PARADISE GEORGIA


ราคาเริ่มต้น 49,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-ITGTK04
สายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ จอร์เจีย 
ช่วงเวลา พฤษภาคม - สิงหาคม 2566
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • โบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์เก่ากลางเทือกเขาคอเคซัส
  • โบสถ์เมเตห์คี โบสถ์เก่าแก่ริมแม่น้ำคูรา
  • เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย
  • สะพานสันติภาพ
  • ป้อมนาริกาลา l ป้อมอนานูรี
  • อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย
  • อุทยานแห่งชาติบอร์โจมี l อนุสาวรีย์ธรรมชาติ
  • มหาวิหารจวารี โบสถ์แห่งไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์
  • วิหารสเวติสเคอเวรี l โบสถ์ Gelati แห่งเมืองคูทาอีซี
  • พักโรงแรม 4 ดาวบนเขากูดาอูรี 1 คืน