เกี่ยวกับเรา

เลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 11/08857
ก่อตั้งปีพ.ศ. 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0125560012431

บริษัท เกรท29 ทัวร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยว จัดจำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ทั่วโลก บริการนำเที่ยว จัดกรุ๊ปสัมมนา ดูงาน สำรองที่นั่ง และที่พัก โดยมุ่งเน้นการบริการที่ดีมีมาตรฐาน และบริการด้วยความจริงใจ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่บริการนำเที่ยวสู่สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำทั่วโลก ด้วยโปรแกรมนำเที่ยวที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เพื่อสร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุดอันเป็นเป้าหมายหลักของทีมงาน