โปรแกรมทัวร์

AMAZING WONDERFUL OF GEORGIA

10 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น 79,998 บาท

 • สัมผัสที่สุดของความงามเทือกเขาคอเคซัส
 • Ushguli ชุมชนมรดกโลกที่สูงที่สุดในยุโรป
 • Mestia ชุมชนโบราณกลางหุบเขาคอเคซัส
 • อุพลิสชิเค หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย
 • โบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัส
 • ปราสาทราบัต l อารามจวารี l ป้อมอนานูรี
 • อนุสรณ์แห่งมิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย
 • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
 • สะพานแห่งสันติภาพ
ดูรายการทัวร์นี้

TOP OF GEORGIA

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 53,990 บาท

 • ป้อมอนานูรี l สวนบอร์โจมี
 • โบสถ์ทรินิตี้ l โบสถ์เมเตห์คี
 • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
 • มหาวิหารจวารี l วิหารสเวติสเคอเวรี
 • ป้อมนาริกาลา l สะพานแห่งสันติภาพ
 • โบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัส
 • อุพลิสชิเค หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย
 • เดินเล่นชมเมืองคูไทซี l White Bridge
 • อารามเกลาติ l มหาวิหารบากราติ
 • อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่
 • ล่องเรือทะเลดำชมอ่าวบาทูมี
ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING GRAND GEORGIA

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 59,994 บาท

 • นั่งกระเช้าชมเมืองบาทูมี
 • อารามจีลาติ l สวนบอร์โจมี
 • จัตุรัส Piazza ย่านเมืองเก่าบาทูมี
 • อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่
 • ป้อมโกนีโอ้ ป้อมโบราณชายฝั่งทะเลดำ
 • ป้อมปราการของราบัต ปราสาท Rabati
 • โบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัส
 • อุพลิสชิเค หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย
 • มหาวิหารจวารี l วิหารสเวติสเคอเวรี
 • โบสถ์ทรินิตี้ l สะพานแห่งสันติภาพ
 • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
ดูรายการทัวร์นี้

GEORGIA

8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 53,990 บาท

 • ล่องเรือทะเลดำชมอ่าวบาทูมี
 • จัตุรัส Piazza ย่านเมืองเก่าบาทูมี
 • อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่
 • ถ้ำโพรมีเทียส หนึ่งในถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • โบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัส
 • มหาวิหารจวารี โบสถ์แห่งไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์
 • วิหารสเวติสเคอเวรี l สะพานแห่งสันติภาพ
 • ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย
 • อารามจีลาติ l มหาวิหารบากราติ
 • ไซห์นากิ นครแห่งความรัก
 • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
 • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
 • พักโรงแรม 4 ดาวบนเขากูดาอูรี 1 คืน
ดูรายการทัวร์นี้

PARADISE GEORGIA

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 49,888 บาท

 • โบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์เก่ากลางเทือกเขาคอเคซัส
 • โบสถ์เมเตห์คี โบสถ์เก่าแก่ริมแม่น้ำคูรา
 • เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย
 • สะพานสันติภาพ
 • ป้อมนาริกาลา l ป้อมอนานูรี
 • อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย
 • อุทยานแห่งชาติบอร์โจมี l อนุสาวรีย์ธรรมชาติ
 • มหาวิหารจวารี โบสถ์แห่งไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์
 • วิหารสเวติสเคอเวรี l โบสถ์ Gelati แห่งเมืองคูทาอีซี
 • พักโรงแรม 4 ดาวบนเขากูดาอูรี 1 คืน
ดูรายการทัวร์นี้

GRAND GEORGIA Beautiful Moment

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 52,999 บาท

 • อ่างเก็บน้ำซินวาลี
 • ป้อมนาริกาล่า l ป้อมอนานูรี
 • โบสถ์ทรินิตี้ l โบสถ์เกอร์เกตี้
 • อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
 • ถนนคนเดินชาเดอนี่ l ตลาดเช้าเมืองคูไตซี
 • เมืองคูไตซี เมืองหลวงของอาณาจักรจอร์เจียนโบราณ
 • อารามจีลาตี อารามหลวงที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • ล่องเรือทะเลดำชมอ่าวบาทูมี
 • ย่านเมืองเก่าบาทูมี
 • นอนบนเขากูดาอูรี 1 คืน
ดูรายการทัวร์นี้

GEORGIA WONDERFUL TIME

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 54,999 บาท

 • ล่องเรือทะเลดำชมอ่าวบาทูมี
 • ย่านเมืองเก่าบาทูมี
 • วิหารบากราติ
 • พิพิธภัณฑ์สตาลิน
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • ป้อมนาริกาล่า
 • โบสถ์ทรินิตี้
 • ย่านเมืองเก่าทบิลิซี
 • นอนบนเขากูดาอูรี 1 คืน
ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING GRAND GEORGIA

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 49,995 บาท

 • วิหารจาวารี
 • ป้อมอนานูรี
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • เมืองถ้ำอัพลีสต์ซีคห์
 • ถ่ายรูปกับสะพานสันติภาพ
 • นั่งกระเช้าชมวิวเมืองบาทูมิ
 • นั่งกระเช้าชมวิวเมืองเก่าทบิลิซี
 • โบสถ์ทรินิตี้ วิหารประจำเมืองทบิลิซี
 • เที่ยวชมเมืองบอร์โจมี เมืองแห่งน้ำแร่
 • อารามเกลาติ มรดกโลกแห่งเมืองคูไทซี
 • ป้อมโกนีโอ ป้อมปราการโบราณริมฝั่งทะเลดำ
 • วิหารสเวติสเคอเวรี มรดกโลกแห่งเมืองมิชเคทา
ดูรายการทัวร์นี้

จอร์เจีย ทบิลิซี คาสเบกี้_เลสโก สโนว์อ

6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

 • วิหารจาวารี
 • ป้อมอนานูรี
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • อ่างเก็บน้ำชินวารี
 • ถนนคนเดินชาเดอนี่
 • กูดาอูรี เมืองรีสอร์ทยอดนิยม
 • โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนทูบานิ
 • โบสถ์ทรินิตี้ วิหารประจำเมืองทบิลิซี
 • นั่งกระเช้าชมป้อมนาริกาลา และเมืองเก่าทบิลิซี
 • วิหารสเวติสเคอเวรี มรดกโลกแห่งเมืองมิชเคทา
 • กำแพงเมืองโบราณ เมืองไซห์นากี.. นครแห่งความรัก
 • ชิมไวน์คูวาเรลี ณ แหล่งผลิตไวน์เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
ดูรายการทัวร์นี้

GEORGIA IN DREAMS

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

 • วิหารจาวารี
 • ป้อมอนานูรี
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • ชมเมืองเก่าทบิลิซี
 • นั่งกระเช้าชมป้อมนาริกาลา
 • วิหารสเวติสเคอเวรี มรดกโลกแห่งเมืองมิชเคทา
ดูรายการทัวร์นี้

GEORGIA COOLY FRESH

7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท

 • ป้อมอนานูรี
 • โบสถ์เกอร์เกตี้
 • พิพิธภัณฑ์สตาลิน
 • ชมเมืองเก่าทบิลิซี
 • เมืองถ้ำอัพลีสต์ซีคห์
 • นั่งกระเช้าชมป้อมนาริกาลา
 • โบสถ์ทรินิตี้ วิหารประจำเมืองทบิลิซี
 • เที่ยวชมเมืองบอร์โจมี เมืองแห่งน้ำแร่
 • วิหารสเวติสเคอเวรี มรดกโลกแห่งเมืองมิชเคทา
ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING AZERBAIJAN

7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

 • ย่านเมืองเก่าบากู 
 • ถนนนิซามิ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองบากู 
 • พระราชวังข่านเชกี 
 • ชิมไวน์คูวาเรลี ณ แหล่งผลิตไวน์ชื่อดัง 
 • วิหารจาวารี 
 • วิหารสเวติสเคอเวรี 
 • ป้อมอนานูรี 
 • โบสถ์เกอร์เกตี้ 
 • ย่านเมืองเก่ากรุงทบิลิซี 
 • ป้อมนาริกาลา
ดูรายการทัวร์นี้

GEORGIA IN DREAM

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท

 • วิหารจาวารี 
 • ย่านเมืองเก่ากรุงทบิลิซี 
 • วิหารสเวติสเคอเวรี มรดกโลกแห่งเมืองมิชเคทา 
 • ป้อมนาริกาลา 
 • ถนนคนเดิน Sherdeni Street 
 • ป้อมอนานูรี 
 • โบสถ์เกอร์เกตี้ 
 • อารามสงฆ์แห่งบอดบี 
 • ชิมไวน์คูวาเรลี ณ แหล่งผลิตไวน์ชื่อดัง
ดูรายการทัวร์นี้

GEORGIA MY LOVE

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

 • คาซเบกี โบสถ์เกอร์เกตี้ 
 • ป้อมอนานูรี 
 • กูดาอูรี เมืองรีสอร์ทยอดนิยม 
 • วิหารจาวารี 
 • วิหารสเวติสเคอเวรี มรดกโลกแห่งเมืองมิชเคทา 
 • เมืองถ้ำอัพลีสต์ซีคห์ 
 • ป้อมนาริกาลา 
 • ถนนคนเดิน Sherdeni Street
ดูรายการทัวร์นี้

GEORGIA STORY

8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 43,900 บาท

 • เมืองเก่าอะบาโนทูบานิ เมืองน้ำพุร้อนเก่าแก่ 
 • Jan Sharden Street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่า 
 • โบสถ์เกอร์เกตี้ 
 • พิพิธภัณฑ์สตาลิน 
 • วิหารสเวติสเคอเวรี 
 • สะพานแห่งสันติภาพ 
 • ป้อมนาริกาลา 
 • โบสถ์เมเตห์คี 
 • รูปปั้นอาลีและนีโน่ เมืองบาทูมี 
 • เมืองถ้ำอัพลีสต์ซีคห์
ดูรายการทัวร์นี้

DELIGHT GEORGIA

7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

 • เมืองถ้ำอัพลีสต์ซีคห์ 
 • พิพิธภัณฑ์สตาลิน 
 • ป้อมนาริกาลา 
 • ป้อมอนานูรี 
 • มหาวิหารประจำเมืองทบิลิซี
 • สะพานแห่งสันติภาพ 
 • กูดาอูรี เมืองรีสอร์ทยอดนิยม 
 • คาซเบกี โบสถ์เกอร์เกตี้ 
 • วิหารจาวารี 
 • วิหารสเวติสเคอเวรี มรดกโลกแห่งเมืองมิชเคทา
ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING GEORGIA 2019

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 53,600 บาท

 • พิพิธภัณฑ์สตาลิน
 • วิหารสเวติสโคเวลี
 • เมืองถ้ำอุพลิสตชิเค
 • อารามจวารี อารามแห่งกางเขน
 • อารามเกลาติ มรดกโลกแห่งเมืองคูไทซี
 • เมืองคูไทซี เมืองใหญ่อันดับสองของจอร์เจีย
 • โบสถ์เมเตห์คี โบสถ์เก่าแก่ในย่านเมืองเก่าทบิลิซี
 • ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองบาทูมิ เมืองท่าริมชายฝั่งทะเลดำ
 • โบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์หินแกรนิตกลางเทือกเขาคอเคซัส
ดูรายการทัวร์นี้

จอร์เจีย อาร์เมเนีย

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท

 • พิพิธภัณฑ์สตาลิน 
 • หมู่บ้านถ้ำเมืองอัพลีสต์ซีคห์ 
 • อารามโบราณเมืองฮักห์พาท 
 • ล่องเรือทะเลสาบเซวาน 
 • วิหารเอคมิอัดซิน โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก 
 • จัตุรัสกลางเมืองเยเรวาน 
 • ตลาดพาค ชูคา 
 • วิหารการ์นี - วิหารเก๊กฮาร์ด 
 • วิหารจาวารี - วิหารสเวติสเคอเวรี 
 • โบสถ์เกอร์เกตี้ 
 • ป้อมนาริกาลา
ดูรายการทัวร์นี้

GEORGIA IN DREAM

7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

 • ทบิลิซี 
 • ป้อมนาริกาลา 
 • โบสถ์เซนต์ทรินิตี้ 
 • เทือกเขาคาซเบกี้ 
 • โบสถ์เกอร์เกตี้ 
 • วิหารสเวติสเคอเวรี 
 • ป้อมอนานูรี 
 • ชิมไวน์คูวาเรลี
ดูรายการทัวร์นี้

WOW AZERBAIJAN-GEORGIA

7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท

 • บากู เมืองหลวงของอาเซอร์ไบจาน ฉายาดูไบแห่งเอเชียกลาง 
 • โกบุสตาน เมืองประวัติศาสตร์ 
 • ภูเขาโคลน 
 • วิหารแห่งไฟ ภูเขาแห่งไฟ 
 • นั่งกระเช้าขึ้นชมป้อมนาริกาลา 
 • สะพานสันติภาพ 
 • ป้อมอนานูรี 
 • โบสถ์เกอร์เกตี้ 
 • วิหารสเวติสเคอเวรี 
 • เมืองถ้ำอุพลิสชิเค
ดูรายการทัวร์นี้