AMAZING GRAND GEORGIA


ราคาเริ่มต้น 59,994  บาท
รหัสทัวร์ G29-SS01
สายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ จอร์เจีย 
ช่วงเวลา มีนาคม - มิถุนายน 2566
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • นั่งกระเช้าชมเมืองบาทูมี
 • อารามจีลาติ l สวนบอร์โจมี
 • จัตุรัส Piazza ย่านเมืองเก่าบาทูมี
 • อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่
 • ป้อมโกนีโอ้ ป้อมโบราณชายฝั่งทะเลดำ
 • ป้อมปราการของราบัต ปราสาท Rabati
 • โบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัส
 • อุพลิสชิเค หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย
 • มหาวิหารจวารี l วิหารสเวติสเคอเวรี
 • โบสถ์ทรินิตี้ l สะพานแห่งสันติภาพ
 • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย