โปรแกรมทัวร์

อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี_เลทส์โก ฮัดช่าทิวลิป

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

 • ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย 
 • แคชเมียร์ 
 • เทือกเขากุลมาร์ค 
 • สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ 
 • ล่องเรือทะเลสาบดาล 
 • พาฮาลแกม 
 • อัคราฟอร์ท 
 • ประตูเมืองอินเดีย 
 • ตลาดพื้นเมืองจันปาท 
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ทัชมาฮาล
ดูรายการทัวร์นี้

อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี_เลทส์โก ฮัดช่า

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท

 • แคชเมียร์ 
 • เทือกเขากุลมาร์ค 
 • สวนโมกุล - สวนชาลิมาร์ 
 • ล่องเรือทะเลสาบดาล 
 • พาฮาลแกม 
 • อัคราฟอร์ท 
 • ประตูเมืองอินเดีย 
 • ตลาดพื้นเมืองจันปาท 
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ทัชมาฮาล
ดูรายการทัวร์นี้

อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี_เลทส์โก มนต์เสน่ห์ภารตะ

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

 • ซิตี้พาเลส 
 • ทัชมาฮาล 
 • ฮวามาฮาล 
 • อัคราฟอร์ท 
 • กุตับมีนาร์ 
 • ประตูเมืองอินเดีย 
 • พระราชวังและป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ท 
 • วัดพระพิฆเนศ 
 • บ่อน้ำจันเบารี 
 • พระราชวังกลางน้ำ 
 • ตลาดพื้นเมืองจันปาท
ดูรายการทัวร์นี้

อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล_เลทส์โก

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

 • เมืองชัยปุระ 
 • ฮวามาฮาล พระราชวังแห่งสายลม 
 • อนุสรณ์แห่งความรักทัชมาฮาล 
 • อัคราฟอร์ท 
 • วัดพระพิฆเนศ 
 • บ่อน้ำจันเบารี 
 • พระราชวังและป้อมปราการแอมเบอร์ฟอร์ท 
 • พระราชวังกลางน้ำ
ดูรายการทัวร์นี้

มหัศจรรย์ INDIA TAJ MAHAL

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

 • ทัชมาฮาล
 • อัคราฟอร์ท
 • บ่อน้ำจันเบารี
 • วัดพระพิฆเนศ
 • ประตูชัยอินเดีย
 • วัดอักชารดาห์ม
 • แอมเบอร์ฟอร์ท
 • พระราชวังหลวง
 • ชัยปุระ นครสีชมพู
 • ตลาดพื้นเมืองจันปาท
 • ฮาวา มาฮาล พระราชวังแห่งสายลม
ดูรายการทัวร์นี้

อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท

 • อัครา ฟอร์ด
 • ประตูเมืองอินเดีย
 • สวนโมกุล สวรรค์แห่งดอกไม้
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทัชมาฮาล
 • ทุ่งดอกแซฟรอน สวนแอ๊ปเปิ้ล
 • ล่องเรือซิคาราชมทะเลสาบดาล
 • แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์แห่งอิเดีย
 • นั่งกระเช้ากุลมาร์ค ชมดินแดนทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้
 • พาฮาลแกม ดินแดนที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย
ดูรายการทัวร์นี้

อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล

4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,990 บาท

 • นครสีชมพู ชัยปุระ 
 • ฮาวา มาฮาล พระราชวังแห่งสายลม 
 • บ่อน้ำจันเบารี 
 • อัครา ฟอร์ท 
 • แอมเบอร์ ฟอร์ท 
 • ทัชมาฮาล
ดูรายการทัวร์นี้

นมัสเต อินเดีย 4 สังเวชนียสถาน

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,990 บาท

 • พุทธคยา 
 • ต้นศรีมหาโพธิ์ 
 • เวสาลี 
 • วัดป่ามหาวัน 
 • กุสินารา 
 • มหาปรินิพพานสถูป 
 • เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช 
 • สวนลุมพินีวัน 
 • ล่องเรือแม่น้ำคงคา 
 • พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ
ดูรายการทัวร์นี้

อินเดีย เนปาล นมัสเต

8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

 • พุทธคยา ต้นศรีมหาโพธิ์ 
 • ราชคฤห์ 
 • เขาคิชกูฏ 
 • วัดเวฬุวัน 
 • มหาวิทยาลัยนาลันทา 
 • วัดป่ามหาวัน เวสาลี 
 • เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช 
 • สระโบกขรณี 
 • สาวัตถี 
 • พาราณสี 
 • ล่องเรือแม่น้ำคงคา 
 • พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ
ดูรายการทัวร์นี้

INDIA LEH LADAKH

9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

 • ตลาดพื้นเมืองเลห์
 • วัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • เจดีย์สันติภาพ จุดชมวิวเมืองเลห์
 • หุบเขานูบราห์ หุบเขาแห่งดอกไม้
 • พระราชวังเชย์ พิพิธภัณฑ์สตอคพาเลส
 • ชมวัดที่สวยที่สุดของลาดัคห์ วัดธิคเซย์
 • วัดดิสกิต วัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในหุบเขานูบราห์
 • Khardungla Pass เส้นทางรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลก
 • ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก
 • พระราชวังเลห์ เห็นแล้วนึกถึงพระราชวังโปตาลาในทิเบต
ดูรายการทัวร์นี้

ชัยปุระ อัครา เดลี-เลสโก ภารตะ

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

 • ทัชมาฮาล 
 • ฮาวา มาฮาล 
 • อัครา ฟอร์ท 
 • กุตับมีนาร์ 
 • ประตูเมืองอินเดีย 
 • ตลาดพื้นเมืองจันปาท 
 • นั่งรถจี๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท 
 • ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท 
 • ซิตี้ พาเลส 
 • ฟรีชุดส่าหรี และหิมาลายาลิปบาล์ม
ดูรายการทัวร์นี้

แคชเมียร์ อัครา เดลี-เลสโก อะลาดิน

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 28,900 บาท

 • แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย 
 • เทือกเขากุลมาร์ค 
 • นั่งกระเช้ากุลมาร์ค 
 • สวนโมกุล 
 • สวนชาลิมาร์ 
 • สวนนิชาท 
 • ล่องเรือซิคาร่าชมทะเลสาบดาล 
 • สวนแอ๊ปเปิ้ล 
 • พาฮาลแกม 
 • ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย 
 • ทัชมาฮาล 
 • อัครา ฟอร์ท 
 • ประตูเมืองอินเดีย 
 • ตลาดพื้นเมืองจันปาท
ดูรายการทัวร์นี้

อินเดีย แคชเมียร์ จัยปูร์ ทัชมาฮาล

6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,991 บาท

 • สู่สวรรค์บนดิน “แคชเมียร์”
 • เทือกเขากุลมาร์ค สนุกสนานบนลานสกี
 • ชมอนุสรณ์สถานของความรัก “ทัชมาฮาล”
 • ล่องเรือทะเลสาบดาล
 • อัคราฟอร์ท (AGRA FORT)
 • เมืองจัยปูร์ (Jaipur) หรือชัยปุระ
ดูรายการทัวร์นี้

NAMASTE INDIA

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

 • ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด
 • พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด
 • ซิตี้ พาเลส
 • ฮาวา มาฮาล
 • อัครา ฟอร์ท
 • อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล
 • กุตับมีนาร์
 • ประตูเมืองอินเดีย
 • ตลาดพื้นเมืองจันปาตร์ต
 • พิเศษ บริการอาหารไทย 1 มื้อ + นั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด
   
ดูรายการทัวร์นี้

SUMMER IN KASHMIR

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท

 • เยือนดินแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์”
 • ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค
 • ชมเทศกาลดอกทิวลิปบานสะพรั่ง
 • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” 
 • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ
 • ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ
 • “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

 

ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING KASHMIR

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท

 • ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย
 • เดลี
 • ประตูเมืองอินเดีย
 • แคชเมียร์
 • กุลมาร์ค
 • ศรีนาคา
 • สวนโมกุล
 • สวนชาลิมาร์
 • ทะเลสาบดาล
 • พาฮาลแกม
 • สวนแอปเปิ้ล
 • ตลาดพื้นเมืองจันปาท
 • พิเศษ ล่องเรือชิคารา(เรือพายโบราณ)+รวมนั่งกระเช้า "กุลมาร์ค กอนโดล่า" และอาหารไทย 1 มื้อ
   
ดูรายการทัวร์นี้

ทัชมาฮาล จัยปูร์ 4 วัน

4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,921 บาท

 • ยลโฉม..มหานครสีชมพู “ จัยปูร์” เพชรเม็ดงามแห่งอินเดีย
 • ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก “ทัชมาฮาล”
 • ขอพร “พระพิฆเนศ” ที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังแห่งเมืองจัยปูร์
 • นั่งรถจิ๊บ ขึ้นชมพระราชวังบนยอดเขา
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
ดูรายการทัวร์นี้

อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,991 บาท

 • ชม “ทัชมาฮาล” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
 • ชม ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบน ้าเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก
 • ชม นูบร้าวัลเลย์หุบเขาแห่งดอกไม้ซึ่งมีทิวทัศน์พาโนราม่าที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม
 • ชม วัดดิสกิต วัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของนูบร้าวัลเลย์ อยู่บนเนินเขาเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม
 • ชม วัดทิกเซย์ ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย
 • สายการบิน สไปรซ์ เจ็ท (Spice Jet)
ดูรายการทัวร์นี้

อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล

7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท

 • เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบดังสวรรค์บนโลกมนุษย์ "แคชเมียร์"
 • ชมสวนชาลิมาร์ สวนแห่งความรักของมหาราชา ชาฮังคี
 • ชมความงามของ กุลมาร์ค และโซนามาร์ค ทุ่งหญ้าเขียวขจีและภูเขาหิมะรายรอบ
 • นั่งเคเบิลคาร์ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม
 • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย
 • ชม "ทัชมาฮาล" อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และอักราฟอร์ด ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
 • พักดี 4 ดาว บินภายใน 2 ขา 
ดูรายการทัวร์นี้

อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู

4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,991 บาท

 • ชมนครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน
 • ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันงดงาม
 • ชม Amber Fort ป้อมปราการสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานของศิลปะฮินดูและราชปุต
 • ชมบ่อน้ำจันเบารี บ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย
 • ชม "ทัชมาฮาล" อนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่งดงาม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และอักราฟอร์ด ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่
 • ขอพรที่วัดพระพิฆเนศ
ดูรายการทัวร์นี้