โปรแกรมทัวร์

HAPPINESS IN BHUTAN

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

 • พิชิตวัดถ้ำเสือ วัดทักซัง
 • สักการะองค์พระศรีสัจจธรรม
 • ชมระบำหน้ากาก และระบำพื้นเมือง
 • สวมใส่ชุดประจำชาติเดินเที่ยวชมเมือง
 • พาโรซอง และวิหารหลวงแห่งเมืองพาโร
 • พูนาคาซอง ป้อมปราการที่สวยที่สุดในภูฏาน
ดูรายการทัวร์นี้

BHUTAN 5D4N NEW YEAR 2020

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 55,999 บาท

 • พาโรซอง
 • วัดชิมิลาคัง
 • สถูปดรุกวังเกล
 • ชมระบำหน้ากาก
 • นมัสการพระรินโปเช
 • ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน
 • สักการะองค์พระศรีสัจจธรรม
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมืองพาโร
 • คิชูลาคัง วัดโบราณสมัยศตวรรษที่ 7
 • วัดทักซัง พิสูจน์แรงศรัทธา พิชิตวัดถ้ำเสือ
 • พูนาคาซอง หนึ่งในป้อมปราการที่สวยที่สุด
 • สวมใส่ชุดประจำชาติเดินเที่ยวในเมืองทิมพู
 • ชมทาคินสัตว์ประจำชาติ ที่สวนสัตว์แห่งชาติ
 • ทิมพูซอง หรือ ตาชิโชซอง มหาปราการแห่งศาสนา
ดูรายการทัวร์นี้

BHUTAN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท

 • วัดชิมิลาคัง
 • จุดชมวิวซังเกกัง
 • ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน
 • สักการะองค์พระศรีสัจจธรรม
 • ตาชิโชซอง มหาปราการแห่งศาสนา
 • คิชูลาคัง วัดโบราณสมัยศตวรรษที่ 7
 • วัดทักซัง พิสูจน์แรงศรัทธา พิชิตวัดถ้ำเสือ
 • พูนาคาซอง หนึ่งในป้อมปราการที่สวยที่สุด
 • สวนสัตว์แห่งชาติ ชมทาคิน สัตว์ประจำชาติ
ดูรายการทัวร์นี้

HAPPINESS IN BHUTAN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท

 • วัดทักซัง 
 • วัดชิมิลาคัง 
 • จุดชมวิวซังเกกัง 
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
 • ป้อมปราการพูนาคาซอง 
 • องค์พระศรีสัจจธรรม 
 • สวนสัตว์แห่งชาติ ชมทาคิน สัตว์ประจำชาติ 
 • ชมระบำหน้ากาก ระบำพื้นเมือง
ดูรายการทัวร์นี้

HAPPINESS IN BHUTAN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 53,900 บาท

 • วัดทักซัง 
 • วัดชิมิลาคัง 
 • จุดชมวิวซังเกกัง 
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
 • ป้อมปราการพูนาคาซอง 
 • องค์พระศรีสัจจธรรม 
 • สวนสัตว์แห่งชาติ ชมทาคิน สัตว์ประจำชาติ 
 • ชมระบำหน้ากาก ระบำพื้นเมือง
ดูรายการทัวร์นี้

SPECIAL BHUTAN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 55,999 บาท

 • ทิมพูซอง 
 • วัดชิมิลาคัง 
 • ป้อมปราการพูนาคาซอง 
 • องค์พระศรีสัจจธรรม 
 • สวนสัตว์แห่งชาติ ชมทาคิน สัตว์ประจำชาติ 
 • วัดทักซัง หรือวัดถ้ำเสือ
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
 • พาโรซอง 
 • คิชูลาคัง วัดโบราณสมัยศตวรรษที่ 7 
 • ชมระบำหน้ากาก ระบำพื้นเมือง 
 • ❤ พิเศษ ใส่ชุดประจำชาติภูฏานท่องเที่ยวเมืองทิมพู ❤ กราบขอพรและรับของที่ระลึกจากท่านรินโปเช
ดูรายการทัวร์นี้

HAPPINESS IN BHUTAN

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 50,900 บาท

 • ทิมพู– พูนาคา – พาโร
 • วัดทักซังพิสจูน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหินวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.
 • ชมความงดงามของป้อมปราการพูนาคาซองที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
 • ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก 
 • ระบำหน้ากาก และระบำพื้นเมือง
 • พิเศษ เมนูอาหารไทย (เสริม) ทุกมื้อ
 • ฟรี ค่าม้าขึ้นวัดทักซัง
 • ฟรี ชุดประจำชาติเพื่อใส่เดินชมเมือง
ดูรายการทัวร์นี้

BHUTAN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 55,999 บาท

 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมืองพาโร (Paro National Museum)
 • ชม พาโรซอง (Paro Dzong) 
 • ชม ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) 
 • หมู่บ้านโลเบซ่า (Lobesa) 
 • ชมวิวบนเนินเขา Kuenselphodrang 
 • วัดดั๊กซัง (TaktshangLhakhang) หรือวัดถ้ำเสือ
 • วัดคิชู (Kichu Temple) อายุ 1,300 ปี 
 • ชม สวนสัตว์พื้นเมือง (Takin Zoo) 
 • พิเศษ ใส่ชุด “คีรา” และ “โค” ชุดประจำชาติของภูฏาน เที่ยวในเมืองทิมพู 
ดูรายการทัวร์นี้

BHUTAN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 55,999 บาท

 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมืองพาโร (Paro National Museum)
 • ชม พาโรซอง (Paro Dzong) 
 • ชม ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) 
 • หมู่บ้านโลเบซ่า (Lobesa) 
 • ชมวิวบนเนินเขา Kuenselphodrang 
 • วัดดั๊กซัง (TaktshangLhakhang) หรือวัดถ้ำเสือ
 • วัดคิชู (Kichu Temple) อายุ 1,300 ปี 
 • ชม สวนสัตว์พื้นเมือง (Takin Zoo) 
 • พิเศษ ใส่ชุด “คีรา” และ “โค” ชุดประจำชาติของภูฏาน เที่ยวในเมืองทิมพู 
ดูรายการทัวร์นี้

ซุปตาร์ ว้าว หิมาลัย

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 59,999 บาท

 • ทิมพู ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน
 • วัดชันกังคา
 • ตาชิโชซอง
 • เมมโมเรียลโชเตน  
 • เมืองปูนาคา วัดชิมิลาคัง ปูนาคาซอง
 • พิพิธภัณฑ์ภูฏาน 
 • วัดทักซัง
 • วัดคิชูลาคัง
 • โชว์ระบำภูฏาน
ดูรายการทัวร์นี้

ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 49,988 บาท

 • พาท่านพิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก
 • ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร ทิมพู และ พูนาคา พร้อมธรรมชาติสวยงามสอง ข้างทาง
 • สักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุด เสริมศิริมงคล
ดูรายการทัวร์นี้

SHOCK BHUTAN ดินแดนแห่งอารยธรรมในอ้อมกอดของขุนเขาหิมาลัย

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท

 • ทิมพู-พูนาคา-พาโร-วัดทักซัง
 • พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.
 • ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
 • ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 • ดื่มบริการน้ำดื่มได้ตลอดวัน
 • ระบำหน้ากาก Mask Dance จัดขึ้นเฉพาะทริปเราเท่านั้น
 • ฟรี!! ค่าม้า ขึ้นวัดทักซัง
 • ชุดประจำชาติ เพื่อใส่เดินชมเมือง
 • อาหารเสริมจากไทย..ทุกมื้อ
 • บริการ ชา กาแฟ หลังมื้ออาหาทุกมื้อ
ดูรายการทัวร์นี้