โปรแกรมทัวร์

เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,990 บาท

 • อุทยานแห่งชาติหวงหลง
 • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 • ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ l วัดต้าฉือ
 • ทะเลสาบแรด l น้ำตกธารไข่มุก
 • หุบเขาแพนด้า l ทะเลสาบเต๋อซี
 • ทะเลสาบนกยูง l ทะเลสาบแพนด้า
 • เมืองโบราณซงพาน l ถนนคนเดินชุนซีลู่
   
ดูรายการทัวร์นี้

เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วไจ้โกว

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,990 บาท

 • ทะเลสาบเต๋อซี
 • เมืองโบราณซงพาน
 • อุทยานแห่งชาติหวงหลง
 • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 • ทะเลสาบแรด l น้ำตกธารไข่มุก
 • จุดชมวิวสะพานโบราณเมืองเฉิงตู
 • ทะเลสาบนกยูง l ทะเลสาบแพนด้า
 • ถนนโบราณจินหลี่ l ถนนคนเดินชุนซีลู่
 • รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ ณ จัตุรัสหย่างเทียนวู่
 • วัดเหวินซู l วัดต้าฉือ l ถนนคนเดินไท่กู่หลี่
ดูรายการทัวร์นี้

เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 22,990 บาท

 • อุทยานแห่งชาติหวงหลง
 • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 • ทะเลสาบแรด l น้ำตกธารไข่มุก
 • จุดชมวิวสะพานโบราณเมืองเฉิงตู
 • ทะเลสาบนกยูง l ทะเลสาบแพนด้า
 • ถนนโบราณจินหลี่ l ถนนคนเดินชุนซีลู่
ดูรายการทัวร์นี้

เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 23,990 บาท

 • อุทยานแห่งชาติหวงหลง
 • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 • ทะเลสาบแรด l น้ำตกธารไข่มุก
 • จุดชมวิวสะพานโบราณเมืองเฉิงตู
 • ทะเลสาบนกยูง l ทะเลสาบแพนด้า
 • ทะเลสาบเต๋อซี l เมืองโบราณซงพาน
 • ถนนโบราณจินหลี่ l ถนนคนเดินชุนซีลู่

 

 

ดูรายการทัวร์นี้

JIUZHAIGOU จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู หวงหลง

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 44,999 บาท

 • อุทยานแห่งชาติหวงหลง
 • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 • วัดเหวินซู l ศูนย์หมีแพนด้า
 • ทะเลสาบห้าสี l ทะเลสาบยาว
 • โชว์ทิเบต l โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น l ทะเลสาบมังกรคู่
 • ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ l ถนนโบราณจินหลี่
ดูรายการทัวร์นี้

จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง้อไบ๊

8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 45,999 บาท

 • ถนนคนเดินชุนซีลู่
 • อุทยานแห่งชาติหวงหลง
 • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 • ทะเลสาบห้าสี l ทะเลสาบยาว
 • ถนนโบราณจินหลี่ l วัดเหวินซู
 • ศูนย์หมีแพนด้า l น้ำตกรั่วรือหลาง
 • ชมโชว์ทิเบต l โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น l ทะเลสาบมังกรคู่
 • วัดเป้ากั๋ว เขาง้อไบ๊ l จุดชมวิวยอดเขาจินติ่ง
 • ล่องเรือชมเกาะเล่อซาน หลวงพ่อโตเล่อซาน
ดูรายการทัวร์นี้

จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู หวงหลง

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 44,999 บาท

 • ศูนย์หมีแพนด้า
 • ถนนคนเดินชุนซีลู่
 • อุทยานแห่งชาติหวงหลง
 • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 • ทะเลสาบห้าสี l ทะเลสาบยาว
 • ถนนโบราณจินหลี่ l วัดเหวินซู
 • ชมโชว์ทิเบต l โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น l ทะเลสาบมังกรคู่
ดูรายการทัวร์นี้

JIUZHAIGOU

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

 • ศูนย์หมีแพนด้า
 • น้ำตกรั่วรือหลาง
 • ถนนคนเดินไท่กู่หลี่
 • อุทยานแห่งชาติหวงหลง
 • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 • ทะเลสาบห้าสี l ทะเลสาบยาว
 • ถนนโบราณจินหลี่ l วัดเหวินซู
 • หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น l ทะเลสาบมังกรคู่
ดูรายการทัวร์นี้

จิ่วจ้ายโกว ต๋ากู่ปิงชวน

7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

 • เมืองโบราณซงพาน
 • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 • ทะเลสาบแรด l ทะเลสาบยาว
 • หมู่บ้านซู่เจิ้ง l น้ำตกธารไข่มุก
 • ทะเลสาบห้าสี l ทะเลสาบนกยูง
 • ทะเลสาบเตี๋ยซี l ทะเลสาบแพนด้า
 • นั่งกระเช้าขึ้นชมอุทยานหวงหลง
 • ถนนโบราณจินหลี่ l วัดเหวินซู
 • นั่งกระเช้าชมภูเขาหิมะ 3 ลูก
 • ถนนโบราณควานไจ่เซี่ยงจื่อ
 • ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่
 • ที่พัก 4-5 ดาว l ไม่ลงร้านรัฐบาล
ดูรายการทัวร์นี้

เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

 • เมืองโบราณซงพาน
 • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 • ถนนโบราณจินหลี่ l วัดต้าฉือ
 • ทะเลสาบแรด l ทะเลสาบยาว
 • หมู่บ้านซู่เจิ้ง l น้ำตกธารไข่มุก
 • ทะเลสาบห้าสี l ทะเลสาบนกยูง
 • นั่งกระเช้าขึ้นชมอุทยานหวงหลง
 • ทะเลสาบเตี๋ยซี l ทะเลสาบแพนด้า
 • ช้อปปิ้งย่านไท่กู่หลี่ l ถนนคนเดินชุนซีลู่
 • ที่พัก 4-5 ดาว l ไม่ลงร้านรัฐบาล
ดูรายการทัวร์นี้

กวางเจาเทรดแฟร์ #134

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 36,999 บาท

 • ไหว้พระวัดหลูหรง
 • ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว
 • เป่ยจิงลู่.. ถนนคนเดินปักกิ่ง
 • ย่านอี้เต๋อลู่ แหล่งค้าส่งที่ใหญ่ที่สุด
 • เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ 3 วัน
 • เมนูพิเศษ หมูหัน l ห่านย่าง l ซีฟู้ดกุ้งมังกร
 • ที่พักระดับ 5 ดาว
ดูรายการทัวร์นี้

MONGOLIA

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 31,990 บาท

 • สกีรีสอร์ท
 • จัตุรัสซัคบาทาร์
 • อนุสาวรีย์ไซซาน
 • อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน
 • เมนูพิเศษ ชาบูสไตล์มองโกล
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมองโกเลีย
 • พิพิธภัณฑ์และพระราชวังฤดูหนาว
 • กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน + ขี่ม้าทากิ
 • สวมชุดประจำชาติ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 • พัก Ger Camp (กระโจมแคมป์) แบบชาวโนแมดแท้
ดูรายการทัวร์นี้

เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟ

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

 • แม่น้ำซงหัว 
 • โบสถ์เซนต์โซเฟีย 
 • เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 
 • พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง 
 • ถนนคนเดินจงเจีย 
 • ลานสกีจิงหยาน 
 • จัตุรัสวัฒนธรรมเมืองฉางชุน 
ดูรายการทัวร์นี้

เสิ่นหยาง จี๋หลิน_ซุปตาร์ ฮาบิ้นน้ำแข็ง

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

 • พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง 
 • เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งเกาะพระอาทิตย์ 
 • เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 
 • โบสถ์เซนต์โซเฟีย 
 • ถนนโบราณหม่านชิง 
 • ถนนคนเดินจงหยาง 
 • สวนสตาลิน 
 • วังปูยี
ดูรายการทัวร์นี้

ปักกิ่ง ขนมฝรั่งกุฎีจีน

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

 • วัดลามะ
 • ตลาดรัสเซีย
 • หมู่บ้านยุโรป
 • พระราชวังกู้กง
 • ชมกายกรรมปักกิ่ง
 • พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน
 • เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น
 • พิเศษ.. พักที่เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น 1 คืน
 • ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน
ดูรายการทัวร์นี้

ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท

 • เมืองโบราณลี่เจียง 
 • ช่องแคบเสือกระโจน 
 • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง 
 • ชมวิวภูเขาหิมะไป๋หมาง ถนนไต่ขอบฟ้า 
 • ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด 
 • เมืองโบราณแชงกรีล่า 
 • วัดลามะเฟยไหล
ดูรายการทัวร์นี้

ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

 • อุทยานน้ำหยก 
 • วัดซงจ้านหลิน 
 • ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ 
 • ช่องแคบเสือกระโจน 
 • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก 
 • เมืองโบราณลี่เจียง 
 • สระมังกรดำ
ดูรายการทัวร์นี้

ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท

 • สะพานแก้วลี่เจียง 
 • เมืองโบราณลี่เจียง 
 • สระมังกรดำ 
 • อุทยานน้ำหยก 
 • ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ 
 • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
ดูรายการทัวร์นี้

จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,899 บาท

 • บินตรงจางเจียเจี้ย 
 • เมืองโบราณฟ่งหวง 
 • ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
 • เขาเทียนเหมินซาน 
 • ทางเดินกระจก 
 • ถ้ำประตูสวรรค์ 
 • หุบเขาอวตาร 
 • สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ดูรายการทัวร์นี้

ปักกิ่ง เทียนสิน_ปอเปี๊ยะทอด SNOW WORLD

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,899 บาท

 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน 
 • พระราชวังกู้กง 
 • พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน 
 • ชมกายกรรมปักกิ่ง 
 • กำแพงเมืองจีน 
 • Snow World 
 • ตลาดรัสเซีย 
 • ที่พักระดับ 5 ดาว
ดูรายการทัวร์นี้

ฮาร์บิน หมูตุ๋น_หมู่บ้านหิมะ ลานสกี

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 26,899 บาท

 • หมู่บ้านหิมะ
 • ลานสกียาบูลี่
 • เกาะพระอาทิตย์
 • ถนนคนเดินแส่ยุ่นเจีย
 • จัตุรัสโบสถ์เซนต์โซเฟีย
 • Dream Home .. เห็ดหิมะ
 • พิเศษ..พัก Home Stay ในหมู่บ้านหิมะ
 • เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิ้น
ดูรายการทัวร์นี้

MONGOLIA SIBERIAN BIKAL

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 65,900 บาท

 • ทะเลสาบไบคาล
 • อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน
 • พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
 • นั่งรถไฟสายทรานซ์ไซบีเรีย
 • เมนูพิเศษ ชาบูสไตล์มองโกล
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมองโกเลีย
 • สวมชุดแบบชาวมองโกลดั้งเดิม
 • กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน + ขี่ม้าทากิ
 • พัก Ger Camp (กระโจมแคมป์) แบบชาวโนแมดแท้
ดูรายการทัวร์นี้

เทียนสิน ปักกิ่ง สกี_ซุปตาร์ SNOW

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

 • กำแพงเมืองจีน 
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน 
 • พระราชวังกู้กง 
 • Beijing Snow World 
 • พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน 
 • ชมกายกรรมปักกิ่ง
ดูรายการทัวร์นี้

จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง ฟ่งหวง

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

 • ล่องเรือชมเมืองโบราณฟ่งหวง 
 • ถ้ำมังกรเหลือง
 • ประตูสวรรค์ 
 • หุบเขาอวตาร 
 • สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ดูรายการทัวร์นี้

HARBIN

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,989 บาท

 • สวนสตาลิน
 • สวนเสือไซบีเรีย
 • เกาะพระอาทิตย์
 • ช้อปปิ้งถนนจงเจีย
 • ถนนคนเดินหม่านชิง
 • จัตุรัสโบสถ์เซนต์โซเฟีย
 • พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง
 • เทศกาลหิมะระดับโลก Harbin Ice Lantern Art
ดูรายการทัวร์นี้

XIAN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

 • ศาลเจ้ากวนอู
 • โชว์ราชวงศ์ถัง / กังฟู
 • พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี
 • อุทยานหยุนไถซาน.. จิ่วไจ้โกวน้อย
 • ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง ซีอาน-ลั่วหยาง
 • เมนูพิเศษ.. เป็ดย่าง สุกี้หม้อไฟ เกี๊ยวซีอาน
ดูรายการทัวร์นี้

TIBET

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

 • พระราชวังโปตาลา 
 • อารามเซรา 
 • วัดโจคัง 
 • พระราชวังโหลวปูหลินคา 
 • ทะเลสาบหยางหู 
 • ตลาดบาร์ฆอร์ 
 • อารามจาสือหลุนปูซื่อ
ดูรายการทัวร์นี้

TIBET TRAIN

8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท

 • ทะเลสาบเกลือฉาข่า 
 • นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ 
 • พระราชวังโหลวปูหลินคา 
 • พระราชวังโปตาลา 
 • ทะเลสาบชิงไห่
 • วัดโจคัง 
 • ตลาดบาร์ฆอร์ 
 • อารามเซรา 
 • ทะเลสาบหยางหู
ดูรายการทัวร์นี้

OPENING MONGOLIA WINTER

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

 • กิจกรรม ณ ลานสกี
 • อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน
 • กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน
 • เมนูพิเศษ สไตล์มองโกล
 • สวมชุดแบบชาวมองโกลดั้งเดิม
 • นอนเกอร์ (กระโจมแคมป์) แบบชาวโนแมดแท้
ดูรายการทัวร์นี้

เกาะไหหลำ

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

 • หาดต้าตงไห่
 • ถนนคนเดินฉีโหลว
 • ล่องเรือชมอ่าวซานย่า
 • หมู่บ้านชนเผ่าแม้วหลี
 • อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง
 • เจ้าแม่กวนอิมวัดหนานซาน 
 • The Lost Chamber of Atlantis 
 • พิเศษ!! ชิมไก่เหวินชางต้นตำรับไก่ไหหลำ
ดูรายการทัวร์นี้

เสิ่นหยาง ภูเขาฉางไป๋ซาน

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท

 • น้ำตกฉางไป๋
 • บ่อน้ำร้อนจี้หลง
 • พิพิธภัณฑ์แมนจู
 • ถนนโบราณหม่านชิง
 • พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง
 • ถนนคนเดินไท่หยวนเจีย
 • ภูเขาฉางไป๋ซาน แดนสวรรค์บนโลกมนุษย์
 • ทะเลสาบเทียนฉือ สระแห่งฟ้าเขาฉางไป๋ซาน
ดูรายการทัวร์นี้

เส้นทางสายไหม หลานโจว จางเย่ ตุนหวง อู่หลู่ฟาน อูหลู๋มู่ฉี

9 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น 48,999 บาท

 • ถนนโบราณจินหลี่
 • ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย
 • สระน้ำวงพระจันทร์
 • ขี่อูฐท่องทะเลทราย
 • เนินทรายหมิงซาซาน
 • ตลาดกลางคืนซาโจว
 • ล่องเรือเขื่อนหลิวเจียเสีย
 • กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน
 • ตุนหวง โอเอซิสแห่งเส้นทางสายไหม
 • เทือกเขาเทียนซาน ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ
ดูรายการทัวร์นี้

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

 • ภูเขาหิมะมังกรหยก 
 • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 
 • เมืองโบราณลี่เจียง 
 • สระมังกรดำ 
 • วัดหยวนทง 
 • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง 
 • ช่องเขาเสือกระโจน 
 • เมืองโบราณกวนตู้ 
 • อุทยานน้ำหยก 
 • วัดลามะซงจ้านหลิน 
 • เมืองเก่าจงเตี้ยน 
 • โชว์ Impression of Lijiang
ดูรายการทัวร์นี้

ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

 • อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ 
 • ระเบียงแก้ว 
 • ถ้ำฝูหยง
 • ถนนแปะก๊วย 
 • หมู่บ้านโบราณฉือซี่โข่ว 
 • ตลาดหงหยาตัง 
 • ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
ดูรายการทัวร์นี้

HAINAN SANYA_ไหโข่ว ซานย่า

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

 • เจ้าแม่กวนอิมวัดหนานซาน 
 • อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง 
 • ถนนคนเดินฉีโหลว 
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าปิงหลางกู่ 
 • The Lost Chamber of Atlantis อะควาเรียมตกแต่งสไตล์แอตแลนติส
ดูรายการทัวร์นี้

KUNMING IMPRESSION OF LIJIANG

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

 • เมืองโบราณลี่เจียง 
 • คุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ 
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม 
 • สระมังกรดำ 
 • นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก 
 • ชมโชว์ Impression of Lijiang
 • อุทยานน้ำหยก 
 • ตำหนักทองจินเตี้ยน ตำหนักทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน 
 • วัดหยวนทง
ดูรายการทัวร์นี้

INNER MONGOLIA

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

 • ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน 
 • กิจกรรมทะเลทราย 
 • สวนทะเลทราย 
 • เนินทรายเสี่ยงซานวาน 
 • สุสานเจงกิสข่าน 
 • อารามอู่ตังเจา 
 • วัดเหม่ยไต้เจา 
 • กิจกรรมพื้นบ้านมองโกล 
 • ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม 
 • ถนนคนเดินจิงหลี่
ดูรายการทัวร์นี้

มองโกเลียใน ขนมอาลัว

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

 • ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน
 • เนินทรายเสี่ยงซานวาน (รวมกระเช้า)
 • สุสานเจงกีสข่าน
 • พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน
 • อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย
 • อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย
 • ถนนโบารณจินหลี่
 • การแสดงรอบกองไฟ
ดูรายการทัวร์นี้

เซี่ยงไฮ้ ไก่บอนชอน

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,899 บาท

 • เจดีย์นางพญางูขาว 
 • ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว 
 • หาดไว่ทาน 
 • อุโมงค์เลเซอร์ 
 • ย่านซินเทียนตี้ 
 • ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery
 • เมนูพิเศษ กุ้งมังกร, เสี่ยวหลงเปา, ไก่แดง, ไก่ขอทาน และหมูตงปอ
ดูรายการทัวร์นี้

เที่ยนสิน ปักกิ่ง ซาลาเปาลาวา

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,899 บาท

 • กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน 
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน 
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง 
 • ชมกายกรรมปักกิ่ง 
 • พระราชวังกู้กง 
 • พระราชวังฤดูร้อน 
 • พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
 • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง, สุกี้มองโกล, อาหารแต้จิ๋ว และBUFFET BBQ
ดูรายการทัวร์นี้

ซานย่า หมี่ซั่ว

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,899 บาท

 • อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง 
 • ชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วเผ่าหลี 
 • อ่าวย่าหลงวาน 
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหนานซาน
 • ลิ้มรสเมนูพิเศษ อาหารเจในวัดหนานซาน
 • อาหารไหหลำ ไก่ไหลำ, ปูท้องถิ่นนึ่ง, เป็ดพะโล้ และเนื้อแกะตงซา
ดูรายการทัวร์นี้

จางเจียเจี้ย ขนมจีบสาหร่าย

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,899 บาท

 • เมืองโบราณฟ่งหวง  
 • สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว 
 • ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง 
 • เขาเทียนเหมินซาน 
 • ทางเดินกระจก 
 • ถ้ำประตูสวรรค์ 
 • สะพานแก้วจางเจียเจี้ย 
 • จิตรกรรมภาพวาดทราย 
 • ถนนคนเดินซีปู้เจีย
 • เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี, ซุปเห็ด, หมูแดงกวางเจา, เป็ดย่าง และเป๋าฮื้อ
ดูรายการทัวร์นี้

ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว SHANGHAI DISNEYLAND

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท

 • บินตรงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานครที่ไม่เคยหลับไหล  
 • ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่ และสวยที่สุดในโลก 
 • เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน  
 • ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้  
 • ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ ตึกสูงระฟ้า 88 ชั้น สูงเป็นอันดับที่ 7 ของโลก  
 • เมนูพิเศษ...ขาหมูร่ำรวย, ไก่แดง, เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร
ดูรายการทัวร์นี้

ซุปตาร์ แดนมังกร

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

 • กำแพงเมืองจีน..หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน..หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก 
 • เที่ยวไฮไลท์ !! พระราชวังกู้กง และพระราชวังฤดูร้อน  
 • พิพิธภณัฑศ์ลิปะ 3 มติิ.. แห่งแรกในกรุงปักกิ่ง 
 • พิเศษสุด!! แถมฟร ีนั่งสามล้อถีบ “หูถง” ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง 
 • พิเศษ..เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง 1 เที่ยว 
 • เมนูพเิศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล BUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว 
ดูรายการทัวร์นี้

T-SUD THE CHARMING OF ZHANGJIAJIE

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

 • เขาอวตาร
 • สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
 • ถ้ำประตูสวรรค์
 • ระเบียงแก้ว
 • เขาเทียนเหมินซาน
 • ลิฟท์แก้วไป่หลง
 • สะพานสายรุ้ง
 • สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
 • ล่องแม่น้ำถัวเจียง 
 • เมืองโบราณเฟิ่งหวง
 • ถนนคนเดินซีปู้เจีย และถนนคนเดินหวงซิงลู่
ดูรายการทัวร์นี้

กวางเจาเทรดแฟร์ มาเก๊า

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท

 • งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125
 • เที่ยวจู่ไห่ - มาเก๊า
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม
 • โบสถ์เซนต์พอล
 • ช้อปิ้งเซนาโด้ สแควร์
 • ร้านขนมพื้นเมือง
 • THE VENETIAN
ดูรายการทัวร์นี้

เฉิงตู ซุปฟักทอง ต๋ากู่ปิงชวน ซงผิงโกว

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,899 บาท

 • อุทยานภูผาการ์เซียร์ต๋ากู่ปิงชวน
 • อุทยานซงผิงโกว
 • ชมความน่ารักของหมีแพนด้า
 • ถนนคนเดินชุนซีลู่
 • ลิ้มนูพิเศษ อาหารสมุนไพร
ดูรายการทัวร์นี้

HARBIN SKI&SNOW FESTIVAL

7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท

 • ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ โคมไฟน้ำแข็ง
 • พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง
 • ถนนคนเดินหม่านชิง
 • เกาะพระอาทิตย์
 • สวนเสือไซบีเรีย
 • จี๋หัว สกีรีสอร์ท
 • โบสถ์โซเฟีย
 • สวนสตาลิน
 • บ้านนายพลตระกูลจาง
 • ช้อปปิ้งถนนจงเจีย
 • พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูง HIGH SPEED TRAIN
ดูรายการทัวร์นี้

ฮาร์บิน ทับทิมกรอบ

7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

 • เสิ่นหยาง-ฉางชุน-ลานสกีจิงเย้ถัง
 • พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
 • ฮาร์บิน เทศกาลปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย
 • โบสถ์เซ็นโซเฟีย
 • สวนสตาลิน
 • ร้านขายสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย
 • วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง
 • พิพิธภัณฑ์แมนจู 
ดูรายการทัวร์นี้

คุนหมิง สุกี้แซลมอน

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 20,899 บาท

 • ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
 • โชว์จางอวี้โหมว
 • อุทยานน้ำหยก-แชงกรีล่า
 • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(กระเช้าขึ้นลง)
 • เมืองโบราณต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-ชมโชว์ชาวไป๋
 • วัดลามะซง
 • เมืองโบราณแชงกรีล่า
 • อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
ดูรายการทัวร์นี้

เซี่ยงไฮ้ ไก่อบน้ำผึ้ง ดิสนีย์แลนด์

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,899 บาท

 • สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
 • เมืองโบราณอูเจิ้น เวนิชแห่งมณฑลเจ้อเจียง
 • ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น
 • หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์
 • ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery
 • ย่านซินเทียนตี้
 • ลิ้มรสเมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด และไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว
 • การบินไทย สะสมไมล์ 50%
ดูรายการทัวร์นี้

เทียนสิน ปักกิ่ง ปอเปี๊ยะ SNOW WORLD

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,899 บาท

 • กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน
 • พระราชวังต้องห้ามกู้กง
 • พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
 • SNOW WORLD ลานหิมะ
 • ร้านไข่มุก-ร้านหมอนยางพารา
 • กายกรรมปักกิ่ง
 • พัก 5 ดาว
ดูรายการทัวร์นี้

คุนหมิง สุกี้เนื้อแพะ

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,899 บาท

 • ตงซวน ภูเขาเจ็ดสี มณฑลยูนนาน
 • ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
 • สวนสตอเบอรี่
 • อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
 • ลิ้มรสเมนูพิเศษ เป็ดอี๋เหลียง, สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
ดูรายการทัวร์นี้

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ปาท่องโก๋ จิ้มนม

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 20,899 บาท

 • กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้
 • พระราชวังฤดูร้อน
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง
 • ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน
 • กายกรรมปักกิ่ง
 • ย่านซินเทียนตี้
ดูรายการทัวร์นี้

ปักกิ่ง เป็ดอบไวน์ SNOW WORLD กำแพงเมืองจีน

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,899 บาท

 • ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน
 • สนุกสนานกับกิจกรรม SNOW WORLD
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง
 • ลิ้มรสเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง, ปูขนพรอ้มลิ้มรสไวน์แดง และสุกี้มองโกล
 • การบินไทย สะสมไมล์ 50% 
ดูรายการทัวร์นี้

เทียนสิน ปักกิ่ง ฮะเก๋า

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,899 บาท

 • ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน 
 • ชมจัตุรัสประจำเมือง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
 • ชมโชว์ที่มีชื่อเสียง กายกรรมปักกิ่ง
 • ร้านบัวหิมะ-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
 • ลิ้มรสเมนูพิเศษ, เป็ดปักกิ่ง, สุกี้มองโกล และBUFFET BBQ
ดูรายการทัวร์นี้

WINTER SKI BEIJING-CHENGDE 6D4N

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 37,500 บาท

 • พระราชวังต้องห้ามกู้กง
 • กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน)
 • หอฟ้าเทียนถาน
 • เมืองเฉิงเต๋อ
 • วัดฝูหนิงซื่อ
 • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง, สุกี้ปักกิ่ง
 • พิเศษ ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ดูรายการทัวร์นี้

PASSIONA BEIJING-GUBBEI

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 40,500 บาท

 • ขึ้นกระเช้ากำแพงเมืองจีน
 • พระราชวังต้องห้ามกู้กง
 • เมืองโบราณกู๋เป่ย
 • หอฟ้าเทียนถาน
 • กายกรรมปักกิ่ง
 • เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง และสุกี้มองโกล
 • บินหรู การบินไทย
ดูรายการทัวร์นี้

ฮาร์บิ้น ปลาหิมะหม้อดิน

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 35,999 บาท

 • เทศกาล "ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย" ต้าเหลียน
 • จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ
 • ​​​​จัตุรัสชิงไห่
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง-ฮาร์บิน
 • โชวว่ายน้ำ..ในน้ำแข็ง
 • โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปด้านนอก)
 • อนุสาวรีย์ฝั่งหงสวนสตาลิน
ดูรายการทัวร์นี้

T-SUD BEST SEASON OF JIUZHAIGOU

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

 • ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอร์ควอยซ์
 • กำแพงเมืองโบราณชงพานอายุหลายพันปี
 • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 • อุทยานแห่งชาติหวงหลง
 • ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
 • ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • ถนนคนเดินชุนซีลู่
 • วัดเหวินซู
ดูรายการทัวร์นี้

จางเจียเจี้ย หมูหวาน

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

 • เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
 • อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง) เขาอวตาร
 • ระเบียงแก้ว ประตูสวรรค์
 • สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
 • สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
 • ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 • ภาพวาดทราย, โชว์นางจิ้งจอกขาว
 • บินดี เที่ยวสบาย พัก 5 ดาว
ดูรายการทัวร์นี้

จางเจียเจี้ย หมูกระทะ

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท

 • ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
 • อุทยานจางเจียเจี้ย  เขาอวตาร
 • สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
 • สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
 • เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
 • ระเบียงแก้ว
 • ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 • โชว์นางจิ้งจอกขาว
 • ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เห็ด, อาหารไทย
 • บินดี เที่ยวสบาย อาหารครบ พัก 4 ดาว
ดูรายการทัวร์นี้

ต้าจู๋ ยำใหญ่

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

 • อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
 • ระเบียงกระจก
 • หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
 • เมืองโบราณชางโจว
 • พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู
 • อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง, ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
 • ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน
 • บินดี เที่ยวสบาย พักหรู 4 ดาว
ดูรายการทัวร์นี้

ฉงชิ่ง ปลาราดพริก

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

 • ลงเรือสำราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8 
 • ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
 • ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย
 • ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง
 • เขื่อนซานเสียต้าป้า (รวมรถกอล์ฟ)
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
 • บินดี เที่ยวสบาย พัก 5 ดาว
ดูรายการทัวร์นี้

เจิ้งโจว แกงป่า

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

 • อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน
 • ไคเฟิง-ศาลเป่าบุ้นจิ้น
 • สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน
 • ถ้ำหิน หลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)
 • ศาลเจ้ากวนอู
 • วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)
 • ชมการแสดงกังฟู 
 • ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว
ดูรายการทัวร์นี้

คุนหมิง ลาบหมู

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท

 • ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้ำใหญ่)
 • โชว์จำงอวี้โหมว
 • อุทยานน้ำหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
 • เมืองโบราณแชงกรีล่า
 • เมืองโบราณต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว+โชว์ชาวไป๋
 • เมืองโบราณลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ
 • อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
 • ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด+น้้าจิ้มไทยรสเด็ด
ดูรายการทัวร์นี้

เฉิงตู ผัดหอยลาย

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

 • ล่องเรือชมหลวงพ่อโต ง้อไบ๊
 • เมืองโบราณหวงหลงซี เฉิงตู
 • ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)
 • องค์ผู่ เสียนทรงช้าง
 • วัดเป้ากั๋ว
 • ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก GLOBAL CENTER
 • ถนนโบราณจินหลี่-ถนนคนเดินชุนซีลู่
 • ศูนย์หมีแพนด้า
 • โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ), ร้านหมอนยางพารา, ร้านผ้าไหม 
 • ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
ดูรายการทัวร์นี้

ซัวเถา ห่านพะโล้

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท

 • จัตุรัสประชาชนเหมยโจว
 • หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติ้ง เป็นหมู่บ้านมรดกโลก
 • หมู่บ้านโบราณชาวจีนแคระ
 • เมืองโบราณแต้จิ๋ว
 • ซัวเถา เฮี้ยงบู้ซัว ไต่ฮงกง ไฮตังม่า
 • สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • ลิ้มรสอาหารพิเศษ อาหารชาวจีนแคระ, อาหารแต้จิ๋ว 18 อย่าง, อาหารสไตล์ซัวเถา
ดูรายการทัวร์นี้

มองโกเลียใน สุกี้หม้อไฟ

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

 • พิพิธภัณฑ์มองโกเลียในวัดต้าเจา
 • ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า)
 • ชมมวยปล้ำ และชมแข่งม้าฟาร์มเอินเหอ
 • สุสานเจงกีสข่าน
 • อุทยาน จำลองวันวานของมองโกเลีย
 • ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
 • ฟรี ค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • ลิ้มรสอาหารพิเศษ สุกี้เนื้อแพะ สมุนไพรจีน
ดูรายการทัวร์นี้

ทิเบต ลาบปลา

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 37,999 บาท

 • ลาซา ตำหนักนอร์บุหลิงฆา
 • พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง 
 • ดัมซุง ทะสาบน่ามู่ชั่ว
 • เฉินตู ถนนคนเดินชุนซีลู่
 • ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • ถนนโบราณจินหลี่
 • ลิ้มรสอาหารพิเศษ สมุนไพรจีน
 • เที่ยวดี อาหารครบ พัก 5 ดาว
ดูรายการทัวร์นี้

BIG AMAZING GUILIN

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

 • ชมทัศนียภาพ และเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่งดงาม
 • เมืองแห่งภูเขาสวย น้ำใส ถ้ำงาม “กุ้ยหลินสวยเป็นเป็นเอกแห่งใต้หล้า" 
 • หยังซั่วสวยยิ่งกุ้ยหลิน ”นาขั้นบันไดหลงจี้"
 • นั่งกระเช้าขึ้นลงนาขั้นบันได..ที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน
 • พิเศษ SHOW MIRAGE GUILIN 
 • อาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง, ปลาแช่เบียร์, เผือกอบน้้าผึ้ง และสุกี้เห็ด
ดูรายการทัวร์นี้

กุ้ยหลิน หลงจี๋ หยางซั่ว

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

 • กุ้ยหลิน หลงเซิ่น
 • ขึ้นกระเช้าชม นาขั้นบันไดหลงจี๋
 • ถ้ำขลุ่ยอ้อ ชมโชว์ MIRAGE
 • ล่องเรือแพไม้ไผ่ ชมแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)
 • หมู่บ้านหลู่เจียชุน ร้านผ้าไหม
 • ประตูโบราณกูหนานเหมิน ร้านหยก
 • เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
 • อิสระช้อปปิ้ง ตลาดใต้ดิน
 • ลิ้มรสอาหารพิเศษ เป็ดปักกิ่ง, ปลาอบเบียร์, เผือกอบน้้าผึ้ง
 • บินดี พักโรงแรม 5 ดาว
ดูรายการทัวร์นี้

กุ้ยหลิน ปลาตุ๋นเบียร์

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,899 บาท

 • แม่น้ำหลีเจียง นาขั้นบันไดหลงจี๋
 • ล่องเรือเมืองสวรรค์บนพิภพ
 • ถ้ำเขาทะลุ ถนนฝรั่ง
 • เมืองจำลองสมัยซ่ง
 • ชมเจดีย์เงิน และเจดีย์ทอง
 • ประตูโบราณกูหนานเหมิน
 • กุ้ยหลิน-โชว์มิราจ
 • ตลาดใต้ดิน
 • เขางวงช้าง+โชว์ELEPHANT
 • เมนูพิเศษ ปลาอบเบียร์ เผือกอบน้ำผึ้ง สุกี้เห็ด เป็ดปักกิ่ง
 • บินดี พักหรู 5 ดาว 
ดูรายการทัวร์นี้

เซี่ยงไฮ้ ไก่แดง ดิสนีย์แลนด์ อูเจิ้น

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 18,899 บาท

 • ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น
 • สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)
 • หาดไว่ทาน ลอดอุโมงค์เลเซอร์
 • ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
 • ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) GLOBAL HARBORร้านหยก
 • ร้านหมอนยางพารา ร้านผ้าไหม ย่านซินเทียนตี้
 • ลิ้มรสอาหารพิเศษ เสี่ยวหลงเปา ไก่แดง
ดูรายการทัวร์นี้

คุนหมิง ก๋วยเตี๋ยวเย็น

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,899 บาท

 • เมืองโบราณต้าหลี่  เมืองโบราณลี่เจียง 
 • เมืองโบราณกวนตู
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
 • โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้้าหยก
 • หุบเขา พระจันทร์สีน้้าเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)
 • อิสระช้อปปิ้ง ห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
 • เมนูพิเศษ อาหารไทย อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด
ดูรายการทัวร์นี้

ซีอาน เกี๋ยวซ่า

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 18,899 บาท

 • กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้
 • วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู
 • เจดีย์ห่านป่าเล็ก เจดีย์ห่านป่าใหญ่
 • พิพิธภัณฑ์ซีอาน
 • โชว์ราชวงศ์ถัง
 • ตลาดมุสลิม, ร้านผ้าไหม, ร้านหมอนยางพารา
 • เมนูพิเศษ สุกี้ซีอาน, เป็ดย่าง, เกี๊ยวซีอาน
ดูรายการทัวร์นี้

เทียนสิน ซาลาเปาทอด

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,899 บาท

 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน
 • พระราชวังต้องห้ามกู้กง
 • กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
 • หอฟ้าเทียนถาน
 • ปักกิ่ง วิวแม่น้ำไห่เหอ 
 • บ้านกระเบื้องเทียนจิน ถนนวัฒนธรรมโบราณ
 • ร้านนวดเท้า, ร้านไข่มุก, ร้านหยก, ตลาดรัสเชีย
 • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกเลีย อาหารกวางตุ้ง
ดูรายการทัวร์นี้

คุนหมิง สุกี้แซลมอน

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 20,899 บาท

 • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้นลง)
 • เมืองโบราณแชงกรีล่า
 • เมืองโบราณต้าหลี่ ชมโชว์ชาวไป๋
 • เมืองโบราณลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
 • โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก
 • ร้านนวดเท้า, ร้านผ้าไหม
 • อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
 • เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด, สุกี้ปลาแซลมอน
ดูรายการทัวร์นี้

คุนหมิง สุกี้แซลมอน

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 20,899 บาท

 • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้าขึ้นลง)
 • เมืองโบราณแชงกรีล่า
 • เมืองโบราณต้าหลี่ ชมโชว์ชาวไป๋
 • เมืองโบราณลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
 • โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก
 • ร้านนวดเท้า, ร้านผ้าไหม
 • อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน
 • เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด, สุกี้ปลาแซลมอน
ดูรายการทัวร์นี้

เฉิงตู ซุปหม่าล่า

4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,899 บาท

 • เฉิงตู เล่อซาน
 • ง้อไบ๊ วัดเป้ากั๋ว
 • ล่องเรืองชมหลวงพ่อโต
 • ถนนโบราณจินหลี่
 • ถนนคนเดินชุนซีลู่
 • ร้านหมอนยางพารา, ร้านผ้าไหม, บัวหิมะ


 

ดูรายการทัวร์นี้

จางเจียเจี้ย ซุปหม้อดิน

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,899 บาท

 • อุทยานจางเจียเจี้ย เขาอวตาร
 • สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
 • สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
 • ถนนคนเดินซีปู้เจีย, ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 • จิตรกรรมภาพวาดทราย
 • ร้านนวดเท้า ร้านใบชา ร้านผ้าไหม 
 • เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี, ซุปเห็ด
ดูรายการทัวร์นี้

จางเจียเจี้ย สุกี้เห็ด ฟ่งหวง

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,899 บาท

 • สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
 • เมืองโบราณฟ่งหวง
 • ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
 • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
 • ทางเดินกระจก 
 • จางเจียเจี้ย 
 • ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 • เมนูพิเศษ ซุปเห็ด, อาหารไทย
ดูรายการทัวร์นี้

เซี่ยงไฮ้ ยำปูม้า

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

 • เที่ยวหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)
 • หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 • เกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้
 • องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้
 • ลอดอุโมงเลเซอร์ หาดไว่ทาน
 • พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ 
 • ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้น 88เซี่ยงไฮ้
 • เมนูพิเศษ ไก่แดง, เสี่ยงหลงเปา
ดูรายการทัวร์นี้

เซี่ยงไฮ้ ปูอบวุ้นเส้น

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท

 • เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้
 • ล่องเรือเข้าเมืองโบราณอูเจิ้น
 • หังโจง ล่องเรือทะเลสาบซีหู
 • หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย
 • ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน
 • พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ JINMAO TOWER ชั้น88
 • ลิ้มรสอาหารพิเศษ ขาหมูสไตล์อูเจิ้น, ไก่ขอทาน, หมูตงปอ, ไก่แดง, บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ต, เสี่ยวหลงเปา
ดูรายการทัวร์นี้

เสิ่นหยาง กระเฉดไฟแดง

7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท

 • พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
 • ถนนโบราณหม่านชิง
 • เมืองผานจิ่น หาดแดง
 • วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง สวนเป่ยซาน จัตุรัสซื่อจี้
 • กระทรวงทั้งแปดของแมนจู
 • ทุ่งลาเวนเดอร์จื่อเยียน ถนนจงเจีย
 • ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ ไก่ตุ๋นโสมชาวหม่าน, เป็ดย่างหยวนเว่ยจาย
ดูรายการทัวร์นี้

ซีอาน หมูมะนาว

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

 • วัดเส้าหลิน ชมการแสดง "กังฟู"
 • ศาลเจ้ากวนอู 
 • ถ้ำหินหลงเหมิน
 • ซีอาน กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี
 • กำแพงเมืองโบราณ
 • จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่
 • อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม 
 • พิเศษ เป็ดปักกิ่ง, สุกี้, เกี๊ยวซีอาน 
   
ดูรายการทัวร์นี้

เกาหลีเหนือ ไก่ตุ๋น เสิ่นหยาง เปียงยาง

7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

 • พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
 • หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม
 • พิพิธภัณภัณฑ์ประวัติศาสตร์เปียงยาง
 • เรือสอดแนมอเมริกัน อนุสาวรีย์ก่อตั้งพรรคกรรมกร
 • ชมด้านนอกหอมิตรภาพจีน และเกาหลีเหนือชมด้านนอกหอปรัชญาจูเช่
 • ประตูชัยเกาหลีเหนือ
 • เที่ยวชม บ้านนายพลตระกูลจาง
 • ชมด้านนอกประตูชัย-อนุสาวรีย์ม้าหมื่นลี้
 • ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เกาหลี
ดูรายการทัวร์นี้

ที่สุด!! เซี่ยงไฮ้โล้สำเภา

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 • เที่ยว 3 เมืองสุดคลาสสิค เซี่ยงไฮ้, อู๋ซี, หังโจว
 • พระใหญ่หลิงซาน
 • ศาลาฝานกง 
 • ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
 • ล่องเรือทะเลสาบซีหู
 • ถนนนานกิง, ถนนโบราณเห่อฟางเจี๋ย
 • หาดไว่ทาน 
 • ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น 100 
 • ตลาดเถาเป่า 
 • เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา, ซี่โครงหมูอู๋ซี, ไก่ขอทาน, หมูพันปี, ไก่แดง
ดูรายการทัวร์นี้

ELEGANT OF ZHANGJIAJIE

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท

 • สัมผัสความยิ่งใหญ่ หุบเขาอวตารจางเจียเจี้ย
 • เขาเทียนเหมินซาน
 • ทางเดินกระจก
 • ถ้ำประตูสวรรค์
 • แกรนด์แคนยอน
 • จิตรกรรมภาพวาดทราย
 • ถนนคนเดินหวงชิงลู่
 • ชิมเมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี+สุกี้เห็ด
ดูรายการทัวร์นี้

THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,777 บาท

 • นั่งกระเช้าพิชิต 2 ขุนเขา ขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง
 • เขาเทียนจื่อซาน
 • สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
 • แกรนด์แคนยอน 
 • ลำธารแส้ม้าทอง
 • สวนจอมพลเอ่อหลง
 • สะพานหนึ่งในใต้หล้า
 • ทางเดินกระจกเขาเทียนเหมินซาน
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย, หวงซิงลู่
 • เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี, สุกี้เห็ด
ดูรายการทัวร์นี้

BREATH OF ZHANGJIAJIE

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,777 บาท

 • ชมความยิ่งใหญ่ "สะพานแก้วจางเจียเจี้ย"
 • เขาเทียนเหมินซาน
 • ทางเดินกระจก
 • ถ้ำประตูสวรรค์
 • แกรนด์แคนยอน 
 • จิตรกรรมภาพวาดทราย
 • ถนนคนเดินหวงชิงลู่
 • ชิมเมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี+สุกี้เห็ด
ดูรายการทัวร์นี้

T-SUD GUILIN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

 • เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า)
 • ถ้ำทะลุ 
 • เขาเชียงกง
 • ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
 • เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ)
 • เจดีย์เงิน และเจดีย์ทอง
 • ถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจิ้งหยาง และตลาดใต้ดิน
 • เมนูพิเศษ เผือกคริสตัล, ปลาแช่เบียร์
ดูรายการทัวร์นี้

T-SUD HIGHLIGHT BEIJING

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,777 บาท

 • กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน
 • พระราชวังต้องห้าม
 • พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี้เหอหยวน
 • กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน 
 • หอบูชาฟ้าเทียนถาน 
 • วัดลามะหย่งเหอกง
 • ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง 
 • ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน 
 • ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
 • ตลาดรัสเซีย, ร้านปี่เซียะ นครเทียนสิน, ร้านไข่มุก 
 • เที่ยวปักกิ่งพักหรู 4 ดาว
 • พิเศษ เป็ดปักกิ่ง, สุกี้สมุนไพร
ดูรายการทัวร์นี้

T-SUD OF DRAGON BEIJING

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน
 • กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • พระราชวังต้องห้าม
 • วัดลามะหย่งเหอกง
 • ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
 • ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง 
 • ร้านบัวหิมะ, ร้านไข่มุก, ร้านปี่เซี่ยะ
 • เที่ยวปักกิ่งพักหรู 4 ดาว
 • พิเศษ เป็ดปักกิ่ง, สุกี้สมุนไพร
ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING BEIJING TIANJIN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท

 • กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน
 • พระราชวังต้องห้าม
 • พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี้เหอหยวน
 • กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน 
 • หอบูชาฟ้าเทียนถาน 
 • ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง 
 • ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน 
 • ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
 • ตลาดรัสเซีย, ร้านปี่เซียะ นครเทียนสิน, ร้านไข่มุก 
 • ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และTIANJIN EYE
 • ชิมเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สุกี้มองโก+บุฟเฟ่ต์เจงกีสข่าน
ดูรายการทัวร์นี้

T-SUD IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,777 บาท

 • สัมผัสความมหัศจรรย์ของถ้ำประตูสวรรค์
 • นั่งกระเช้าชมวิวยาวที่สุดในโลก
 • ระเบียงแก้วเทียนเหมินซาน
 • แกรนด์แคนยอนแห่งจางเจียเจี้ย
 • สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
 • ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงชิงลู่
 • เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี, สุกี้เห็ด, อาหารไทย
ดูรายการทัวร์นี้

หนานหนิง หมู่บ้านอายุยืนปาหม่า

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

 • เที่ยวน้ำตกเต๋อเทียน ตามรอยซีรีย์ตำนานรักเหนือภพ
 • ถ้ำหน้าต่างสวรรค์ (ถ้าร้อยนก) พิพิธภัณฑ์คนอายุยืน
 • ถ้ำไป๋หมอ ถือเป็นถ้ำหินปูนยิ่งใหญ่ และอลังการที่สุด
 • ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงสื่อเถียนเหยีน ชมการแสดงชนเผ่าน้อย
 • หมู่บ้านคนอายุยืน หมู่บ้านที่ติด1 ใน 3 ที่มีคนอายุยืนที่สุด
 • โชว์วัฒนธรรมชนเผ่า Impression Bama
 • ถนนคนเดินหนานหนิง  เที่ยวเต็มอิ่ม พัก 4 ดาว
 • เมนูพิเศษ หมูหอมย่างปาหม่า  หมูสามชั้นอบเผือกหิมะ เป็ดป่าอบมะนาว
ดูรายการทัวร์นี้

หนานหนิง ปาหม่า

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 23,991 บาท

 • เที่ยวน้ำตกเต๋อเทียน ตามรอยซีรีย์ตำนานรักเหนือภพ
 • สวนเอ๋อฉวน สมญานาม กุ้ยหลินน้อย
 • ถ้ำคริสตัล ถ้ำหินงอกหินย้อยที่งดงามที่สุด
 • หมู่บ้านคนอายุยืน หมู่บ้านที่ติด1 ใน 3 ที่มีคนอายุยืนที่สุด
 • โชว์วัฒนธรรมชนเผ่า Impression Bama
 • เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อป พัก 4 ดาว
 • เมนูพิเศษ หมูอบปาหม่า / ห่านย่าง / สุกี้เห็ด / อาหารชาวจ้วง
ดูรายการทัวร์นี้

เฉิงตู 2 อุทยาน

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท

 • อุทยานจิ่วจ้ายโกว มรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์
 • อุทยานซงผิงโกว 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ สวยไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว
 • ทะเลสาบเตี๋ยซี ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน
 • ศูนย์หมีแพนด้า
 • ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ และ Global Center ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก
 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
 • เมนูพิเศษ  สุกี้เสฉวน
ดูรายการทัวร์นี้

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท

 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน
 • พระราชงวังต้องห้ามกู้กง
 • พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
 • กำแพงเมืองจีน
 • กายกรรมปักกิ่ง
 • ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
 • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์เจงกิสข่าน สุกี้มองโกล ซีฟู้ดบาร์บีคิว เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง
ดูรายการทัวร์นี้

ทิเบต ดินแดนแห่งหลังคาโลก

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 33,991 บาท

 • ทิเบต พระราชวังโปตาลา พระราชวังที่สูงที่สุดในโลก
 • ทิเบต ทะเลสาบหยางหู ทะเลสาบที่มีน้ำที่ใส ดั่งเป็นอัญมณีที่มีสีฟ้าอมเขียว
 • เฉิงตู ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ่งหลี แหล่งแบรนด์เนม 
 • ถนนคนเดินซุนซีลู่
 • สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์
ดูรายการทัวร์นี้

Shock Price Zhangjiajie

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท

 • สุดหรู พักโรงแรมระดับ 4 ดาว และ5ดาว
 • ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie Skywalk สะพานแก้วที่ยาว และสูงที่สุดในโลก
 • ชมความงามที่ยิ่งใหญ่แห่ง เขาเทียนเหมินซาน
 • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์
 • ชม ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน
 • เมนูพิเศษ เป็ดย่างปักกิ่ง 
 • บุปเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี ซุปเห็ด 
 • บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
ดูรายการทัวร์นี้

Shanghai Two Tone

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,899 บาท

 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • พระราชวังต้องห้ามกู้กง สถานที่ราชการ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง
 • กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน นับเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทสจีน
 • ตื่นตา ตื่นใจกับโชว์หลากหลาย ชมกายกรรมปักกิ่ง
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่มหานครเซี่ยงไฮ้
 • หาดไว่ทาน เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ "เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้"
 • อุโมงค์เลเซอร์ ลอดข้ามแม่น้ำ ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยแสงเลเซอร์
 • ตลาดรัสเซีย ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ขายของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง อาหาร
 • เมนูพิเศษ สุกี้มองโกเลีย / ไก่แดง / เสี่ยวหลงเปา
ดูรายการทัวร์นี้

Shanghai คุ้กกี้ เสี่ยง ทาย

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,899 บาท

 • สนุกสนานกับ Disneyland ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
 • ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น สัมผัสความเป็นเมืองโบราณ
 • หาดไว่ทาน เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ "เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้"
 • อุโมงค์เลเซอร์ ลอดข้ามแม่น้ำ
 • ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
 • เมืองโบราณอูเจิ้น ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
 • ชมกายกรรม ERA-Shanghai
 • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด / ไก่แดง / เสี่ยวหลงเปา
ดูรายการทัวร์นี้

Shanghai Wonderland

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

 • สนุกสนามกับดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
 • ชิลที่ย่านซินเทียนตี้ ย่านการค้าที่คึกคักที่สุดในนครเซี่ยงไฮ้
 • ถนนนานกิง ตลาด 100 ปีเฉินหวังเมี่ยว
 • ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจี่ยเจียว
 • ชมวิวบนหอไข่มุก Sky Walk 
 • อุโมงค์เลเซอร์ ลอดแม่น้ำสายแรกของจีน
 • เมนูพิเศษ ขาหมูซูโจว / ซี่โครงหมูน้ำแดง / ไก่แดง / เสี่ยวหลงเปา
ดูรายการทัวร์นี้

Heaven of Shanghai

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

 • เที่ยว 3 เมือง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี
 • พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
 • ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
 • อุโมงค์เลเซอร์ลอดข้ามแม่น้ำ
 • หาดไว่ทาน ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาด 100 ปีเฉินหวังเมี่ยว
 • ล่องเรือทะเลสาบซีหู
 • ขึ้นชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ้ ชั้น 100 ตึก SWFC
 • เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี / ไก่แดง / เสี่ยวหลงเปา / ไก่ขอทาน / หมูพันปี
ดูรายการทัวร์นี้

SHANGHAI อินดี้

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,899 บาท

 • ลอดอุโมงค์เลเซอร์
 • ขึ้นตึก Jinmao Tower ชั้น 88
 • สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน
 • ล่องเรือทะเลสาบซีหู ที่สวยทุกฤดูกาล
 • หาดไว่ทาน ชมร้านไข่มุก ใบชา ผ้าไหม นวดเท้าแสนผ่อนคลาย
 • ชมและเลือกซื้อบ้วหิมะ ยาประจำบ้านที่มีสรรพคุณโด่งดัง
 • ชมร้านกาแฟสตาร์บัคส์สาขาใหม่ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
 • ช้อปปิ้งจุใจที่ถนนนานกิง ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
 • gมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี / เสี่ยวหลงเปา / ไก่แดง
ดูรายการทัวร์นี้

NEW LOOK!! SHANGHAI

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

 • ล่องเรือชมเมืองบราณจูเจี่ยเจียว ไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียง
 • ท่องโลกดิสนีย์แลนด์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
 • หาดไว่ทาน ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ชั้น 118
 • เข้าชมตึก Starbuck's แห่งใหม่ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
 • ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ต "เหอ หม่า"
 • เมนูพิเศษ ไก่แดง บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด
 • พักดี 5 ดาว บินดี การบินไทย
ดูรายการทัวร์นี้

China Zhangjiajie Spring Fever

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,777 บาท

 • ข้ามสะพานแก้ว..ยาวที่สุดในโลก ณ แกรนด์แคนยอน
 • นั่งกระเช้าชมธรรมชาติ..ที่ยาวที่สุดในโลก
 • ชมความยิ่งใหญ่ของ ถ้ำประตูสวรรค์ 
 • สัมผัสทางเดินกระจก "เขาเทียนเหมินซาน"
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ซีปู้เจีย หวงชิงลู่ 
 • เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี สุกี้เห็ด
ดูรายการทัวร์นี้

China Beijing is Awesome

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

 • เที่ยวปักกิ่ง สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ กำแพงเมืองจีน
 • เยือนจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง
 • พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน อุทยานเป๋ยไห๋
 • ไหว้พระ วัดลามะหย่งเหอกง หอบูชาฟ้าเทียนถาน
 • นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถัง สนามกีฬารังนก
 • ช้อปปิ้ง THE PLACE ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง ตลาดรัสเซีย
 • สายการบิน 5 ดาว พักดี 4 ดาว
   
ดูรายการทัวร์นี้

GUILIN IN FIVE STARS

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,899 บาท

 •  ชมนาขั้นบันได สันหลังมังกร หมู่บ้านหลงจี๋
 • เที่ยวสวนสตรอเบอร์รี่ ชม ช้อป ชิม สตรอเบอร์รี่จุใจ
 • ตื่นตาตื่นใจกับถ้ำดอกบัว พบกับหินที่กลายร่างเป็นรูปดอกบัวเรียงรายอยู่บนธารในโพรงถ้ำมากมาย
 • ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง แม่น้ำที่สวยที่สุดในโลก
 • ชมโชว์มิราจ ศิลปะผสมผสานระหว่างบัลเล่ย์+กายกรรมจีน
 • ชมและถ่ายรูปกับเจดีย์เงินเจดีย์ทอง ริมทะเลสาบหรงซานหู
 • ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND
 • อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
 • เมนูพิเศษ ปลาอบเบียร์ / เผือกอบน้ำผึ้ง / สุกี้เห็ด / เป็ดปักกิ่ง
 • พัก 5 ดาว บินสบาย สบาย กับสารการบินไชน่าเซ้าท์เทิร์น
ดูรายการทัวร์นี้

พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,799 บาท

 • เที่ยวเมืองโบราณต้าหลี่
 • เยือนแชงกรีล่า ดินแดนแห่งความฝัน
 • นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิวหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
 • ชมเมืองมรดกโลก เมืองโบราณลี่เจียง
 • นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิวบนเขาหิมะมังกรหยก
 • ชมวัดหยวนทง วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง
 • ชมโชว์สุดตระการตา โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว
 • เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอน / อาหารกวางตุ้ง
ดูรายการทัวร์นี้

SHANGHAI MIX AND MATCH

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,899 บาท

 • สักการะพระใหญ่หลิงซาน
 • เที่ยวหาดไว่ทาน
 • ลอดอุโมงค์เลเซอร์
 • ล่องเรือทะเลสาบซีหู ที่สวยทุกฤดูกาล
 • ช้อปปิ้งจุใจที่ถนนนานกิง
 • เมนูพิเศษ ไก่แดง / ไก่ขอทาน+หมูตงพอ / ซี่โครงหมูอู๋ซี 
ดูรายการทัวร์นี้

BEIJING LET IT GO

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,899 บาท

 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • เข้าชมพระราชวังต้องห้ามกู้กง
 • พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
 • เยือนกำแพงเมืองจีน ด่านจีหยงกวน
 • สนุกสนานกับกิจกรรมหนาวๆ ที่ลานสกีสโนว์เวิลด์
 • ชมกายกรรมปักกิ่ง
 • ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
 • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง / อาหารแต้จิ๋ว / สุกี้มองโกล / Buffet BBQ
ดูรายการทัวร์นี้

เสน่ห์มรดกโลกหวงซาน

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

 • เที่ยวชมหมู่บ้านมรดกโลกหงชุน
 • สุสานดร.ซุนยัดเซ็น
 • ขึ้นกระเช้าสู่อุทยานมรดกโลก เขาหวงซาน 
 • เยือนสวนพุทธธรรมจิ่วหัวซานอันยิ่งใหญ่
 • ตลาดลีหยางยิ่งเซียวซางเจีย
 • ช้อปปิ้งตลาดฟูจื่อเมี่ยว
 • อาบน้ำแร่สุดฟิน
 • พัก 5 ดาว อาหารครบทุกมื้อ
ดูรายการทัวร์นี้

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์ดรีมไลค์

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

 • ชมนาขั้นบันได สันหลังมังกร หมู่บ้านหลงจี๋
 • นั่งกระเช้าสู่เขาเหยาซาน สูง 1,200 ฟิต หนาวเย็นตลอดปี
 • ชมทัศนียภาพมุมสูงเมืองกุ้ยหลิน
 • ล่องแม่น้ำหลีเจียง แม่น้ำที่สวยที่สุดในโลก
 • ชมโชว์ DREAM LIKE ศิลปะผสมผสานระหว่างบัลเล่ย์+กายกรรมจีน
 • ประตูโบราณกูหนานเหมิน โชว์ ELEPHANT LEGEND
 • แวะร้านใบชา ร้านหยกจีนนำโชค ร้านนวดเท้า
 • อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน เมืองย่านการค้าจำลองสมัยราชวงศ์หมิง
ดูรายการทัวร์นี้

MAGICAL OF CHONGQING

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท

 • เดินทางท่องเที่ยวฉงชิ่ง หวู่หลง ดินแดนแห่งธรรมชาติ แหล่งมรดกโลก
 • สัมผัสความมหัศจรรย์มรดกโลก อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
 • นั่งรถไฟชมความสวยงามอุทยานเขานางฟ้า ดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์
 • เที่ยวฟิน ชิม แชะ แวะลิ้มลองอาหารท้องถิ่น ณ หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
 • ช้อปปิ้งจุใจ ณ แหล่งช้อปยอดนิยม หงหยาต้ง ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
 • เมนูพิเศษ หม้อไฟเสฉวน เที่ยวเต็มๆ ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล
ดูรายการทัวร์นี้

HARBIN ICY SNOW 7D 5N

7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 31,777 บาท

 • นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ฮาร์บิ้น เที่ยวได้อย่างเต็มอิ่ม ไม่เหนื่อยนั่งรถ
 • ชมความยิ่งใหญ่ของเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียวที่ฮาร์บิ้น
 • สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม เล่นสกีบนหิมะขาวโพลน ณ จี๋หัว สกีรีสอร์ท
 • ชมมรดกโลกพระราชวังต้องห้ามกู้กง ที่ตั้งอยู่นอกมหานครปักกิ่ง
 • ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณกวนตง และ ย่านช้อปปิ้งถนนจงเจีย เสิ่นหยาง
**กำหนดการจัดงานปีนี้ Harbin International Ice and Snow World ประมาณวันที่ 20 ธ.ค. 2017 - ก.พ. 2018**
ดูรายการทัวร์นี้

Harbin Ice & Snow Festival

7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 31,900 บาท

 • เยี่ยมชมพระราชวังเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราณหม่านชิง
 • พิพิธภัณฑ์แมนจู ถนนคนเดินฉงชิ่ง
 • ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์เซนต์โซเฟีย สวนสตาลิน อนุสาวรีย์ฝั่งหงส์
 • เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง HARBIN ICE & SNOW FESTIVAL 2018
 • ชมคฤหาสน์วอลการ์ เล่นสกี ณ ลานสกีคฤหาสน์วอลการ์
 • ร้านสินค้ารัสเซีย เมืองจี๋หลิน
 • เกาะฉางไป๋ ถ่ายรูปโบสถ์คาทอลิค
 • แจกฟรี ถุงมือ ที่ปิดหู ผ้าพันคอ แผ่นความร้อน 1 ชุด รับที่ฮาร์บิ้น
*เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งเปิดวันที่ 21 ธ.ค. 60 สำหรับกรุ๊ปทัวร์ที่ออกเดินทาง ก่อนวันที่ 21 ธ.ค. 60 จะเปลี่ยนเป็นสวนสนุก ICE AND SNOW WORLD แทน
ดูรายการทัวร์นี้

THE BEST OF KUNMING

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 23,777 บาท

 • นำท่านสู่แชงกรีล่า ดินแดนแห่งขอบฟ้าที่เลือนหาย
 • นั่งกระเช้าใหญ่ สัมผัสอากาศหนาวบนยอด ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • เที่ยว 3 เมืองเก่า จงเตี้ยน ต้าหลี ลี่เจียง
 • ชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG ผลงานจากผู้กำกับ จางอี้โหมว
 • ร้านใบชา ร้านหยกจีน ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม
 • ชิมอาหารมื้อพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอน และสุกี้เห็ดไก่
ดูรายการทัวร์นี้

THE BEST OF KUNMING

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 23,777 บาท

 • นำท่านสู่แชงกรีล่า ดินแดนแห่งขอบฟ้าที่เลือนหาย
 • นั่งกระเช้าใหญ่ สัมผัสอากาศหนาวบนยอด ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • เที่ยว 3 เมืองเก่า จงเตี้ยน ต้าหลี ลี่เจียง
 • ชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG ผลงานจากผู้กำกับ จางอี้โหมว
 • ร้านใบชา ร้านหยกจีน ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม
 • ชิมอาหารมื้อพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอน และสุกี้เห็ดไก่
ดูรายการทัวร์นี้

TIANJIN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

 • เยือนจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง (พระราชวังต้องห้าม)
 • ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • หอฟ้าเทียนถาน เทียนสิน ชมวิวแม่น้ำ ไห่เหอ ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye
 • เข้าชม บ้านกระเบื้อง ด้วยทุนสร้าง 500 ล้านหยวน
 • นมัสการเจ้าแม่หม่าโจ้ว (เจ้าแม่ทับทิม)
 • ร้านไข่มุก ร้านนวดฝาเท้า ร้านหยกจีน ตลาดรัสเซีย
 • พักโรงแรม 4 ดาว นอนสบาย
ดูรายการทัวร์นี้

BEST SEASON OF SONGPINGGOU

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 23,777 บาท

 • เที่ยว 2 อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง
 • ชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ทะเลสาบเตี๋ยซี
 • ชมความน่ารักของหมีแพนด้าอย่างใกล้ชิด
 • ตื่นตา..ตื่นใจ กับโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • ร้านผ้าไหม ร้านหยกจีน นำโชค
 • แวะร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ WALKING STREET
 • เมนูพิเศษ สุกี้เสฉวน เมนูอาหารสมุนไพร
 • บินหรู พักหรู 5 ดาว สะสมไมล์ 50%
ดูรายการทัวร์นี้

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

 • ทะเลสาบเตี๋ยซี (น้ำสีเขียวดั่งเทอร์ควอยซ์) กำแพงเมืองโบราณ
 • ชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว
 • แวะร้านใบชา ชิมชา อวู่หลง ที่มีชื่อเสียง
 • ศูนย์การแพทย์แผนโบราณ นวดฝ่าเท้า
 • โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • ร้านผ้าไหม ร้านหยกจีน นำโชค
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ร้านค้ามากมาย ในเมืองเฉิงตู
ดูรายการทัวร์นี้

SHOCK PRICE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 • ล่องเรือชมวิวในมณฑลหูหนาน ที่มีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมากว่า 3,000ปี
 • ขึ้นลิฟท์แก้ว จางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลก เขาอวตาร
 • พิสูจน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
 • นำท่านชมเขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า + บันไดเลื่อน + รถอุทยาน)
 • ถ้้าประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
 • ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ถนนคนเดินซีปู้
 • ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ร้านหยก ภาพวาดทราย
ดูรายการทัวร์นี้

จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

 • ล่องเรือชมวิวในมณฑลหูหนาน ที่มีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมากว่า 3,000ปี
 • ขึ้นลิฟท์แก้ว จางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลก เขาอวตาร
 • พิสูจน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
 • นำท่านชมเขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
 • ถ้้าประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
 • ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ช้อปปิ้งของที่ระลึกแก่ญาติมิตรสหาย
ดูรายการทัวร์นี้