โปรแกรมทัวร์

เที่ยวฟิน เวียงจันทน์ วังเวียง

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

 • พระธาตุพูสี 
 • วัดเชียงทอง 
 • น้ำตกตาดกวางสี 
 • ถ้ำติ่ง 
 • วัดวิชุนราช - วัดแสนสุขาราม 
 • ตลาดไนท์บาร์ซา 
 • พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบาง 
 • ตักบาตรข้าวเหนียว 
 • ตลาดเช้าหลวงพระบาง
ดูรายการทัวร์นี้

เที่ยวฟิน หลวงพระบาง

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

 • วัดสีสะเกด - พระธาตุหลวง 
 • ประตูชัย 
 • วังเวียง 
 • ล่องเรือแม่น้ำซอง 
 • พระธาตุพูสี 
 • ตลาดค่ำ 
 • ตักบาตรข้าวเหนียว 
 • ตลาดเช้าหลวงพระบาง 
 • วัดใหม่สุวรรณภูมาราม 
 • พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบาง 
 • วัดเชียงทอง 
 • วัดวิชุนราช
ดูรายการทัวร์นี้

LUANG PRABANG LAOS

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,499 บาท

 • เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม
 • ชื่นชมวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
 • พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า"
 • พระธาตุภูษี
 • หอพระบาง
 • วัดวิชุนราช
 • วัดเชียงทอง
 • น้ำตกตาดกวงซี
ดูรายการทัวร์นี้

วังเวียง Chill Chill ม่วนอีหลี

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,688 บาท

 • เยือนหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก
 • ชื่นชมวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมชุดตักบาตรข้าวเหนียว 1 ชุดฟรี
 • พระธาตุหลวง
 • กุ้ยหลินเมืองลาว
 • ชมหอพระแก้ว
 • อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
ดูรายการทัวร์นี้

ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

 • เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่า และความงดงาม
 • เที่ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวียงจัน
 • ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดแสนสุขาราม
 • วัดวิชุนราช
 • วัดเชียงทอง
 • ล่องเรือน้ำโขง
ดูรายการทัวร์นี้

ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

 • ประตูชัย
 • ถ้ำจัง ถ้ำติ่ง
 • วัดเชียงทอง
 • น้ำตกตาดกวงสี
 • หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก
 • วังเวียง เมืองแห่งขุนเขาและสายน้ำ
 • ร่วมตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง
 • เวียงจันทน์ เมืองหลวงของสปป.ลาว
 • อาหารเย็นพร้อมล่องเรือแม่น้ำโขง
 • ตลาดเช้าหลวงพระบาง
 • ตลาดไนท์บาร์ซา
 • พระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช
ดูรายการทัวร์นี้

หลวงพระบาง วัดเชียงทอง

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 • วัดเชียงทอง 
 • น้ำตกตาดกวางสี
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
 • บินหรู อยู่สบาย 4ดาว
ดูรายการทัวร์นี้

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 • เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง
 • นมัสการพระบาง
 • วัดเชียงทอง
 • ขอพรพระธาตุหลวง
 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว
 • พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของพลวงพระบาง
 • บินดี พัก 4ดาว
ดูรายการทัวร์นี้

ลาว หลวงพระบาง

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

 • วัดเชียงทอง
 • น้ำตกตาดกวางสี
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
 • บินสบาย พัก 4 ดาว
ดูรายการทัวร์นี้

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,777 บาท

 • ชมเมืองหลวงใหม่นครเวียงจันทน์ และชมมรดกโลกเมืองหลวงพระบาง
 • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม กุ้ยหลินเมืองลาว
 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว และชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง
 • นมัสการวัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว
 • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุภูษี
 • ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
 • เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง
 • พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน
ดูรายการทัวร์นี้

สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,211 บาท

 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วัดพระธาตุภูษี พร้อมชมทิวทัศน์เมืองหลวงพระบาง
 • ชมความงามของน้ำตกตาดกวางสี
 • ชมความงามวัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว
 • นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองลาว
 • ช้อปปิ้งตลาดค่ำ
 • บินดีกับสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส 
ดูรายการทัวร์นี้

ลาว หลวงพระบาง

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ณ เมืองหลวงพระบาง
 • นมัสการ "พระบาง" พระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง
 • ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง วัดพระธาตุภูษี
 • ชมความงามของน้ำตกตาดกวางสี
 • นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชมวิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง
 • เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว สินค้าพื้นเมือง
 • พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
 • บินหรูกับสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส 
ดูรายการทัวร์นี้