โปรแกรมทัวร์

HONG KONG นองปิง ดิสนีย์แลนด์

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,990 บาท

 • ชมโชว์ A Symphony of Lights
 • นมัสการพระใหญ่เทียนถาน
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
 • นั่งกระเช้านองปิง
 • วัดแชกงหมิว
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
 • อิสระ 1 วัน เลือกช้อปปิ้งหรือเที่ยวดิสนีย์แลนด์
 • เมนูอร่อย.. ติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง ห่านย่าง
ดูรายการทัวร์นี้

HONG KONG นองปิง รีพัลส์เบย์

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 18,990 บาท

 • นมัสการพระใหญ่เทียนถาน
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
 • นั่งกระเช้านองปิง
 • รีพัลส์เบย์
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • จุดชมวิววิคตอเรียพีค
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
 • อิสระ 1 วัน เลือกช้อปปิ้งหรือเที่ยวดิสนีย์แลนด์
 • เมนูอร่อย.. ติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง ห่านย่าง
ดูรายการทัวร์นี้

HONG KONG FREEDAY ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,990 บาท

 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • Avenue of Stars
 • เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
 • โชว์ The Symphony of Lights
 • อิสระ 1 วัน เลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์หรือช้อปปิ้ง
 • เมนูพิเศษ.. ติ่มซำ ห่านย่าง
ดูรายการทัวร์นี้

HONG KONG DISNEYLAND

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • Avenue of Stars
 • เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์
 • สนุกเต็มอิ่มฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
 • ชมขบวนพาเหรด และพลุปราสาทเจ้าหญิง
 • โชว์ The Symphony of Lights
 • เจ้าพ่อกวนอู วัดกวนไท
 • วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว
 • เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
 • วิคตอเรียพีค
ดูรายการทัวร์นี้

มหัศจรรย์ ฮ่องกง มาเก๊า

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

 • เที่ยวเมืองมรดกโลกมาเก๊า
 • ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลล์
 • จัตุรัสเซนาโด้ l เดอะเวเนเชียน 
 • หมุนกังหันวัดแชกงหมิว
 • ไหว้พระขอพรที่วัดหวังต้าเซียน
 • เปิดทรัพย์รับโชคเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
 • ช้อปปิ้งย่านมงก๊อก เลดี้มาร์เก็ต จิมซาจุ่ย

 

ดูรายการทัวร์นี้

มหัศจรรย์ HONG KONG

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

 • หมุนกังหันวัดแชกงหมิว
 • ไหว้พระขอพรที่วัดหวังต้าเซียน
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์
 • อิสระช้อปปิ้งย่านมงก๊อก เลดี้มาร์เก็ต
 • อิสระเต็มวันเลือกเที่ยวตามใจ
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ_เลทส์โก ส้มพาช้อป

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

 • วัดแชกงหมิว
 • หาดรีพัลส์เบย์
 • วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งถนนนาธาน
 • กระเช้าไฟฟ้านองปิง
 • จุดชมวิววิคตอเรียพีค
 • นมัสการพระใหญ่ลันเตา
ดูรายการทัวร์นี้

MFM ZHU HKG SZX_ซุปตาร์ ขาเลาะ

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

 • สะพานกระจก 3 มิติ
 • พระราชวังหยวนหมิง
 • วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว
 • ช้อปปิ้งจุใจเวเนเชียนมาเก๊า / จิมซาจุ่ยฮ่องกง
 • สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก จูไห่-ฮ่องกง
 • เมนูพิเศษ.. เป๋าฮื้อ เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

 • วิคตอเรีย พีค
 • หาดรีพัลส์เบย์
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
 • ชม A Symphony of Lights
 • หมุนกังหันขอพร วัดแชกงหมิว
 • Avenue of Stars ริมอ่าววิคตอเรีย
 • นั่งกระเช้าคริสตัล สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน
 • เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้าและเครื่องเล่น)
 • ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย / City Gate Outlet Mall
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์_เลสโก ส้มซ่า

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

 • วัดโป่วหลิน
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • ขึ้นกระเช้านองปิง
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
 • ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์
 • นั่งพีคแทรมสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค
 • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย / City Gate Outlet Mall
 • พิเศษ.. เมนูห่านย่าง
 • แถมฟรี.. TRAVEL SIM
ดูรายการทัวร์นี้

EASY FUNNY HONGKONG DISNEYLAND

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

 • เต็มอิ่มทั้งวันกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
 • นั่งรถราง PEAK TRAM ชมวิววิคตอเรียพีค
 • ผูกด้ายแดงขอความรัก หมุนกังหันนำโชค
 • ช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต และจิมซาจุ่ย
 • พิเศษ เมนูติ่มซำ
ดูรายการทัวร์นี้

EASY INFINITY HONGKONG

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

 • ขอพร 8 วัดดังแห่งเกาะฮ่องกง
 • ขึ้นกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่โป้วหลิน
 • ขึ้นรถรางพีคแทรมชมวิวเกาะฮ่องกง
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ผูกด้ายแดงขอความรัก
 • หมุนกังหันนำโชค
 • พักฮ่องกง 2 คืน โรงแรม 4 ดาว
 • พิเศษ เมนูติ่มซำ และอาหารสไตส์ฮ่องกง
ดูรายการทัวร์นี้

EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

 • ขึ้นกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่โป่วหลิน
 • นั่งรถราง PEAK TRAM ชมวิวฮ่องกงวิคตอเรียพีค
 • อลังการ Symphony oflight
 • ผูกด้ายแดงขอความรัก 
 • หมุนกังหันนำโชค วัดแชกง
 • สุดฟิน ช้อปปิ้งแบบ Non Stop
 • เมนู ติ่มซำ
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกงเพียวๆ

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

 • นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์  
 • วัดแชกงหมิว 
 • วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน, ย่านเลดี้มาร์เก็ต และซิตี้เกทเอาท์เลต
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง นองปิง ดิสนียแลนด์

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

 • เต็มอิ่มกับดิสนีย์แลนด์
 • ชมการแสดง A SYMPHONY OF LIGHTS 
 • ขึ้นกระเช้านองปิงชมเกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน
 • CiTYGATE OUTLETS
 • นั่งรถรางพีคแทรม ชมยอดเขาวิคตรอเรียพีค
 • วัดแชกงหมิว 
 • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
 • พักฮ่องกง 2 คืน ระดับ 4 ดาว
   
ดูรายการทัวร์นี้

HONGKONG_SHENZHEN_N360

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

 • นมัสการพระใหญ่ "Ngongping"
 • ชมโชว์ม่านน้ำ MANGROVE GROOVE
 • จำลองเมืองฮอลแลนด์ (Shenzhen Dutch Flower Town)
 • SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น)
 • วัดกวนอู Kuan Au Temple
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
 • วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน
 • พักเซินเจิ้น 2 คืน...โรงแรมระดับ 3 ดาว
 • อร่อยเลิศรสกับเมนูพิเศษ *เป็ดปักกิ่ง + ไวนแ์ดง
ดูรายการทัวร์นี้

HONGKONG-SHENZHEN

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท

 • ชมโชว์ม่านน้ำ MANGROVE GROOVE
 • จำลองเมืองฮอลแลนด์ (Shenzhen Dutch Flower Town)
 • SHENZHEN MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น)
 • วัดกวนอู Kuan Au Temple
 • ช้อปปิ้งหล่อหวู แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองเซินเจิ้น
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
 • วัดแชกงหมิว + วัดหวังต้าเซียน
 • พักเซินเจิ้น 2 คืน...โรงแรมระดับ 3 ดาว
 • อร่อยเลิศรสกับเมนูพิเศษ *เป็ดปักกิ่ง + ไวนแ์ดง*
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม

4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

 • นั่งกระเช้านองปิง 360องศา ไหว้พระใหญ่โป้วหลิน
 • อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน City Gate Outlet, จิมซาจุ่ย
 • Symphony of light
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • โรงงานจิวเวอรี่ และร้านหยก
 • เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์
 • นั่งรถรางพีคแทรม จุดชมวิววิคตอเรียพีค
 • ดิสนีแลนด์เต็มวัน
 • พัก 4 ดาว นอนฮ่องกง 2คืน 
ดูรายการทัวร์นี้

EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

 • นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่โป้วหลิน
 • หมู่บ้านนองปิง
 • อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet
 • Symphony of light
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • โรงงานจิวเวอรี่ และร้านหยก
 • เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์
 • จุดชมวิววิคตอเรียพีค
 • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย และโอเชี่ยนเทอร์มินอล
ดูรายการทัวร์นี้

EASY HONGKONG NGONGPING SHOPAHOLIC

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

 • นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่โป้วหลิน
 • หมู่บ้านนองปิง
 • อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet
 • Symphony of light
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • โรงงานจิวเวอรี่ และร้านหยก
 • เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์
 • จุดชมวิววิคตอเรียพีค
 • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย และโอเชี่ยนเทอร์มินอล
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นมุ่น

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

 • A Symphony of Lights
 • VICTORIA PEAK
 • ชายหาด รีพัลส์เบย์
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน
 • ห้างดัง CITYGATE OUTLET MALL
 • โรงงานจิวเวอร์รี่ และร้านหยก
ดูรายการทัวร์นี้

มาเก๊า ฮ่องกง

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

 • เที่ยวทริปเดียว ขอพรครบสูตร
 • ชมวิวบนตึกที่สูงที่สุดในฮ่องกง SKY 100
 • ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
 • ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจที่มาเก๊าและฮ่องกง
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง เน้นๆ

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,998 บาท

 • นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ 
 • วัดแชกงหมิว 
 • วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาทเ์ลต
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง เพียวๆ

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

 • นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ 
 • วัดแชกงหมิว 
 • วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาทเ์ลต
ดูรายการทัวร์นี้

HKG DISNEYLAND NP

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

 • วัดโป๋หลิน (พระใหญ่นองปิง) นั่งกระเช้า 360 องศา
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ และองค์ไฉ่ซิงเฮี๊ยะ โชคลาภเงินทอง
 • วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน หมุนกังหันนำโชค
 • วัดหวังต้าเซียน ขอพระเรื่องสุขภาพ และขอเนื้อคู่
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

 • ช้อปปิ้งสนั่น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย
 • วัดโป่วหลิน City Gate Outlets
 • นั่งรถรางพีคแทรม
 • ชมแสงสีแสง Symphony of Lights
 • วัดแชกงหมิว
 • ยอดเขาวิคตรอเรียพีค
 • หาดรีพัลส์เบย์
 • พัก 4 ดาว น้ำหนักกระเป๋า 30 KG.
ดูรายการทัวร์นี้

HONG KONG SHOPPING

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 • นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตา
 • วัดแชกงหมิว 
 • วัดหวังต้าเซียน
 • อิสระช้อปปิ้งสินค้าที่เลดี้มาร์เก็ต และซิตี้เกท
 • ติ่มซำต้นตำหรับ, ห่านย่างฮ่องกง และบะหมี่ต้นตำหรับฮ่องกง
   
ดูรายการทัวร์นี้

HKG DISNEYLAND

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

 • นั่งพีคแทรมวิคตอเรียพีค
 • เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์
 • วัดหวังต้าเซียน
 • โรงงานจิวเวอร์รี่
 • วัดแชกงหมิว
 • สนุกสนานกับดิสนีย์แลนด์อย่างจุใจ
 • พัก Disney's Explorer Lodge Hotel
 • พัก 4 ดาว ย่านแหล่งช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
   
ดูรายการทัวร์นี้

POPULAR IN MACAU

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท

 • วัดผู่โถ่วซือ
 • ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ย
 • พระราชวังหยวนหมิง
 • เจ้าแม่ทับทิมวัดอาม่า
 • The Venetian Macau
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
 • โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์
ดูรายการทัวร์นี้

มาเก๊า จูไห่ เวเนเชียน

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 2,992 บาท

 • ชมเมืองจำลองปารีส PARISIAN และเมืองเวนิสเอเชีย THE VENETIAN
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิม
 • ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล
 • ช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย
 • โชว์น้ำพุเต้นระบำ (ราคานี้เฉพาะคนไทย)
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

 • วัดอาม่า
 • เวเนเชียน
 • วัดแชกงหมิว
 • โบสถ์เซนต์ปอล
 • The Parisian Macao
 • ชมโชว์หยวนหมิงหยวน
 • เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัลส์เบย์
 • ช้อปปิ้งหลอหวู่ จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
 • นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่ วัดโป่วหลิน
ดูรายการทัวร์นี้

HONG KONG SHENZEN ZHUHAI

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

 • ไหว้พระเสริมดวง
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • ชมโชว์หยวนหมิงหยวน
 • ช้อปปิ้งหลอหวู่ จิมซาจุ่ย
 • เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ไหว้พระ นองปิง

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • จุดชมวิววิคตอเรีย พีค
 • เจ้าแม่กวนอิม หาด Repulse Bay
 • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย / Citygate Outlet Mall
 • นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่ วัดโป่วหลิน
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นมุ่น

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

 • วัดโป่วหลิน
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • นั่งกระเช้านองปิง
 • จุดชมวิววิคตอเรีย พีค
 • เจ้าแม่กวนอิม หาด Repulse Bay
 • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย / Citygate Outlet Mall
 • หมู่บ้านชาวประมง หลี่หยุ่นมุ่น ทานอาหารทะเลสดใหม่
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังตาเซียน
 • เขาวิคตอเรียพีค
 • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
 • ขึ้นกระเช้านองปิง
 • เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์
 • วัดโป่วหลิน พระใหญ่ลันเตา
ดูรายการทัวร์นี้

มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

 • วัดอาม่า
 • เวเนเซียน
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังตาเซียน
 • เขาวิคตอเรียพีค
 • โบสถ์เซนต์ปอล
 • หอไอเฟลจำลอง
 • ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
 • เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์
 • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย และCitygate Outlet Mall
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

 • วัดซีหลิน
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • วัดเจ้าแม่ทับทิม
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
 • ชิมติ่มซำขึ้นชื่อ ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด

2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท

 • วัดซีหลิน
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • วัดเจ้าแม่ทับทิม
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
 • ชิมติ่มซำขึ้นชื่อ ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

 • วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง
 • วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน)
 • ชม สวนหยวนหมิงหยวน
 • โชว์อันตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต
 • ผลิตภัณฑ์ที่ท่าจากผ้าไหมจีน ยาบัวหิมะ
 • เยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี
 • ช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ 
 • ชม ร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน
 • ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE
ดูรายการทัวร์นี้

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

 • สักการะพระใหญ่พระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์ หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
 • ช้อปปิ้ง City Gate Outlet ศูนย์รวมสินค้ามากมาย
 • ชม VICTORIA PEAK จุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง
 • นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
 • ช้อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต ศูนย์รวมรองเท้า และของที่ระลึกมากมาย
 • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาดรีพัล เบย์ ใครที่อยากขอลูก ขอคู่รัก 
 • ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง ที่วัดแชกง หมิว (วัดกังหัน) วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองฮ่องกงกว่า 300ปี
 • ขอพรกับฮวงชูปิง (หว่องไท่สิน) ที่เลื่องลือตามคำกล่าวที่ว่า "ทำให้ความปราถนาทุกประการเป็นจริงตามที่ขอ"
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก ย่านจิ่ม ซ่า จุ่ย
 • พิเศษ ทานอาหารแบบคนฮ่องกง กับเมนูติ่มซำ
   
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

 • พักฮ่องกงระดับ 4ดาว 2คืน
 • เที่ยวครบทุกวัน มีเวลาช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ตจุใจ
 • สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน หรือ เปลี่ยนไปขึ้นกระเช้านองปิงได้ฟรี
 • ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชงที่ วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน 
 • โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก 
 • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย และโอเชี่ยน เทอร์มินอล
 • พิเศษ ทานอาหารแบบคนฮ่องกง กับเมนูติ่มซำ
ดูรายการทัวร์นี้

SUMMER SALE HONG KONG

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

 • ช้อปปิ้งหนักมาก พักฮ่องกง 2คืน ฟรีอิสระ 1วัน
 • ดูไฟ A Symphony of Lights การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตา บันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
 • ชมวิวเขา เขาวิคตอเรีย  
 • เจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพัลส์เบย์ 
 • วัดแชกงหมิว กังหันนำโชค
 • ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ย่านจิมซาจุ่ย
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง เหมาๆ ไม่เข้าจีน

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,911 บาท

 • นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
 • เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์ไลน์ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง
ดูรายการทัวร์นี้

เพียวๆ ฮ่องกง ลดทั้งเกาะ!!

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

 

 • วัดหวังต้าเซียน มีอายุเก่าแก่ กว่า100ปี
 • วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค
 • ช้อปปิ้ง LADYMARKET
 • ชม การแสดงมัลดิมีเดีย The Symphony of Light
 • ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่ลันตา
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ REPULSE BAY
 • ช้อปปิ้ง ถนนนาธาน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย
 • ช้อปปิ้ง ย่านใหม่ ห้างดัง K11 จิมซาจุ่ย
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง เพียวๆ

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

 • ฮ่องกง เพียวๆ 3 วัน
 • วัดหวังต้าเซียน มีอายุเก่าแก่ กว่า100ปี
 • วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค
 • ช้อปปิ้ง LADYMARKET
 • ชม การแสดงมัลดิมีเดีย The Symphony of Light
 • ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่ลันตา
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์ REPULSE BAY
 • ช้อปปิ้ง ถนนนาธาน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย
 • ช้อปปิ้ง ย่านใหม่ ห้างดัง K11 จิมซาจุ่ย
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง เซินเจิ้น

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

 • สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดกวนอู
 • ขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ณ วัดแชกงมิว
 • ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
 • ชม พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำตระการตา Mangrove Groove
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดินย่าน ตลาดตงเหมิน 
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ ซีฟู้ด+เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง+พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
 • แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด, ถุงผ้า, พัด, น้ำดื่ม, คู่มือเที่ยวฮ่องกง)
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,991 บาท

 • ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
 • พร้อมชมโชว์ม่านน้้า 3มิติ(3D Water Show)
 • มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู่ ซิตี้สินค้าก๊อปปี้
 • ไหว้พระขอพรวัดดังที่ฮ่องกง วัดแชกงหมิวและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
 • อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิถนนนาธาน , มาบุญครองเซินเจิ้น
 • เครื่องบินแอร์บัส A380 มีจอขนาดใหญ่
 • พิเศษ เป่าฮื้อ+ไวด์แดง
ดูรายการทัวร์นี้

ไม่เข้าจีน!!! มาเก๊า เวเนเชี่ยน ฮ่องกง

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,221 บาท

 • นั่งกระเช้านองปิง+พระใหญ่โป่วหลิน / วัดหวังต้าเซียน
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว
 • นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ มาเก๊า ชมเมืองจ าลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
 • ช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบรนด์เนมย่านดังของเกาะฮ่องกง
ดูรายการทัวร์นี้

มาเก๊า ฮ่องกง เจี๊ยก..เจี๊ยก

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,331 บาท

 • ไม่เข้าจีน!!! มาเก๊า เวเนเชี่ยน ฮ่องกง 3 วัน
 • นั่งกระเช้านองปิง+พระใหญ่โป่วหลิน / วัดหวังต้าเซียน
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว
 • นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ มาเก๊า ชมเมืองจ าลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
 • ช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบรนด์เนมย่านดังของเกาะฮ่องกง
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 6,996 บาท

 • ไหว้เจ้าแม่กวนอิม(ยืมเงิน)
 • ขอพรองค์แชกง “วัดแชกงหมิว”
 • ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
 • นำท่านขอพร วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค
 • เยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง
 • ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล 
 • เยี่ยมชมสินค้า โอท๊อป ชมร้านหยก ผ้าไหม บัวหิมะอันลือชื่อ
 • อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนนาธาน
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 6,996 บาท

 • นำท่านเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า ชมวิหารเซนต์พอล
 • นำท่านสู่ The Parisian เมืองจำของของฝรั่งเศส 
 • ไหว้พระ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (Kun Im Temple Hung Hom)
 • ชมผ่านถนนคู่รัก (The Lover Road) 
 • ชมผ่าน จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือ หวีหนี เป็นรูปแกะสลัก 8.7 เมตร 
 • ขอพร วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค
 • เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ มีชื่อเรื่องจี้กังหันนำโชคลาภ
 • ช้อปปิ้งก๋งเป่ย แหล่งรวมสินค้ามากมาย ราคาถูก
 • ช้อปปิ้งนาธาน แหล่งรวมสินค้ามากมาย
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง มาเก๊า ไม่เข้าจีน

2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,911 บาท

 • ท่องดินแดนมหัศจรรย์ "ดิสนีย์แลนด์" เต็มอิ่มจุใจ
 • ขอพระเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์
 • ไหว้พระขอพร วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค
 • นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ มาเก๊า ชมเมืองจำลองปารีส "PARISIAN" และ เมืองเวนิสเอเชีย THE VENETIAN
 • ช้อปปิ้งจุใจสินค้าแบรนด์เนมย่านดังของเกาะฮ่องกง
   
ดูรายการทัวร์นี้

หวานใจ ฮ่องกง

2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,456 บาท

 • ขอพร วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน
 • ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่ลันเตา ณ วัดโปวหลิน
 • ชม แสงสีเสียง ตระการตา A Symphony of Lights
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ริมหาด รีพัลส์เบย์
 • ขึ้นยอดเขาวิคตรอเรีย พีค
 • ช้อปปิ้ง Citygate Outlets แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม
 • บินหรู การบินไทย..รักคุณเท่าฟ้า
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน
 • นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพระด้านสุขภาพ
 • ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สัการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว
 • ขอพระเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้มชม พีคแทรม
 • ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
 • ชมแสง สี เสียง A Symphony of lights
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง 
 • แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด ถุงผ้า พัด น้ำดื่ม คู่มือท่องเที่ยวฮ่องกง)
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จู่ไห่ มาเก๊า

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

 • The Venetian โบสถ์เซนต์ปอล
 • ชมหอไอเฟลจำลอง The Parisian
 • วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมหาด REPULSE BAY
 • หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • โชว์หยวนหมิงหยวนสุดอลังการ
 • ช้อปปิ้งเซิ่นเจิ้น หลอหวู่ ตลาดกงเป่ย จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
 • เมนูพิเศษ.. เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
 • สายการบินคาเธ่แปซิฟิก
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท

 • เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม
 • นมัสการพระใหญ่ลันเตา
 • เที่ยวชมหมู่บ้านฮากกากันเคิง หมู่บ้านพื้นเพของเซิ่นเจิ้น
 • วัดหวังต้าเซียน 
 • หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว
 • ชมโชว์ม่านน้ำแบบ 3D - MANGROVE GROOVE
 • ช้อปปิ้งOutlet Mall ตลาดตลเหมิน เซิ่นเจิ้น และถนนนาธาน
 • เที่ยวเต็มอิ่มบินไฟลท์เช้ากลับค่ำ
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จู่ไห่ มาเก๊า

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

 • สักการะพระใหญ่ลันเตา วัดโป่วหลิน
 • ชมพระราชวังหยวนหมิง และโชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
 • มาเก๊า..ยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล
 • ชมเวเนเชี่ยน โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว
 • เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY
 • หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว
 • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน หลอวู่ซิตี้
 • เมนูพิเศษ.. เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

 • ไหว้พระขอพร ณ วัดหวังต้าเชียน
 • นมัสการพระใหญ่ ลันเตา ขอพรเกี่ยวกับครอบครัว
 • เที่ยวสวนหยวนหมิงหยวน และชมโชว์สุดอลังการ
 • หมุนกังหันขอพร ณ วัดแชกงหมิว
 • ถนนคู่รัก หวีหนี่ จูไห่
 • เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ เสริมดวง ฮวงจุ้ย
 • โบสถ์เซนต์ปอล์ วัดอาม่า เวเนเชี่ยน
 • ช้อปปิ้งจุใจที่จิมซาจุ่ย และ ถนนนาธาน ฮ่องกง 
 • เมนูพิเศษ หอยเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง
ดูรายการทัวร์นี้

Hong Kong Ocean Park

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

 • นั่งกระเช้านองปิง ชมวิว 360องศา สักการะพระใหญ่นองปิง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง
 • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาดรีพัล เบย์ (ขอลูก, ขอคู่รัก)
 • ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง ที่วัดแชกง หมิว (วัดกังหัน) คู่บ้านคู่เมืองมากว่า 300ปี
 • สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นพาดโพน ณ สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค
 • ชมวิวของเมืองฮ่องกง และนั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรีย
 • ขอพรกับฮวงชูปิง (หว่องไท่สิน) เชื่อกันว่า..ทำให้สมปราถนาทุกประการเป็นจริงตามที่ขอ
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก ที่ย่านจิ๋ม ซ่า จุ่ย
 • ช้อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต ศูนย์รวมรองเท้า และของที่ระลึกมากมาย
 • พักโรงแรม 4ดาว เมืองฮ่องกง 2คืน โหลดกระเป๋า 30 กก.
 • พิเศษ ทานอาหารแบบคนฮ่องกง กับเมนูติ่มซำ
ดูรายการทัวร์นี้

EASY HONGKONG-DISNEYLAND

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท

 • นั่งกระเช้านองปิง ชมวิว 360องศา สักการะพระใหญ่นองปิง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง
 • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาดรีพัล เบย์ (ขอลูก, ขอคู่รัก)
 • ขอโชค ขอลาภ แก้ปีชง ที่วัดแชกง หมิว (วัดกังหัน) คู่บ้านคู่เมืองมากว่า 300ปี
 • เยือนดินแดนเจ้าหญิงดินีย์ ที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
 • ชมวิวของเมืองฮ่องกง และนั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรีย
 • ขอพรกับฮวงชูปิง (หว่องไท่สิน) เชื่อกันว่า..ทำให้สมปราถนาทุกประการเป็นจริงตามที่ขอ
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังจากทั่วโลก ที่ย่านจิ๋ม ซ่า จุ่ย
 • ช้อปปิ้งตลาดเลดี้ มาร์เก็ต ศูนย์รวมรองเท้า และของที่ระลึกมากมาย
 • พักโรงแรม 4ดาว เมืองฮ่องกง 2คืน โหลดกระเป๋า 30 กก.
ดูรายการทัวร์นี้

Macau สไตล์ ชิล ชิล

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 6,899 บาท

 • ชมผ่านถนนคู่รัก
 • ถ่ายรูปสาวงามหวีหนี่สัญลักษณ์เมืองจูไห่
 • นมัสการองค์พระสังกัจจายน์และเจ้าแม่กวนอิมที่วัดผู่ถอ
 • ชมสวนหยวนหมิงชิงหยวน ที่จำลองมาจากจีน
 • ขอพรเจ้าแม่ทับทิมที่วัดอาม่า
 • ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
 • ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ปอล
 • สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชียที่ เวเนเซียน
 • ช้อปปิ้งที่ตลาดก๊กเป่ย เซนาโด้สแควร์ และ เวเนเซียน
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

 • สักการะเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay
 • หมุนกังหัน สัการะเทพเจ้าแชกง ณ วัดแชกงหมิว
 • ขึ้นยอดเขาวิคตรอเรีย พีค (รถบัส) มุมวิวสวยที่สุดในฮ่องกง
 • นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่ชายหาด REPULSE BAY
 • ชม แสง สี A Symphony of Lights
 • สุดเพลินกับ ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
 • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
 • บินหรู เครื่องลำใหญ่ A380 (มีจอทุกที่นั่ง)
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

 • นั่งพีค แทรม ขึ้นสู่ยอดเขา "วิคตรอเรีย พีค"
 • เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่  I Ronman ที่ดิสนีแลนด์
 • ชม แสง สี A Symphony of Lights
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัส เบย์
 • ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่ลันเตา ณ วัดโป่วหลิน
 • สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว หมุนกัง
 • แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
 • พักโรงแรม 4 ดาว 
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

 • นั่งพีค แทรม ขึ้นสู่ยอดเขา "วิคตรอเรีย พีค"
 • เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่  I Ronman ที่ดิสนีแลนด์
 • ชม แสง สี A Symphony of Lights
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ หาดรีพลัส เบย์
 • ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่ลันเตา ณ วัดโป่วหลิน
 • สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว หมุนกัง
 • แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
 • พักโรงแรม 4 ดาว 
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สู่เกาะลันเตา แห่งวัดโป่วหลิน (พระใหญ่ลันเตา)
 • หมุนกังหันโชคลาภ และแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว
 • นมัสการขอพระจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่ชายหาด REPULSE BAY
 • ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี Symphony of Light
 • เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่ ในดีสนีย์แลนด์
 • พิเศษ นั่งพีคแทรม สู่ยอดเขาวิตรอเรียพีค
 • ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET MALL
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สู่เกาะลันเตา แห่งวัดโป่วหลิน (พระใหญ่ลันเตา)
 • หมุนกังหันโชคลาภ และแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว
 • นมัสการขอพระจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่ชายหาด REPULSE BAY
 • ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี Symphony of Light
 • เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่ ในดีสนีย์แลนด์
 • พิเศษ นั่งพีคแทรม สู่ยอดเขาวิตรอเรียพีค
 • ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET MALL
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์

4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

 • สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวันที่ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกแห่งเทพนิยาย
 • นั่งรถรางพีคแทรม สู่ยอดเขา VICTORIA PEAK
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ข้ามสะพานต่ออายุ ณ ชายหาด REPULSE BAY
 • ชมโชว์แสงสี SYMPHONY OF LIGHT
 • ขึ้นกระเช้านองปิง 360องศา สักการะพระใหญ่ลันเตา ณ วัดโป่วหลิน
 • ช้อปปิ้ง Citygate Outlet Mall, Ocean Terminal
 • เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน พักดี 4 ดาว
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

 • สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แก้ชงวัดแชกง ของฮ่องกง
 • กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา
 • นำท่านขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง
 • ชมแสงสีเสียง Symphony of linghts
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay 
 • ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดัง ถนนนาธาน
 • ช้อปปิ้ง City Gate Outlet
 • พิเศษ อร่อยเต็มอิ่มกับ อาหารทะเลสดๆ
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

 • สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แก้ชงวัดแชกง ของฮ่องกง
 • กระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา
 • นำท่านขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK จุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง
 • ชมแสงสีเสียง Symphony of linghts
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay 
 • ช้อปปิ้งแบรนด์เนมดัง ถนนนาธาน
 • ช้อปปิ้ง City Gate Outlet
 • พิเศษ อร่อยเต็มอิ่มกับ อาหารทะเลสดๆ
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

 • สนุกสนานเต็มอิ่มทั้งวันที่ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกแห่งเทพนิยาย
 • ขึ้นยอดเขา VICTORIA PEAK
 • นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ชายหาด REPULSE BAY
 • ชมวัดหวังต้าเซียน    หมุนกังหันที่วัดแชกงหมิว
 • อิสระให้ท่านเที่ยว และช้อปได้อย่างใจ 1 วันเต็ม
 • ช้อปปิ้งที่ถนนนาธาน
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

 • ไหว้พระขอพร ณ วัดหวังต้าเชียน
 • เที่ยวสวนหยวนหมิงหยวน และชมโชว์สุดอลังการ
 • หมุนกังหันขอพร ณ วัดแชกงหมิว
 • เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ เสริมดวง ฮวงจุ้ย
 • ช้อปปิ้งจุใจที่หลอหวู่ และ ถนนนาธาน ฮ่องกง
 • เมนูพิเศษ หอยเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จู่ไห่ มาเก๊า

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

 • ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่ ลันเตา
 • เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล
 • ชมเวเนเชี่ยน โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว
 • ชมพระราชวังหยวนหมิง และโชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY 
 • หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว
 • เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล 
 • ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน หลอวู่ซิตี้
 • เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จู่ไห่ มาเก๊า

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

 • ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่ ลันเตา
 • เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล
 • ชมเวเนเชี่ยน โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว
 • ชมพระราชวังหยวนหมิง และโชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY 
 • หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว
 • เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล 
 • ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน หลอวู่ซิตี้
 • เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง
ดูรายการทัวร์นี้

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,799 บาท

 • ไหว้พระขอพร ณ วัดหวังต้าเชียน
 • นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ชายหาด REPULSE BAY
 • เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ เสริมดวง ฮวงจุ้ย 
 • ช้อปปิ้งถนนนาธาน ฮ่องกง และ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย จูไห่
 • ชมและถ่ายรูป จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
 • ให้คุณได้ย้อนอดีตร้อยกว่าปี ชมโชว์หม่งหุยหยวนหมิงหยวน 
 • เมนูพิเศษ หอยเป๋าฮื้อ+ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง
ดูรายการทัวร์นี้