การชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่ง และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

ข้อควรระวัง

  • ก่อนการชําระเงินเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะส่งเอกสารใบอนุญาตนําเที่ยว หนังสือรับรองบริษัทฯ เพื่อทําการตรวจสอบก่อนการชําระเงิน
  • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตามเบอร์โทรหน้าเว็บไซต์เท่านั้น! ระวังผู้แอบอ้าง หรือสามารถสอบถามข้อมูลพนักงาน ขายได้ที่เบอร์กลาง 02-1012650 ก่อนการชําระเงิน
  • ทางบริษัทฯ ไม่มีการออกไปเรียกเก็บเงิน หรือรับรูดบัตรนอกสถานที่ หากทําการชําระโดยวิธีโอนเข้าบัญชีบริษัทฯ กรุณาเก็บหลักฐานการโอนไว้จนกว่าจะถึงวันเดินทาง

ตรวจสอบการชำระเงิน

กรุณาโอนเข้าบัญชี หรือเช็คสั่งจ่ายในนามของบริษัทฯ หรือในนามของกรรมการของบริษัทเท่านั้น หากโอนเข้า บัญชีอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ชื่อบัญชีบริษัทฯ

บริษัท เกรท29 ทัวร์ จำกัด

กรรมการผู้มีอํานาจ

นางสาวกัญญาพิสุทธิ์ ชัยมงคล
นางสาวปิยาภรณ์ สุวรรณกูฏ

ช่องทางการชําระเงิน

ชื่อบัญชี นางสาวกัญญาพิสุทธิ์ ชัยมงคล

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-904964 สาขา งามวงศ์วาน
2. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 018-8-445446 สาขา ท่าอากาศยานดอนเมือง 2
3. ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 088-0-754122 สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 463-1-374981 สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
5. ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 493-0-580463 สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน