โปรแกรมทัวร์

NEPAL นมัสเต..เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

 • น้ำตกเดวิด
 • ตลาดทาเมล
 • วัดสวยมภูนาถ
 • หมู่บ้านบันดิปูร์
 • นารายณ์บรรทมสินธุ์
 • ศูนย์อพยพชาวทิเบต
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาซารางก็อต
 • ภัคตะปูร์ กาฐมาณฑุ ปาฏัน 3 เมืองมรดกโลก
 • ล่องเรือทะเลสาบเฟวา วัดบาลาฮี วัดกลางทะเลสาบ
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก พักรีสอร์ทบนเขานากาก็อต
ดูรายการทัวร์นี้

NY NEPAL

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

 • วัดกฤษณะ
 • น้ำตกเดวิด
 • หมู่บ้านบันดิปูร์
 • มหาเจดีย์โพธิ์นาถ
 • ช้อปปิ้งย่านทาเมล
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาซารางก็อต
 • สวยมภูนาถ เจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ
 • ภัคตะปูร์ กาฐมาณฑุ ปาฏัน 3 เมืองมรดกโลก
 • ล่องเรือทะเลสาบเฟวา วัดบาลาฮี วัดกลางทะเลสาบ
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก พักรีสอร์ทบนเขานากาก็อต
ดูรายการทัวร์นี้

อินเดีย เนปาล นมัสเต

8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

 • พุทธคยา ต้นศรีมหาโพธิ์ 
 • ราชคฤห์ 
 • เขาคิชกูฏ 
 • วัดเวฬุวัน 
 • มหาวิทยาลัยนาลันทา 
 • วัดป่ามหาวัน เวสาลี 
 • เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช 
 • สระโบกขรณี 
 • สาวัตถี 
 • พาราณสี 
 • ล่องเรือแม่น้ำคงคา 
 • พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ
ดูรายการทัวร์นี้

NEPAL

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท

 • วัดกุมารี
 • น้ำตกเดวิส
 • หมู่บ้านบันดิปูร์
 • มหาเจดีย์โพธิ์นาถ
 • ช้อปปิ้งย่านทาเมล
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอดเขาซารางก็อต
 • สวยมภูนาถ เจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ
 • ภัคตะปูร์ กาฐมาณฑุ ปาฏัน 3 เมืองมรดกโลก
 • ล่องเรือทะเลสาบเฟวา วัดบาลาฮี วัดกลางทะเลสาบ
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก พักรีสอร์ทบนเขานากาก็อต 
ดูรายการทัวร์นี้

NEPAL

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 34,888 บาท

 • ชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์
 • ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล
 • ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และชมวิวยอดเขาอรรณาปุรณะที่โภครา พร้อมชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำเซติ
ดูรายการทัวร์นี้

เนปาล กาฐมาณฑุ ปาฏัน

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,221 บาท

 • วัดกุมารี
 • วัดทองคำ
 • พระราชวังเก่า
 • วัดพระกฤษณะ
 • พิพิธภัณฑ์ปาทัน
 • ช้อปปิ้งย่านทาเมล
 • เมืองปาทัน เมืองแห่งความงาม
 • กาฐมาณฑป อาคารไม้เก่าแก่ที่สุด ต้นกำเนิดชื่อเมือง
ดูรายการทัวร์นี้

เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 34,991 บาท

 • ชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม “ปัคตาปูร์” 
 • ชมวัดเนียตาโปลา เคยถูกเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง “LITTLE BUDDHA” 
 • ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล 
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้น และชมวิวที่ยอดเขาอรรณาปุรณะ
 • ชมวิวของเทือกเขาหิมาลัย และแม่น้ำเซติ
 • บินภายในประเทศ 1 ขา
ดูรายการทัวร์นี้