KOREA SKI WINTER BUSAN POHANG YEOSU


ราคาเริ่มต้น 17,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-ITKBX35
สายการบิน Air Busan
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลีใต้ 
ช่วงเวลา ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • สนุกกับกิจกรรมบนลานสกีที่ Eden Ski Resort
  • นั่งรถไฟปุ๊กปิ๊กริมทะเลปูซาน
  • ซงโดสกายวอล์ก
  • จัตุรัสอีซุนชิน
  • วัดแฮดงยงกุงซา
  • พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู
  • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
  • ช้อปปิ้งย่านนัมโพดง และ ย่านซอมยอน