เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว


ราคาเริ่มต้น 22,990  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZGTFU-2312FD
สายการบิน แอร์เอเชีย
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน 
ช่วงเวลา ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • อุทยานแห่งชาติหวงหลง
  • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
  • ทะเลสาบแรด l น้ำตกธารไข่มุก
  • จุดชมวิวสะพานโบราณเมืองเฉิงตู
  • ทะเลสาบนกยูง l ทะเลสาบแพนด้า
  • ถนนโบราณจินหลี่ l ถนนคนเดินชุนซีลู่