โปรแกรมทัวร์ยอดนิยม

BALTIC BEAUTIFUL TK 4CAPS_LAT-LVT-EST-FIN

7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 42,500 บาท

 • วิลนีอุส
 • ทราไก
 • เคานัส
 • ซัวเลย์
 • รันดาเล
 • ริก้า
 • ทาลลินน์ 
 • เฮลซิงกิ
ดูรายการทัวร์นี้

พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 • พระเจดีย์ชเวสิกอง 
 • วัดกุบยางกี 
 • วัดติโลมินโล 
 • ล่องเรือแม่น้ำอิรวดีสู่หมู่บ้านมิงกุน 
 • เจดีย์มิงกุน 
 • ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี 
 • พระราชวังมัณฑะเลย์ 
 • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
 • สะพานไม้สักอูเบ็ง 
 • ตักบาตรพระสงฆ์วัดมหากันดายงค์
ดูรายการทัวร์นี้

มหัศจรรย์ MYANMAR ดินแดนแห่งมรดกโลก_พุกาม

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 
 • ตักบาตรพระสงฆ์วัดมหากันดายงค์ 
 • ชมพระอาทิตย์ตก ณ ทะเลเจดีย์ 
 • วัดอนันดา - วัดมนุหา
 • พระเจดีย์ชเวสิกอง 
 • สะพานไม้สักอูเบ็ง 
 • พระราชวังมัณฑะเลย์ 
 • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ดูรายการทัวร์นี้

ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

 • เจดีย์ชเวดากอง 
 • เจดีย์ชเวมอดอว์ 
 • พระธาตุอินทร์แขวน 
 • พระราชวังบุเรงนอง 
 • พระนอนตาหวาน 
 • พระเจดีย์เยเลพญา 
 • เทพทันใจ 
 • เทพกระซิบ 
 • ตลาดสก๊อต
ดูรายการทัวร์นี้

MYANMAR 5 มหาบูชาสถาน

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

 • เจดีย์ชเวมอดอว์ 
 • พระราชวังบุเรงนอง 
 • พระธาตุอินทร์แขวน 
 • พระนอนตาหวาน 
 • เทพทันใจ - เทพกระซิบ 
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 • พระเจดีย์ชเวสิกอง 
 • วัดอนันดา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล 
 • ชมพระอาทิตย์ตก ณ ทะเลเจดีย์ 
 • พระราชวังมัณฑะเลย์ 
 • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
 • สะพานไม้สักอูเบ็ง 
 • ล่องเรือแม่น้ำอิรวดีสู่หมู่บ้านมิงกุน
 • เจดีย์มิงกุน 
 • ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี 
 • ตักบาตรพระสงฆ์วัดมหากันดายงค์ 
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
ดูรายการทัวร์นี้

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน

7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,878 บาท

 • วัดจงไถฉานซื่อ 
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • วัดพระถังซัมจั๋ง 
 • วัดเหวินหวู่ 
 • อุทยานอาลีซาน 
 • ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
 • ตึกไทเป 101 
 • พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง 
 • อุทยานทาโรโกะ 
 • อุทยานเย่หลิ่ว 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • ตลาดตงต้าเหมิน 
 • ตลาดซีเหมินติง 
 • พัก 4 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
ดูรายการทัวร์นี้

ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว_เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

 • ขอพรความรักวัดหลงซาน 
 • ปล่อยโคมขงหมิง 
 • หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น 
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 
 • ตึกไทเป 101 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • วัดเหวินหวู่ 
 • หมู่บ้านสายรุ้ง 
 • ตลาดปลาไทเป
 • ตลาดซีเหมินติง 
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
 • ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
 • บินดี พัก 4 ดาวพร้อมแช่ออนเซ็น
ดูรายการทัวร์นี้

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้_เลทส์โก สาวน้อยร้อยเสน่ห์

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

 • พระราชวังเว้ 
 • นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองโบราณ 
 • ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม 
 • วัดเทียนมู่ 
 • บานาฮิลล์
 • สะพานมือยักษ์ 
 • สวนดอกไม้แห่งความรัก
 • โรงเก็บไวน์ 
 • สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค 
 • บ้านโบราณ 
 • นั่งเรือกระด้ง 
 • สะพานแห่งความรัก 
 • วัดหลินอึ๋ง 
 • ตลาดฮาน 
 • พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน
ดูรายการทัวร์นี้

เกาหลี ปูซาน แดกู_เลสโก ไฮโซปูซาน

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

 • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ซานโตรินี่แห่งเกาหลีใต้ 
 • ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด 
 • ตลาดซอมุน 
 • นั่งกระเช้าชมวิวเขาอัพชาน
 • วัดดองฮวาซาน
 • หมู่บ้านมาบิจอง 
 • คิมกวานซอก อาร์ทสตรีท 
 • สะพานควานอัน 
 • สวนยงดูซาน 
 • ถนนนัมโพดง 
 • ตลาดปลาจากัลซี
ดูรายการทัวร์นี้

เซนได อิวาเตะ ไอสุ ฟูกุชิมะ_เลสโก ไอซ์มอนเตอร์

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท

 • วัดจูเซนจิ 
 • หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ 
 • ปราสาทซึรุงะ 
 • หมู่บ้านโออุจิจุคุ 
 • ทะเลสาบอินะวะชิโระ 
 • หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ 
 • ปิศาจหิมะ ภูเขาซาโอะ 
 • ลานสกี 
 • ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด 
 • แช่ออนเซ็น 
 • เมืองน้ำพุร้อน กินซังออนเซ็น
ดูรายการทัวร์นี้

เซนได ไอสุ ฟุกุชิมะ

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท

 • หมู่บ้านโออุจิจุคุ 
 • หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ 
 • ปราสาทนกกะเรียน 
 • ทะเลสาบอินะวะชิโระ 
 • ซากปราสาทเซนได 
 • ลานสกี 
 • ภูเขาซาโอะ 
 • ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด 
 • แช่ออนเซ็น
ดูรายการทัวร์นี้

HAPPINESS IN BHUTAN

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

 • พิชิตวัดถ้ำเสือ วัดทักซัง
 • สักการะองค์พระศรีสัจจธรรม
 • ชมระบำหน้ากาก และระบำพื้นเมือง
 • สวมใส่ชุดประจำชาติเดินเที่ยวชมเมือง
 • พาโรซอง และวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร
 • พูนาคาซอง ป้อมปราการที่สวยที่สุดในภูฏาน
ดูรายการทัวร์นี้