HONG KONG DISNEYLAND


ราคาเริ่มต้น 23,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-GSHKG14
สายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง 
ช่วงเวลา เมษายน - พฤษภาคม 2566
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • Avenue of Stars
 • เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์
 • สนุกเต็มอิ่มฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
 • ชมขบวนพาเหรด และพลุปราสาทเจ้าหญิง
 • โชว์ The Symphony of Lights
 • เจ้าพ่อกวนอู วัดกวนไท
 • วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว
 • เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
 • วิคตอเรียพีค