HONG KONG FREEDAY ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ


ราคาเริ่มต้น 16,990  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZGHKG-2314CX
สายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง 
ช่วงเวลา มีนาคม - มิถุนายน 2566
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • วัดแชกงหมิว
  • วัดหวังต้าเซียน
  • Avenue of Stars
  • เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
  • โชว์ The Symphony of Lights
  • อิสระ 1 วัน เลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์หรือช้อปปิ้ง
  • เมนูพิเศษ.. ติ่มซำ ห่านย่าง