เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย


ราคาเริ่มต้น 34,991  บาท
รหัสทัวร์ G29-GT-KTM-TG01
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ เนปาล 
ช่วงเวลา กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • ชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม “ปัคตาปูร์” 
  • ชมวัดเนียตาโปลา เคยถูกเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง “LITTLE BUDDHA” 
  • ล่องเรือทะเลสาบเฟวา ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล 
  • ชมพระอาทิตย์ขึ้น และชมวิวที่ยอดเขาอรรณาปุรณะ
  • ชมวิวของเทือกเขาหิมาลัย และแม่น้ำเซติ
  • บินภายในประเทศ 1 ขา

วันที่ 1

กรุงเทพ-กาฐมาณฑุ-ปาฏัน-วัดพระกฤษณะ-วัดทองคำ-นากาก๊อต

วันที่ 2

ยอดเขานากาก๊อต-ปัคตาปูร์-โภครา-น้ำตกเดวิส-ค่ายอบพยมชาวทิเบต-ล่องเรือทะเลาปเฟวา-วัดบาลาฮี

วันที่ 3

โภครา-ยอดเขาซารางก็อต-กาฐมาณฑุ-ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล-ย่านทาเมล

วันที่ 4

กาฐมาณฑุ-จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์-วัดกุมารี-กาฐมาณฑป-วัดตะเลชุ-วัดปศปฏินาถ-สถูป

วันที่ 5

สถูปสวยมภูนาถ-กาฐมาณฑุ-กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
07 - 11 ก.พ. 61 34,991
28 ก.พ.- 04 มี.ค. 61 35,551
04 - 08 เม.ย. 61 35,551
13 - 17 เม.ย. 61 37,991
28 เม.ย.- 02 พ.ค. 61 34,991
05 - 09 พ.ค. 61 34,991
26 - 30 พ.ค. 61 34,991

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง