โปรแกรมทัวร์

SPECIAL NORTH

7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 79,900 บาท

 • ชมเมืองแฮมิลตัน 
 • บ้านฮอบบิท 
 • ฟาร์มเลี้ยงแกะอโกรโดม 
 • ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี 
 • ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ 
 • น้ำตกฮูก้า - เขาอีเดน 
 • สะพานฮาร์เบอร์ 
 • อ๊อคแลนด์ - สกายทาวเวอร์ 
 • ช้อปปิ้งควีนสตรีทมอลล์ 
 • ล่องเรือ Pride of Auckland
ดูรายการทัวร์นี้

SOUTH MFM+FOX

7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 92,900 บาท

 • ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ดซาวด์ 
 • แอร์โรว์ทาวน์ 
 • นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค 
 • มื้อค่ำสุดพิเศษ.. บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ็อบส์พีค 
 • ครอมเวลล์ 
 • ทะเลสาบเทคาโป 
 • อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
 • ล่องเรือชมปลาวาฬที่เมืองไคคูร่า
ดูรายการทัวร์นี้

DISCOVERY SOUTH ISLAND

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 106,900 บาท

 • ไคร้สท์เชิร์ช
 • ทะเลสาบเทคาโป 
 • ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค
 • ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ดซาวน์ 
 • วานาก้า
 • ฟ๊อกกลาเซียร์ 
 • รถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ 
 • ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า
 • พิเศษ..อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค + วิวอันงดงามของควีนส์ทาวน์
 • รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ
ดูรายการทัวร์นี้

GRAND TOUR NZ

9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 123,900 บาท

 • หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET)
 • หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)
 • ทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
 • ขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 
 • อะโกรโดม (AGRODOME) 
 • ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) 
 • กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
 • รถไฟทรานซ์อัลไพน์
 • ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ชมธารน้ำแข็งที่สวยงาม
 • ชมการกระโดดบันจี้เมืองควีนส์ทาวน์
 • พิเศษ ทานอาหารบุฟเฟ่ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีนทาวน์+อาหารไทย1มื้อ
 • สะสมไมล์การบินไท
   
ดูรายการทัวร์นี้

GRAND SOUTH 9D-SQ

9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 96,300 บาท

 • ไคร้สท์เชิร์ช-ควีนส์ทาวน์-วานาก้า-ฟ็อกซ์กลาเซียร์-โออามารู-ดันนีดิน
 • ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
 • ล่องเรือกลไฟโบราณ
 • ชมการตัดขนแกะ
 • นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์
 • ชมโรงงานผลิตเบียร์ชื่อดังมปราสาทลาร์นัคแห่งเดียวของNZ.
 • พิเศษ ลิ้มรสกุ้งมังกร และเป๋าฮื้อทะเลใต้
ดูรายการทัวร์นี้

SOUTH NZ_TSS-MFN-KKR

7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 89,900 บาท

 • ทะเลสาบเทคาโป
 • วอลเตอร์พีคฟาร์ม
 • อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
 • ชมกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว
 • ล่องเรือชมปลาวาฬที่เมืองไคคูร่า
 • ฟาร์มปลาแซลมอนเมืองทไวเซิล
 • ล่องเรือชมฟยอร์ด ณ มิลฟอร์ดซาวด์
 • ล่องเรือกลไฟโบราณอายุกว่า 100 ปี
 • นั่งกระเช้ากอนโดลาสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค
 • ชมเมืองแอโรว์ทาว์น เมืองของนักขุดทอง
 • ช้อปปิ้งที่เมืองครอมเวลล์ และไคร้ส์ท์เชิร์ช
 • ชมการสาธิตสุนัขต้อนแกะ สาธิตการตัดขนแกะ
 • Church of Good Shepherd โบสถ์ที่เล็กที่สุด
ดูรายการทัวร์นี้

BEAUTIFUL NZ

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 83,900 บาท

 • นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค  
 • ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ (TSS) 
 • วอลเตอรพีคฟาร์ม  
 • ล่องเรือชมสัตว์ที่อ่าวอะคารัว
 • ทะเลสาปเทคาโป
 • ชมการกระโดดบันจี้
 • พิเศษ..อาหารไทย 1 มื้อ / แถมกุ้งมังกร และเป๋าฮือทะเลใต้

 

ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING NZ.

7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 60,900 บาท

 • ฟ๊อกซ์กลาเซียร์
 • ทะเลสาบวานาก้า 
 • ทะเลสาปเทคาโป
 • อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
 • นั่งรถไฟสายทรานส์อัลไพน์
 • นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค
 • ชมกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว
 • ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์
 • โฮกิติกะ เมืองศูนย์กลางการผลิตหยกชาวเมารี
 • พิเศษ ทานอาหารพร้อมชมวิวเมืองควีนส์ทาวน์
ดูรายการทัวร์นี้

AKL-ROT นิวซีแลนด์เกาะเหนือ

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 64,500 บาท

 • อ็อคแลนด์-โรโตรัว
 • มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท  
 • ชมความงามของเกาะเหนือ  ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์  
 • ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ  
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี 
ดูรายการทัวร์นี้

AKL-ROT นิวซีแลนด์เกาะเหนือ

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 64,500 บาท

 • อ็อคแลนด์-โรโตรัว
 • มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท  
 • ชมความงามของเกาะเหนือ  ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์  
 • ท่องเที่ยวเมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ พร้อมโชว์ตัดขนแกะ  
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี 
ดูรายการทัวร์นี้

BEAUTIFUL New Zealand

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 85,900 บาท

 • ควีนส์ทาวน์– ทะเลสาบวานาก้า 
 • ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์
 • วอลเตอร์พีคฟาร์ม+รับประทานบุฟเฟต์
 • ชมการกระโดดบันจี้
 • ครอมเวลล์ชิมเชอร์รี่สดๆ จากไร่ 
 • ผ่านชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ้ก 
 • ชมทะเลสาบเทคาโป 
 • ช้อปปิ้งที่แอชเบอร์ตั้น
 • ล่องเรือชมโลมาที่อ่าวที่เมืองอะคารัว -ไคร้สท์เชิร์ช
 • พิเศษ..เมนูกุ้งมังกรเลิศรส + เป๋าฮื้อทะเลใต้
 • ชิมเชอร์รี่สดๆ จากสวน และชิมปลาแซลมอน
ดูรายการทัวร์นี้

Grand tour New Zealand Nth & Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน

9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 119,900 บาท

 • อ็อคแลนด์เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน
 • หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) สัญลักษณ์ที่สง่างามของโอ๊คแลนด์ 
 • หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET)  
 • รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี  
 • อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่ของเมืองโรโตรัว พร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ 
 • ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่(WAITOMO CAVES) เปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้านๆ ตัว   
 • ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และโบสถ์ขนาดเล็กที่สุด 
 • ขึ้น กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค 
 • ขึ้น เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912
 • ควีนส์ทาวน์ เมืองที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปู 
 • ชม การกระโดดบันจี้ เมืองควีนส์ทาวน์
 • นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ชมเถือกเขาแอลป์
ดูรายการทัวร์นี้

Highlight New Zealand Nth &Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้ 7 วัน

7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท

 • อ็อคแลนด์เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน
 • หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) สัญลักษณ์ที่สง่างามของโอ๊คแลนด์ 
 • หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET)  
 • รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี  
 • อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่ของเมืองโรโตรัว พร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ 
 • ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่(WAITOMO CAVES) เปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้านๆ ตัว  
 • เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” 
 • ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และโบสถ์ขนาดเล็กที่สุด 
 • ขึ้น กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค 
 • ขึ้น เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912
 • ควีนส์ทาวน์ เมืองที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปู 
 • ชม การกระโดดบันจี้ เมืองควีนส์ทาวน์
ดูรายการทัวร์นี้

Amazing New Zealand Tour

7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 97,900 บาท

 • ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมืองแอชเบอร์ตัน มีสินค้าพื้นเมืองมากมาย
 • ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ โบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD
 • ทะเลสาบเทคาโป ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลก
 • ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีคและเล่นลูจ
 • ล่องเรือส่าราญ MILFORD MONARCH CRUISE พร้อมทานอาหารบนเรือ
 • วานาก้า ฟ๊อกกลาเซียร์ ธารน้ำแข็งสีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม
 • รถไฟสายทรานซ์อัลไพนชมทัศนียภำพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์
 • พิเศษ  เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
ดูรายการทัวร์นี้

FANTASTIC SOUTH ISLAND

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 94,900 บาท

 • ไคร้สท์เชิร์ช ผ่านชม สวนสาธารณะแฮกลีย์ แม่น้ำเอว่อน
 • ทะเลสาบเทคาโป อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ 
 • ชมการกระโดดบันจี้จั๊ม ที่สะพานคาวารัว
 • ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ วอลเตอร์พีคฟาร์ม 
 • ทะเลสาบวานาก้า ฟ๊อกกลาเซียร์ ที่มีธารน้ำแข็งปกคลุม
 • รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ ชมความงามของเทือกเขาแอลป์
 • ล่องเรือ WILDLIFE ชมโลมาที่อาคารัว แมวน้ำ สิงโตทะเล เพนกวิน และโลมาเฮกเตอร์
 • เมนูพิเศษ กุ้งมังกร และเป่าฮื้อทะเลใต้
ดูรายการทัวร์นี้

THE HOBBIT TOUR

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 69,900 บาท

 • โอ๊คแลนด์เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการศึกษา
 • โรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่จำนวนมาก
 • ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านฝีมือ ชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด
 • เรนโบว์สปริง ( RAINBOW SPRINGS ) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า
 • อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะ
 • ทะเลสาปเทาโป เป็นแหล่งที่อาศัยของปลาเทร้าสีรุ้ง
 • ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่(WAITOMO CAVES) เปล่งประกายระยิบระยับดั่งดวงดาวบนท้องฟ้า
 • หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) เคยเป็นฉากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท

 

ดูรายการทัวร์นี้

NEW ZEALAND & AUSTRALIA

8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 107,900 บาท

เมืองควีนส์ทาวน์ ชมการกระโดดบันจี้จัมพ์
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค
ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอรว์ เรือโบราณที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
เที่ยววอลเตอร์พีคฟาร์ม วานาก้า
อะคารัวล่องเรือชมโลมา แสนโรแมนติก ไคร้สท์เชิร์ช
อุทยานแห่งชาติเม้าคุ้ก ที่มีน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี
อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ CHURCH OF GOOD SHEPHERD
เมืองซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าวซิตนีย์ ชมสะพานฮาร์เบอร์, ชมโอเปร่า เฮ้าส์ สัญลักษณ์คู่เมือง
นำท่านสู่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ หุบเขาอันกว้างใหญ่ 
นำท่านชม เขาสามอนงค์ THREE SISTERS ROCK
ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY ชมความงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงิน
นำท่านสู่สวนสัตว์พื้นเมือง โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท 

 

ดูรายการทัวร์นี้

ROMANTIC SOUTH ISLAND 7 days

7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 99,900 บาท

 • ชมทะเลสาบเทคาโป อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และโบสถ์ที่มีขนาดเล็กที่สุด
 • แวะจุดชมวิวทะเลสาบปูคากิที่มีมีความงดงามดั่งภาพวาด จุดที่มองเห็นยอดเขาเม้าท์คุ้กได้สวยที่สุด
 • ล่องเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912
 • ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
 • ชมธารน้ำแข็งที่สวยงาม มีชื่อเสียง และยังคงเคลื่อนตัวลงมาตลอดทศวรรษ.. ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ 
 • เยือนเมืองโฮกิติกะ (Hokitika) เมืองศูนย์กลางการผลิตหยก
 • นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ชมทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้
 • ชมปลาวาฬที่เมืองไคคูร่า
 • พิเศษ กุ้งมังกร พร้อมเป๋าฮื้อทะเลใต้
ดูรายการทัวร์นี้

Beautiful New Zealand 6 days

6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 88,900 บาท

 • ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค จุดชมวิวที่มองเห็นเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองพร้อมทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงาม
 • สนุกตื่นเต้นกับการเล่นลูจ (Luge) ลงจากยอดเขาพร้อมชมวิวอันสวยงาม
 • ล่องเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912
 • ชมการสาธิตการตัดขนแกะ และชมการแสดงสุนัขต้อนแกะ ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม
 • ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวที่โด่งดัง
 • ชมและถ่ายรูป ณ จุดชมวิวทะเลสาบปูคากิ
 • เที่ยวชมทะเลสาบเทคาโป อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และ Church of Good Shepherd โบสถ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดของนิวซีแลนด์
 • เยี่ยมชมเมืองอะคารัว เมืองโรแมนติกแบบฝรั่งเศสเมืองเดียวในนิวซีแลนด์
 • เที่ยวชมเมืองไคร้ส์ท์เชิร์ช และขึ้นยอดเขาแคชเมียร์เพื่อชมเมืองในมุมสูง 
 • เมนูพิเศษ กุ้งมังกร พร้อมเป๋าฮื้อทะเลใต้
ดูรายการทัวร์นี้

GRAND NEW ZEALAND

9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 131,900 บาท

 • นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามของโอ๊คแลนด์
 • ชมเมืองโอ๊คแลนด์ในมุมสูง ณ สกาย ทาวเวอร์
 • สัมผัสความน่ารัก หมู่บ้านชาวฮอบบิท
 • เยือนเมืองโรโตรัว สัมผัสวัฒนธรรมชาวเมารี
 • ชมการแสดงตัดขนแกะ ฟาร์มเลี้ยงแกะขนาดใหญ่ของเมืองโรโตรัว
 • ล่องเรือชมถ้ำไวโตโม่ มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้านตัว
 • ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ
 • ทะเลสาบเทคาโป อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และโบสถ์ที่มีขนาดเล็กที่สุด
 • ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค
 • ขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 
 • นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ชมทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้
 • ชมฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งที่สวยงาม
 • เยือนควีนส์ทาวน์ เมืองที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปู
 • ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
ดูรายการทัวร์นี้