JIUZHAIGOU จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู หวงหลง


ราคาเริ่มต้น 44,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-SHTGCTU11
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน 
ช่วงเวลา 26 - 31 ตุลาคม 2566
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • อุทยานแห่งชาติหวงหลง
  • อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
  • วัดเหวินซู l ศูนย์หมีแพนด้า
  • ทะเลสาบห้าสี l ทะเลสาบยาว
  • โชว์ทิเบต l โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
  • หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น l ทะเลสาบมังกรคู่
  • ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ l ถนนโบราณจินหลี่