เฉิงตู หวงหลง อุทยานจิ่วไจ้โกว


ราคาเริ่มต้น 29,990  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZGTFU-23048L
สายการบิน Lucky Air
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน 
ช่วงเวลา กันยายน - ตุลาคม 2566
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • ทะเลสาบเต๋อซี
  • เมืองโบราณซงพาน
  • อุทยานแห่งชาติหวงหลง
  • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
  • ทะเลสาบแรด l น้ำตกธารไข่มุก
  • จุดชมวิวสะพานโบราณเมืองเฉิงตู
  • ทะเลสาบนกยูง l ทะเลสาบแพนด้า
  • ถนนโบราณจินหลี่ l ถนนคนเดินชุนซีลู่
  • รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ ณ จัตุรัสหย่างเทียนวู่
  • วัดเหวินซู l วัดต้าฉือ l ถนนคนเดินไท่กู่หลี่