โปรแกรมทัวร์

AMAZING MOROCCO

10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 55,900 บาท

 • กลิ่นอายดินแดนฟ้าจรดทราย “ประเทศโมร็อคโค”
 • นครสีฟ้าเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN)
 • เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส 
 • นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara”
 • เปิดประสบการณ์ค้างคืนนอนดูดาว ณ โรงแรมกลางทะเลทรายซาฮาร่า
 • พิเศษ ต้อนรับอรุณด้วยการขี่อูฐชมแสงอาทิตย์แรกของวัน
ดูรายการทัวร์นี้

DESERT MOROCCO

9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 52,999 บาท

 • คาซาบลังกา
 • ราบัต
 • แม็กแน็ส
 • แฟ็ส
 • อิฟเฟรน
 • มิเดลท์
 • เออร์ฟูดด์
 • เมอร์ชูก้าร์
 • ทินเฮียร์
 • วอซาเซท
 • มาร์ราเคช
ดูรายการทัวร์นี้

COLORFUL OF MOROCCO

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 54,900 บาท

 • คาซาบลังก้า
 • ราบัต
 • เฟส
 • อิเฟรน
 • เออร์ฟูด์
 • เมอร์ซูก้า
 • วอซาเซท
 • มาราเกช
 • ถ่ายรูปกับ Little Blue City ที่ป้อมอูไดยา
 • ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น และนั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทรายที่เมอร์ซูก้า
 • แวะชมโตรกผาโทดร้าที่เปรียบเหมือนโอเอซิสกลางทะเลทราย
ดูรายการทัวร์นี้

Amazing Morocco

10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 55,911 บาท

 • เปิดประสบการณ์ค้างคืน นอนดูดาว ณ โรงแรมกลางทะเลทรายซาฮาร่า
 • ต้อนรับรุ่งอรุณด้วยการขี่อูฐชมแสงอาทิตย์แรกของวัน
 • นั่งรถ 4WD ท่องทะเลทรายซาฮาร่า
 • เที่ยวชมนครสีฟ้าเชฟชาอูน เมืองที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์
 • ท่องเมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส
 • ตื่นตาตื่นใจกับโชว์การแสดงพื้นเมืองของชาวโมร็อคกัน
ดูรายการทัวร์นี้