โปรแกรมทัวร์

พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 • พระเจดีย์ชเวสิกอง 
 • วัดกุบยางกี 
 • วัดติโลมินโล 
 • ล่องเรือแม่น้ำอิรวดีสู่หมู่บ้านมิงกุน 
 • เจดีย์มิงกุน 
 • ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี 
 • พระราชวังมัณฑะเลย์ 
 • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
 • สะพานไม้สักอูเบ็ง 
 • ตักบาตรพระสงฆ์วัดมหากันดายงค์
ดูรายการทัวร์นี้

มหัศจรรย์ MYANMAR ดินแดนแห่งมรดกโลก_พุกาม

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 
 • ตักบาตรพระสงฆ์วัดมหากันดายงค์ 
 • ชมพระอาทิตย์ตก ณ ทะเลเจดีย์ 
 • วัดอนันดา - วัดมนุหา
 • พระเจดีย์ชเวสิกอง 
 • สะพานไม้สักอูเบ็ง 
 • พระราชวังมัณฑะเลย์ 
 • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
ดูรายการทัวร์นี้

ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

 • เจดีย์ชเวดากอง 
 • เจดีย์ชเวมอดอว์ 
 • พระธาตุอินทร์แขวน 
 • พระราชวังบุเรงนอง 
 • พระนอนตาหวาน 
 • พระเจดีย์เยเลพญา 
 • เทพทันใจ 
 • เทพกระซิบ 
 • ตลาดสก๊อต
ดูรายการทัวร์นี้

MYANMAR 5 มหาบูชาสถาน

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

 • เจดีย์ชเวมอดอว์ 
 • พระราชวังบุเรงนอง 
 • พระธาตุอินทร์แขวน 
 • พระนอนตาหวาน 
 • เทพทันใจ - เทพกระซิบ 
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 • พระเจดีย์ชเวสิกอง 
 • วัดอนันดา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล 
 • ชมพระอาทิตย์ตก ณ ทะเลเจดีย์ 
 • พระราชวังมัณฑะเลย์ 
 • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
 • สะพานไม้สักอูเบ็ง 
 • ล่องเรือแม่น้ำอิรวดีสู่หมู่บ้านมิงกุน
 • เจดีย์มิงกุน 
 • ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี 
 • ตักบาตรพระสงฆ์วัดมหากันดายงค์ 
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
ดูรายการทัวร์นี้

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน_เลสโก ไฮโซเมียนม่าร์

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

 • เจดีย์ชเวดากอง 
 • เจดีย์ชเวมอดอว์ 
 • พระธาตุอินทร์แขวน 
 • พระราชวังบุเรงนอง 
 • พระนอนตาหวาน 
 • พระเจดีย์เยเลพญา 
 • เทพทันใจ 
 • เทพกระซิบ 
 • ตลาดสก๊อต
ดูรายการทัวร์นี้

ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน_เลสโก

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท

 • พระราชวังบุเรงนอง 
 • พิธีเทินพระธาตุวัดกาบาเอ 
 • พระธาตุมุเตา 
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง 
 • พระเจดีย์เยเลพญา 
 • พระธาตุอินทร์แขวน 
 • เจดีย์โบตะทาวน์ 
 • เทพทันใจ - เทพกระซิบ
ดูรายการทัวร์นี้

ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน_เลสโก นะโม

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

 • พระราชวังบุเรงนอง 
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง 
 • พิธีเทินพระธาตุวัดกาบาเอ 
 • พระธาตุอินทร์แขวน 
 • เจดีย์ชเวมอดอว์ 
 • ตักบาตรพระวัดไจ๊คะวาย 
 • เทพทันใจ - เทพกระซิบ 
 • พระนอนตาหวาน 
 • พัก 5 ดาว
ดูรายการทัวร์นี้

มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ_เลสโก จ่ามงกุฎ

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท

 • ชมวิวทะเลเจดีย์ 
 • เจดีย์ติโลมินโล 
 • วิหารธรรมยันจี 
 • พระราชวังมัณฑะเลย์ 
 • วัดกุโสดอ - วัดอนันดา - วัดมนุหะ 
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 
 • สะพานไม้สักอูเบ็ง
ดูรายการทัวร์นี้

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

 • ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ทะเลเจดีย์ 
 • เจดีย์ติโลมินโล 
 • วัดอนันดา - วัดมนุหะ 
 • วิหารธรรมายันจี 
 • วัดกุบยางกี 
 • สะพานไม้สักอูเบ็ง 
 • ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี 
 • เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน 
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 
 • วัดไม้สัก 
 • พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ 
 • โชว์หุ่นเชิดโบราณ
ดูรายการทัวร์นี้

มัณฑะเลย์ สกาย อังวะ มิงกุน

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

 • วัดกุโสดอว์
 • นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • เจดีย์มิงกุน ระฆังมิงกุน
 • มหาวิหารอ่องมเยบองซาน
 • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
 • เจดีย์ชินพิวมิน ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี
 • สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
 • วัดบากะยา ชมการแกะสลักแบบสกุลช่างอยุธยา
 • วัดมหากันดายงค์ วิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า
ดูรายการทัวร์นี้

มหัศจรรย์พม่า สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์

2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท

 • สักการะ ๙ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องห้ามพลาด
 • พักหรู 5 ดาว
 • มื้อพิเศษ ชาบูชิ และสลัดกุ้งมักร + เป็ดปักกิ่ง
   
ดูรายการทัวร์นี้

ย่างกุ้งสายบุญ

2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท

 • นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)  
 • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
 • ช้อปปิ้งสินคาพื้นเมืองที่ตลาดสก็อต 
 • บริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไป และกลับ  
 • พักผอนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์
ดูรายการทัวร์นี้

GLORY MYANMAR

2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท

 • สักการะ 2 มหาบุชาสถาน
 • ร่วมตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • พระนอนยิ้มหวาน
 • พระ 4 ทิศ
 • เทพทันใจ
 • เทพกระซิบ
 • พระนอนตาหวาน 
 • ตลาดสก๊อต
 • พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา, เป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร
ดูรายการทัวร์นี้

เปิดตัว ซุปตาร์-ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

 • สักการเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
 • สักการะเจดีย์เยเลพญา เจดีย์ที่ลอยอยู่กลางน้ำนับพันปี
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
 • พระนอนที่สวยงามที่สุดในพม่า
 • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง, สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา
ดูรายการทัวร์นี้

LUCKY MANDALAY BAGAN

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

 • พระราชวังไม้สัก, พระราชวังมัณฑะเลย์
 • วัดกุโสดอ, สะพานไม้สักอูเบ็ง
 • เจดีย์บูพยา, วัดอนันดา, วัดมนุหะ
 • วัดกุบยางกี, เจดีย์ติโลมินโล
 • วิหารธรมมายันจี, วัดสัพพัญญู
 • พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
ดูรายการทัวร์นี้

ซุปตาร์ ผู้ชนะสิบทิศ-ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท

 • นั่งกระเช้าสู่ พระธาตอินทร์แขวน ชมวิวแบบพาโนรามา
 • สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • ขอพรเทพกระซิบ และเทพทันใจ
 • ทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป
 • พักโรงแรมย่างกุ้ง 4 ดาว
 • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู HOTPOT KING เป็ดปักกิ่ง, สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา
 • พิเศษสุด รับเทพทันใจเป็นที่ระลึกท่านละ 1 องค์
ดูรายการทัวร์นี้

ทันใจ...YANGON

2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท

 • หงสาวดี 
 • วัดไจ้คะวาย 
 • พระราชวังบุเรงนอง  
 • เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น 
 • ย่างกุ้ง
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา
ดูรายการทัวร์นี้

พม่า มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนี

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

 • ชมพิธีศกัดิ์สิทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์ ล้างหน้าพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี”
 • เดินสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก “สะพานไม้สักอูเบ็ง”
 • ขึ้นภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
 • ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี
 • ชม “ทัชมาฮาลแห่งพม่า”
 • พิเศษ ที่นี่ที่เดียว..เช็คดวงกับหมอดูชาวมัณฑะเลย์
ดูรายการทัวร์นี้

THE AURA MYANMAR

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท

 • พระราชวังบุเรงนอง 
 • เจดีย์ชเวมอดอว์ 
 • พระมหาเจดีย์มุเตา 
 • คิมปูนแคมป์ 
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • วัดไจ้คะวาย 
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
 • วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน 
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พิเศษ เป็ดปักกิ่ง กุ้งแม่น้ำ ชาบูพม่า / นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน
ดูรายการทัวร์นี้

สุขใจ... MYANMAR

2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,599 บาท

 • พระราชวังบุเรงนอง
 • เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือพระมหาเจดีย์มุเตา
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร/เป็ดปักกิ่ง
ดูรายการทัวร์นี้

ROYAL MANDALAY BAGAN

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท

 • วัดกุโสดอ
 • เจดีย์มิงกุน
 • ป่าทะเลเจดีย์
 • วัดชเวนันดอร์
 • เจดีย์ชินพิวเม
 • เจดีย์ชเวสิกอง
 • พระมหามัยมุนี
 • สะพานไม้อูเบ็ง
 • วิหารธรรมมายันจี
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
ดูรายการทัวร์นี้

BLESSING MYANMAR

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท

 • ตักบาตรวัดไจ้คะวาย
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • พระนอนตาหวาน
 • เจดีย์กลางน้ำ
 • พระธาตุมุเตา
 • ตลาดสก็อต
 • เทพทันใจ
ดูรายการทัวร์นี้

THE HOLY MYANMAR

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

 • สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระนอนตาหวาน
 • พระธาตุมุเตา
 • พระหินอ่อน
 • เทพทันใจ
 • ช้างเผือก
 • ตลาดสก็อต
 • เมนูพิเศษ..กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง
ดูรายการทัวร์นี้

ไหว้พระ 9 วัด ณ พม่า

2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 6,556 บาท

 • 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
 • ขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี ชื่อเสียงดังที่สุดในพม่า
 • พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี
 • พระลาภมุนี
 • เจดีย์มหาวิชยะ
 • พระนอนตาหวาน
 • เจดีย์กาบาเอ
 • วัดบารมี
 • งาทัตจี
ดูรายการทัวร์นี้

YANGON บุญทุ่ม-ย่างกุ้ง หงสา

2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 6,888 บาท

 • สักการะ 2 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
 • วัดไจ้คะวาย
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
 • พระเจีย์ไจ้ปุ่น
 • เทพทันใจ
 • พระนอนตาหวาน
 • พระเจดีย์โบตะทาวน์
 • ชิมเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา
ดูรายการทัวร์นี้

NAMO MANDALAY

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

 • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
 • พระราชวังมัณฑะเลย์ 
 • เขามัฑฑะเลย์
 • สะพานไม้สักอูเบ็ง ยาวที่สุดในโลก
 • ภูเขาสกาย์
 • เจดีย์กวงมูดอร์
 • วัดอูมินทงแส่
 • เจดีย์มิงกุน ระฆังมิงกุน
 • วัดชเวนันดอร์
 • พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
 • เที่ยว 3 เมือง มัณฑะเลย์-สกายน์-มิงกุน


 

ดูรายการทัวร์นี้

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

 • ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 4 วัน
 • สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
 • สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง
 • ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
 • นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี
 • นั่งรถภายในไป-กลับ พุกาม-มัณฑะเลย์
 • พิเศษสุด เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
 • ฟรี ชุดเสริมบารมี 
ดูรายการทัวร์นี้

ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท

 • ทัวร์พม่า ทะเลสาบอินเล พุกาม 4 วัน
 • ชมทะเลเจดีย์
 • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ 
 • สักการะพระบัวเข็ม ชมสวนผักลอยน้ำ
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมาหามัยมุนี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • นั่งเรือล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินทา
 • บินภายในไป-กลับ พุกาม อินเล มัณฑะเลย์
 • ฟรี ชุดเสริมบารมี 
 • พิเศษสุด กุ้งแม่น้ำเผา
ดูรายการทัวร์นี้

The Holy MYANMAR

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท

 • ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน
 • สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินทร์แขวน 1 คืน
 • วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง 
 • เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) ไจ้ทีโย 
 • คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) 
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์เยเลพญา พระเจดีย์โบตะทาวน์
 • เทพทันใจ พระหินอ่อน ช้างเผือก
 • พิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา 
ดูรายการทัวร์นี้

ฺBlessing MYANMAR

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท

 • ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน
 • สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินทร์แขวน 1 คืน
 • วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง 
 • เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) ไจ้ทีโย 
 • คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) 
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์เยเลพญา พระเจดีย์โบตะทาวน์
 • เทพทันใจ พระหินอ่อน ช้างเผือก
 • พิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา 
ดูรายการทัวร์นี้

ฺBlessing MYANMAR

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท

 • ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน
 • สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินทร์แขวน 1 คืน
 • วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง 
 • เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) ไจ้ทีโย 
 • คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) 
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์เยเลพญา พระเจดีย์โบตะทาวน์
 • เทพทันใจ พระหินอ่อน ช้างเผือก
 • พิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา 
ดูรายการทัวร์นี้

Shining in MYANMAR

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,888 บาท

 • ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน
 • สักการะ 3 มหาบูชาสถาน นอนอินทร์แขวน 1 คืน
 • วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง 
 • เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) ไจ้ทีโย 
 • คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) 
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์เยเลพญา พระเจดีย์โบตะทาวน์
 • เทพทันใจ พระหินอ่อน
 • ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  
 • พิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา 
ดูรายการทัวร์นี้

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

 • สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
 • สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง
 • ป่าทะเลเจดีย์ 4,000องค์
 • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
 • นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี 
 • บินภายในไปกลับ พุกาม-มัณฑะเลย์
 • พิเศษสุด เมนูกุ้งแม่น้ำเผา, ชุดเสริมบารมี
   
ดูรายการทัวร์นี้

อินเล อินเลิฟ ทะเลสาปอินเล เมืองในสายน้ำ

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

 • ล่องเรือชมเมืองในสายน้ำ "ทะเลสาบอินเล"
 • มัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายของพม่า
 • เที่ยว 2 เมือง สักการะพระมหามัยมุนี
 • ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง
 • สัมผัสวิถีชีวิต ชาวอินทา
 • ชมสวนผักลอยน้ำ
 • สักการะ พระบัวเข็ม
 • พิเศษสุด เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ชุดเสริมบารมี
ดูรายการทัวร์นี้

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน

2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

 • เจดีย์ชเวมอดอว์
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • ขอพร เทพทันใจ
 • พระนอนตาหวาน
 • เจดีย์โบตาทาวน์
 • เทพกระซิบ
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • พิเศษสุด เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ชาบูชิ ชุดเสริมบารมี
 • บินดี พัก 4ดาว ราคาเบาๆ กับ บางกอกแอร์เวย์ส
ดูรายการทัวร์นี้

พม่า ไหว้พระสุดชิล

2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 7,991 บาท

 • มหาเจดีย์ชเวดากอง เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า
 • ขอพรเทพทันใจ 
 • พระนอนตาหวาน
 • ขอพรจากพระพุทธรูปทองคำที่ เจดีย์โบตาทาวน์
 • เทพกระซิบ
 • วัดบารมี
 • ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต 
 • อิ่มอร่อยกับ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร
ดูรายการทัวร์นี้

พม่า มัณฑะเลย์ SUPER SHOCK

2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท

 • ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน
 • ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
 • ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
 • ชมวัดกุโสดอล 
 • เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
 • แถมฟรี ชุดเสริมบารมี 
ดูรายการทัวร์นี้

พม่าไหว้พระ 9 วัด

2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 6,556 บาท

 • มหาเจดีย์ชเวดากอง
 • วัดพระเขี้ยวแก้ว
 • เจดีย์โบตาทาวน์
 • เทพกระซิบ
 • เทพทันใจ
 • พระนอนตาหวาน
ดูรายการทัวร์นี้

ย่างกุ้ง วันเดียวก็เที่ยวได้

1 วัน คืน
ราคาเริ่มต้น 3,993 บาท

 • เทพกระซิบ
 • เจดีย์โบตาทาวน์
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง
 • เทพทันใจ
 • พระนอนตาหวาน  
 • เมนูจัดเต็ม สลัดกุ้งมังกร
ดูรายการทัวร์นี้

พม่า ไหว้พระสุขใจ

2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,991 บาท

 • สักการะ 2 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอว์ และพระธาตุอินทร์แขวน
 • ตักบาตรพระสงฆ์ 1000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
 • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ 
 • นมัสการพระนอนยิ้มหวาน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
 • ชมพระราชวังบุเรงนอง
 • อิ่มอร่อยกับเมนูกุ้งแม่น้ำย่าง
 • เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เวลาดีเช้ากลับค่ำ
ดูรายการทัวร์นี้

พม่า สุดเพลิน

1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น 4,994 บาท

 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาอันศักดิ์สิทธิ์
 • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำที่ เจดีย์โบตาทาวน์ 
 • สักการะและขอพร วัดพระเขี้ยวแก้ว
 • สักการะและขอพร หลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
 • อิ่มอร่อยอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร 
 • เที่ยวเต็มอิ่มบินเช้ากลับดึก 
ดูรายการทัวร์นี้

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

 • ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรยักษ์ตัดกรรม
 • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน นมัสการพระนอนตาหวาน
 • สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วันไจ๊คะวาย
 • อิ่มอร่อย กุ้งแม่น้ำเผา ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ 
 • พักหรู 4 ดาว  ฟรีชุดเสริมบารมี
ดูรายการทัวร์นี้

พม่า Super Shock

1 วัน คืน
ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท

 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาอันศักดิ์สิทธิ์
 • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ 
 • สักการะพระนอนตาหวาน
 • สักการะพระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน
 • สักการะวัดหงาทัตยี
 • เมนูพิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง 
ดูรายการทัวร์นี้