โปรแกรมทัวร์

TAIWAN ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,990 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ปล่อยโคมผิงซี
 • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
 • ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
 • เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
ดูรายการทัวร์นี้

Taiwan Falling in Love

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • วัดเหวินหวู่ l วัดพระถังซัมจั๋ง
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี
 • วัดหลงซาน l ตึกไทเป 101
 • เช็คอินแลนด์มาร์คใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน
 • ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ตลาดกลางคืนอี้จง
ดูรายการทัวร์นี้

TAIWAN IS CALLING ME

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท

 • เช็คอินแลนด์มาร์คใหม่ บูราโนแห่งไต้หวัน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
 • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • วัดหลงซาน
 • วัดเหวินหวู่

ช้อปปิ้งตลาดดัง

 • ย่านซีเหมินติง
 • ตลาดกลางคืนอี้จง
ดูรายการทัวร์นี้

ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบ

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

 • เที่ยว 2 อุทยาน.. เย่หลิว+อาลีซาน
 • Miyahara ร้านไอศกรีมแฮรี่พอตเตอร์
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
 • วัดหลงซาน
 • ตึกไทเป 101
 • อุทยานเย่หลิว
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
ดูรายการทัวร์นี้

Taiwan แบบใหม่แบบสับ

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

 • เช็คอิน Miyahara ร้านไอศกรีมแฮรี่พอตเตอร์
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดเหวินหวู่ l ตึกไทเป 101
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
 • ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
 • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา / บุฟเฟ่ต์ชาบูหม้อไฟไต้หวัน
ดูรายการทัวร์นี้

Taiwan พาเพลิน

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,990 บาท

เพลินเที่ยว...

 • วัดเหวินหวู่
 • วัดหลงซาน
 • ตึกไทเป 101
 • อุทยานเย่หลิว
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

เพลินช้อป...

 • เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
 • ตลาดซีเหมินติง สุดฮอตพลาดไม่ได้

 

ดูรายการทัวร์นี้

Follow Me to TAIWAN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท

 • ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปราสาทช็อกโกแลตนีน่า
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
 • อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี
 • เที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดดัง อี้จงไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
 • พิเศษ! เมนูปลาประธานาธิบดี และ บุฟเฟ่ต์ชาบู สูตรต้นตำหรับไต้หวัน
 • พักไถจง 2คืน เจียอี้ 1คืน โรงแรมอาบน้ำแร่ 1คืน
ดูรายการทัวร์นี้

Got to Go Taiwan

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

 • ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปราสาทช็อกโกแลตนีน่า
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
 • อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี
 • เที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101
 • ช้อปปิ้งตลาดดัง อี้จงไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
 • พิเศษ! เมนู ปลาประธานาธิบดี และบุฟเฟ่ต์ชาบู สูตรต้นตารับไต้หวัน
ดูรายการทัวร์นี้

Very Good TAIWAN

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ 
 • ชมเมืองท่าโรแมนติก ตั้นสุ่ย
 • อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค 
 • อุทยานเหย่หลิว • เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น 
 • วัดหลงซาน
 • เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 
 • ช้อปปิ้งตลาดดัง เฟิ่งเจียไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
 • อาบน้ำแร่ 
ดูรายการทัวร์นี้

Taiwan ใครไม่เปย์..ไทเป

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู)
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก
ตึกไทเป 101
มื้อพิเศษ!! ชาบูไต้หวัน

ดูรายการทัวร์นี้

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน

7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,878 บาท

 • วัดจงไถฉานซื่อ 
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • วัดพระถังซัมจั๋ง 
 • วัดเหวินหวู่ 
 • อุทยานอาลีซาน 
 • ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
 • ตึกไทเป 101 
 • พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง 
 • อุทยานทาโรโกะ 
 • อุทยานเย่หลิ่ว 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • ตลาดตงต้าเหมิน 
 • ตลาดซีเหมินติง 
 • พัก 4 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
ดูรายการทัวร์นี้

ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว_เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

 • ขอพรความรักวัดหลงซาน 
 • ปล่อยโคมขงหมิง 
 • หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น 
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 
 • ตึกไทเป 101 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • วัดเหวินหวู่ 
 • หมู่บ้านสายรุ้ง 
 • ตลาดปลาไทเป
 • ตลาดซีเหมินติง 
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
 • ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
 • บินดี พัก 4 ดาวพร้อมแช่ออนเซ็น
ดูรายการทัวร์นี้

TAIWAN TIGER WINTER

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท

 • วัดเหวินหวู่
 • ตึกไทเป 101
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ดูรายการทัวร์นี้

มหัศจรรย์ TAIWAN TAIPEI

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • วัดเหวินหวู่ 
 • อุทยานอาลีซาน 
 • Miyahara ice cream 
 • หมู่บ้านสายรุ้ง 
 • ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
 • ตึกไทเป 101 
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันกู้กง 
 • ตลาดซีเหมินติง 
 • อุทยานเย่หลิ่ว 
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • พัก 4 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
ดูรายการทัวร์นี้

มหัศจรรย์ TAIWAN เที่ยวครบ

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

 • หมู่บ้านสายรุ้ง 
 • Miyahara ice cream 
 • วัดเหวินหวู่ 
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • อุทยานอาลีซาน 
 • ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
 • อุทยานเย่หลิ่ว 
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
 • ตลาดปลาไทเป -
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันกู้กง 
 • ตึกไทเป 101 
 • วัดหลงซาน 
 • ตลาดซีเหมินติง 
 • แช่น้ำแร่ส่วนตัว
ดูรายการทัวร์นี้

TAIPEI ALISHAN

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท

 • วัดเหวินหวู่ 
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • อุทยานอาลีซาน 
 • ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 
 • ตึกไทเป 101 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • ตลาดซีเหมินติง
ดูรายการทัวร์นี้

มหัศจรรย์ TAIPEI

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,999 บาท

 • หมู่บ้านสายรุ้ง 
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • ตึกไทเป 101
 • ตลาดซีเหมินติง 
 • ไถจงไนท์มาร์เก็ต 
 • ทางรถไฟสายเก่าผิงซี 
 • ถนนโบราณสือเฟิ่น 
 • ตลาดปลาไทเป
ดูรายการทัวร์นี้

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป_เลสโก สละโสดตัวแม่

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,878 บาท

 • วัดเหวินหวู่
 • วัดหลงซาน
 • ตึกไทเป 101
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • ปล่อยโคมขงหมิง
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต / ซีเหมินติง
ดูรายการทัวร์นี้

ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท

 • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน 
 • อุทยานเย่หลิ่ว 
 • ถ่ายรูปกับตึกไทเป101
 • แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว 
 • ตลาดฟงเจี๋ย 
 • ตลาดซีเหมินติง
ดูรายการทัวร์นี้

ไทจง เกาสง อาหลีซาน ไทเป

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท

 • อุทยานอาลีซาน 
 • ถ่ายรูปกับตึกไทเป101 
 • วัดโฝวกวงซัน 
 • ตลาดหลิ่วเหอ 
 • ตลาดฟงเจี๋ย 
 • ตลาดซีเหมินติง
ดูรายการทัวร์นี้

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • ปล่อยโคมขงหมิง 
 • อุทยานอาลีซาน 
 • วัดพระถังซัมจั๋ง 
 • วัดเหวินหวู่ 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • วัดหลงซานซื่อ 
 • ตึกไทเป101 
 • หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น 
 • ตลาดซื่อหลิน 
 • ตลาดซีเหมินติง 
 • ตลาดฟงเจี๋ย
ดูรายการทัวร์นี้

ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซาน

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

 • วัดหลงซาน
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ตึกไทเป101 แลนด์มาร์คไต้หวัน
 • ถ่ายรูปชิคๆ คูลๆ ที่หมู่บ้านสายรุ้ง 
 • นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
 • ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฟงเจี๋ย และตลาดปลาไทเป
ดูรายการทัวร์นี้

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป_เลสโก อาร์ตตัวพ่อ

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • วัดเหวินหวู่ 
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองไทจง 
 • ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
 • วัดหลงซาน 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
 • อุทยานเย่หลิ่ว 
 • ตึกไทเป101 
 • ย่านซีเหมินติง
ดูรายการทัวร์นี้

ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,888 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • วัดเหวินหวู่ 
 • วัดพระถังซัมจั๋ง 
 • อุทยานเย่หลิ่ว 
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
 • ปล่อยโคมผิงซี 
 • ช้อปปิ้งย่านสถานีรถไฟผิงซี 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • ถ่ายรูปกับตึกไทเป101 
 • วัดหลงซาน 
 • ช้อปปิ้งฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง และซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ดูรายการทัวร์นี้

TAIWAN ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • วัดเสวียนกง หรือวัดพระถังซัมจั๋ง 
 • วัดเหวินหวู่ 
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
 • หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง 
 • ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
 • หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองไถจง
ดูรายการทัวร์นี้

หนานโถว เจียอี้ ไทจง_เลสโก ตัวพ่อขั้น

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท

 • ล่องทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตึกไทเป 101
 • ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
 • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
 • หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
 • สุดพิเศษ ทานอาหารบนตึกไทเป 101
 • เมนูเด็ด "STEAMER FEAST", ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา
 • ช้อปปิ้ง มิตซุย เอ้าท์เล็ต
ดูรายการทัวร์นี้

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

 • ล่องทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • ตลาดปลาเมืองไทเป
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตึกไทเป 101
 • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
 • หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
 • ช้อปปิ้ง มิตซุย เอ้าท์เล็ต

 

ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING TAIWAN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท

 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • เย่หลิว
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ตึกไทเป 101
 • ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
 • อนุสรณ์สถานเจีงไคเช็ค
 • ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง และมิตซุย เฮ้าท์เล็ต
 • พิเศษ ทานอาหารบนตึกไทเป 101 (ชั้น 86)
 • เมนูเด็ด ชาบูไต้หวัน, พระกระโดดกำแพง และ PULI FOUR SEASON STEAMING DISH
ดูรายการทัวร์นี้

WONDERFUL TAIWAN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

 • ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
 • กระเช้าเหมาคง
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดเหวินหวู่
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตึกไทเป 101
 • ตลาดปลาไทเป
 • อุทยานเย่หลิว
 • จิ่วเฟิ่น
 • ช้อปปิ้งเหมินติง
 • ถนนโบราณตั้นสุ่ย
 • อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว 
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินสุดแสนโรแมนติดที่ GAOMEI
 • มื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา และสลัดกุ้งมังกร
ดูรายการทัวร์นี้

TAIWAN อาร์ตตัวแม่

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
 • กรุงไทเปถ่ายรูปเซลฟี่กับตึก 101 
 • สถานเจียงไคเช็ค 
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • ปล่อยโคมที่ผิงซี  
 • ไหว้พระขอพรเทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั่ง
 • ช้อปปิ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET   
 • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวมองโกเลีย+ชาบูไต้หวัน+เสี่ยวหลงเปา
 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
ดูรายการทัวร์นี้

SUPER TAIWAN

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
 • กรุงไทเปถ่ายรูปเซลฟี่กับตึก 101 
 • ชมหมู่บ้านสายรุ่ง ศิลปะสุดอลังการ 
 • ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน 
 • ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ 
 • ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ 
 • ไหว้พระขอพรเทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั่ง
 • อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหศัจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
 • ช้อปปิ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตี้ฟรี      
 • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา
ดูรายการทัวร์นี้

มหัศจรรย์ ไทเป มิชลินสตาร์

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

 • เขาอุทยานอาลีซาน
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว (YEHLIU GEO PARK)
 • ฟารม์ชิงจิ้ง (Cingjing Farm)
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมอะบอริจินฟอร์โมซาน
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
 • ตึกไทเป 101 ไมร่วมค่าขึ้นตึก
 • อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค 
 • วัดหลงซาน (Lungshan Temple) 
 • พิเศษ บริการอาหาร ณ ภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์ (CHAMONIX TEPPANYAKI MICHELIN)
ดูรายการทัวร์นี้

EXCLUSIVE IN TAIWAN

7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • วัดเหวินหวู่
 • อุทยานอาลีซาน
 • อุทยานเย่หลิ่ว
 • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น
 • ตึกไทเป 101
 • อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • ซีเหมินติง
 • แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 1คืน
 • พิเศษ ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
ดูรายการทัวร์นี้

ไต้หวัน ทองม้วน

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

 • งาน 2018 Taichung World Flora Exposition 
 • ล่องทะเลสาบสุริยัน–จันทรา
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
 • โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 • ช้อปปิ้งเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, MITSUI OUTLET PARK และCOSMETIC SHOP
ดูรายการทัวร์นี้

T-DED GRAND TAIWAN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

 • ล่องทะเลสาบสุริยัน–จันทรา
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
 • นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ
 • ฟารม์แกะชิงจิ้ง หรือCingjing Fram
 • ตึกไทเป101
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK และCOSMETIC SHOP
ดูรายการทัวร์นี้

MIRACLE IN TAIWAN

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

 • ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake)
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (Formosan Aboriginal Culture)
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติสองฝั่งข้างทาง
 • อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน
 • ย่านซีเหมินติง
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
ดูรายการทัวร์นี้

T-DED PARADISEI IN TAIWAN

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

 • ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน
 • อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว
 • นั่งรถไฟโบราณ
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตึกไทเป101
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ร้านขนมพายสับปะรด
 • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ดูรายการทัวร์นี้

T-DED ROMANTIC IN TAIWAN

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
 • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 • ตึกไทเป 101
 • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
ดูรายการทัวร์นี้

T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตึกไทเป 101(ชั้น 86)
 • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 • COSMETIC SHOP
 • ขนมพายสับปะรด
ดูรายการทัวร์นี้

T-DED FAMOUS IN TAIWAN

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

 • อุทยานอาลีซาน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • เจียงไคเช็ค
 • ตึกไทเป 101
 • ซีเหมินติง
 • อุทยานเย่หลิว
 • Mitsui Outle Park
 • พิเศษ ซีฟู้ตไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา
ดูรายการทัวร์นี้

TAIWAN NUMBER ONE

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,888 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ไหว้พระขอพรเทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
 • ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
 • อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
 • ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปกับตึก 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ช้อปปิ้งย่านสถานีรถไฟ กรุงไทเป ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา
   
ดูรายการทัวร์นี้

T-DED COUNTDOWN IN TAIWAN

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท

 • เคาท์ดาวน์ ในไต้หวัน
 • ตึกไทเป 101 ชั้น 86
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตลาดซีเหมินติง
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 
 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน
 • สุดพิเศษ ทานอาหาบนตึกไทเป 101
 • เมนูเด็ด STEAMER FEAST, ชาบูไต้หวัน
ดูรายการทัวร์นี้

ซุปตาร์ COUNTDOWN 2

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท

 • ตึกไทเป 101
 • หมู่บ้านปีศาจซีโถว
 • E-DA Outlet Mall
 • ชมท่าเรือหมายเลข 2
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสีอุทยานหลิงซี
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
 • ตลาดซีเหมินติง / ตลาดหลุ่ยเฟง
 • เกาสง ท่าเรือประวัติศาสตร์แห่งไต้หวัน
 • ไหว้พระขอพรวันขึ้นปีใหม่ที่วัดฝอกวงซัน
 • Countdown 2019 ณ อาณาจักร E-DA World
 • โดมแห่งแสง โดมกระจกแก้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • เทศกาลดอกไม้ Taichung World Flora Exposition 2018
ดูรายการทัวร์นี้

T-DED TAIWAN FOREVER YOUNG

7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

 • เย่หลิ่ว
 • ซีเหมินติง
 • วัดเหวินหวู่
 • วัดหลงซาน
 • ตึกไทเป 101
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • อุทยานทาโรโกะ
 • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 • ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
 • อาหารมื้อพิเศษ บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ด
ดูรายการทัวร์นี้

T-DED เก๋กู๊ด TAIWAN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,999 บาท

 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
 • อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • ตึกไทเป101
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • ซีเหมินติง
 • Mitsui Outlet Park
ดูรายการทัวร์นี้

T-DED สุดยอด TAIWAN

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • ตึกไทเป101
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
 • หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • ซีเหมินติง
 • Mitsui Outlet Park
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ดูรายการทัวร์นี้

T-DED กิ๊บเก๋ TAIWAN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • วัดเหวินหวู่
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
 • หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101
 • ขึ้นกระเช้าเหมาคง
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ซีเหมินติง
 • Mitsui Outlet Park
ดูรายการทัวร์นี้

T-DED TAIWAN ดี๊ดี

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท

 • ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ 
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
 • วัดเหวิ่นหวู่
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • เป่ยโถว
 • ซีเหมินติง
 • หมู่บ้านจิ่วเฟิน
 • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว
 • ตึกไทเป 101
 • พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้เหวัน, เสี่ยวหลงเป่า และพระกระโดดกำแพง
ดูรายการทัวร์นี้

ไต้หวัน 3 วัน เกาสง

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

 • นมัสการพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่ 108 เมตร ณ วัดฝอกวงซาน
 • ชมความสวยงามของทะเลสาบดอกบัว / ขึ้นเจดีย์มังกรเจดีย์เสือ
 • ชมสถานีรถไฟที่สวยที่สุด DOME OF LIGHT FORMOSA BOULEVARD STATION
 • ช้อปปิ้งจุใจย่านดังของเกาสง..ซินจูเจียง..EDA OUTLET MALL..ลุ่ยเฟิงไนท์มาร์เกต
 • เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์(WE)
ดูรายการทัวร์นี้

TAIWAN ซุปตาร์ ฮาลาล

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

 • ไต้หวัน ไทเป บินตรงสายการบินพรีเมียมเซอร์วิส
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • สัมผัสทะเลหมอก ณ อุทยานอาลีซาน
 • อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
 • ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
 • ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียอี๊ตลาดฝงเจี่ย และย่านซีเหมินติง
 • รับประทานอาหารฮาลาลทุกมื้อ
 • อาบน้ำแร่ แช่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
ดูรายการทัวร์นี้

ไต้หวัน ชานมไข่มุก

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,899 บาท

 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • ตึกไทเป 101
 • ล่องเรือชม "ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา"
 • วัดเหวินหวู่
 • เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ศูนย์สร้อยสุขภาพ, DUTY FREE, ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ดูรายการทัวร์นี้

หยุดพัก..หยุดที่ TAIWAN

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,777 บาท

 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
 • ล่องเรือชม "ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา"
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • เจียงไคเช็ค
 • ซีเหมินติง
 • Mitsui Outlet Park
 • พักหรู 5 ดาว, แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • ไฟล์สวย ไปเช้า-กลับดึก
ดูรายการทัวร์นี้

หยุดพัก..หยุดที่ TAIWAN

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,777 บาท

 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
 • ล่องเรือชม "ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา"
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • เจียงไคเช็ค
 • ซีเหมินติง
 • Mitsui Outlet Park
 • พักหรู 5 ดาว, แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • ไฟล์สวย ไปเช้า-กลับดึก
ดูรายการทัวร์นี้

TAIWAN รัก...รสแซ่บ

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,777 บาท

 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตึกไทเป101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 • หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
 • ปล่อยโคมขงหมิง
 • วัดซงซานฉือโย่ว
 • ตลาดกลางคืนเหราเหอ
 • ร้าน COSMETIC,  Mitsui Outlet Park
 • ชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม)

 

ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING IN TAIWAN

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,777 บาท

 • เที่ยวสุดคุ้ม เหนือจรดใต้ นั่งกระเช้าเหมาคง
 • พักหรู 5 ดาว บิน 5 ดาว แช่นน้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน
 • ล่องเรือทะเลสาปสุริยัน-จันทรา วัดรพะถังซัมจั๋ง
 • อุทยานอาลีซาน เย่หลิ่ว วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซาน
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  วัดฝอกวงซาน
 • ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง DOME OF LIGHT 
 • ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ห้าง E-DA OUTLET MALL
 • D.I.Y. พายสับปะรด แสนอร่อย
 • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา อาหารพื้นเมืองฮักกา
ดูรายการทัวร์นี้

Exclusive in Taiwan

7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,777 บาท

 • เที่ยวสุดคุ้ม ครบ 3 อุทยานไต้หวัน
 • พักหรู 5 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ อุทยานอาลีซาน
 • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ตึกไทเป 101
 • อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินตรง
 • นั่งรถไฟโบราณ ชมความงามของดอกซากุระ
 • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง
ดูรายการทัวร์นี้

อาร์ตตัวพ่อ TAIWAN

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,987 บาท

 • เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น วัดหลงซาน
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101
 • ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 • ช้อปปิ้งจัดเต็ม..เก็บทุกจุดไฮไลท์ พัก 4 ดาว
 • เที่ยวเมืองสุดโรแมนติก..ปล่อยโคมขงหมิง
 • มื้อพิเศษ เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
ดูรายการทัวร์นี้

T-DED TAIWAN สะดุดรัก..ที่พักใจ

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,987 บาท

 • ไหว้พระขอพรวัดดัง ช้อปปิ้งแบบฟินเว่อร์
 • เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น วัดหลงซาน 
 • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต วัดเหวินหวู่
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน วัดซงซานฉือโย่ว
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 
 • ตลาดกลางคืนชื่อหลิน ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
 • มื้อพิเศษ เสี่ยวหลงเปา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
ดูรายการทัวร์นี้

ทัวร์คุณธรรม ไต้หวัน..กุ้งเผา

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท

 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่
 • อุทยานเย๋หลิ่ว-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
 • ชมตึกไทเป 101 -ช้อปปิ้งย่านซินอี้
 • ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • ไทเป-D.I.Y พายสับปะรด
 • ช้อปปิ้งย่านซินอี้ GLORIA OUTLETS
 • อาบน้ำแร่ กินดีอยู่ดี
 • สุดคุ้ม เที่ยวเต็มที่..ไม่เข้าร้าน
ดูรายการทัวร์นี้

WOW TAIWAN

4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

 • อุทยานเย๋หลิ่ว
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตึกไทเป 101
 • ตลาดปลาไทเป
 • วัดหลงซันซื่อ
 • ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซื่อหลิน ย่านซีเหมินติง
ดูรายการทัวร์นี้

PARADISE TAIWAN

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • เยือนอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • ไหว้พระขอพร เทพเจ้า ณ วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • เยือนอุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ชมความงามของหินทรายแปลกๆ
 • เยือนอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ไทเป สูงติดอันดับ 5 ของโลก
 • ท่องอาณาจักรอาหารทะเล ตลาดปลาไทเป
 • ช้อปปิ้ง ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต, MITSUI OUTLET PARK
 • พิเศษ ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร
 • พักหรู 5 ดาว อาบน้ำแร่ธรรมชาติส่วนตัวในห้องพัก 
 • Free WIFI ON BUS  น้ำหนักกระเป๋า 30 KG.
ดูรายการทัวร์นี้

FANTASTIC TAIWAN

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,777 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • ไหว้พระขอพร เทพเจ้า ณ วันเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • เยือนอุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ชมความงามของหินทรายแปลกๆ
 • พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
 • ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ไทเป สูงติดอันดับ 5 ของโลก
 • ช้อปปิ้ง ซื่อหลินไนท์มาเก็ต, MITSUI OUTLET PARK
 • พิเศษ ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร
 • พักหรู 5 ดาว อาบน้ำแร่ธรรมชาติส่วนตัวในห้องพัก 
 • Free WIFI ON BUS  น้ำหนักกระเป๋า 30 KG.
ดูรายการทัวร์นี้

EASY PINK BLOSSOM IN TAIWAN

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

 • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 • นมัสการศาลเจ้าขงจื้อ และศาลเจ้ากวนอู ณ วันเหวินหวู่
  ชมอนุสรณ์สถาน ดร.ซุน ยัด เซ็น
 • ชมอุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน ที่มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว
 • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก
 • ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง ตลาดจิ๋วเฟิน
 • Free WI-FI on Bus โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม
ดูรายการทัวร์นี้

EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท

 • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 • นมัสการศาลเจ้าขงจื้อ และศาลเจ้ากวนอู ณ วันเหวินหวู่
 • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นรวมประวัติของนายพล เจียงไคเช็ค
 • ชมอุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน ที่มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว
 • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก
 • ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง
 • Free WI-FI on Bus โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม
ดูรายการทัวร์นี้

Taiwan Cherry Blossom

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,988 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • ไหว้พระขอพร เทพเจ้า ณ วันเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • เยือนอุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ชมความงามของหินทรายแปลกๆ
 • ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ไทเป สูงติดอันดับ 5 ของโลก
 • ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ช้อปปิ้ง 3 ตลาด ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต ซื่อหลิน ซีเหมินติง
 • พิเศษ ชาบูไต้หวัน ซีฟู๊ดเหย่หลิ่ว
 • อาบน้ำแร่ธรรมชาติส่วนตัวในห้องพัก
 • Free WIFI ON BUS
   
ดูรายการทัวร์นี้

The Best of Taiwan 5D 4N

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาปสุริยัน จันทรา 
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • นั่งรถไฟโบราณ ชมธรรมชาติสวยงาม 
 • เยือนเมืองเกาสง ชมโดมแห่งแสง หรือ DOME OF LIGHT
 • สักการะ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ 
 • วัดฝอกวงซาน Dragon Tiger Tower ศาลาฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่กรุงไทเป 1.30 ชม.
 • เยือนหมู่บ้านสายรุ้ง สีสันสวยงามบนกำแพง
 • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 สูงติดอันดับ 5 ของโลก
 • ช้อปปิ้ง COSMETEC SHOP  MITSUI OUTLET PARK 
 • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/พระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัว
ดูรายการทัวร์นี้

The Best of Taiwan 5D 4N

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาปสุริยัน จันทรา 
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • นั่งรถไฟโบราณ ชมธรรมชาติสวยงาม 
 • เยือนเมืองเกาสง ชมโดมแห่งแสง หรือ DOME OF LIGHT
 • สักการะ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ 
 • วัดฝอกวงซาน Dragon Tiger Tower ศาลาฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่กรุงไทเป 1.30 ชม.
 • เยือนหมู่บ้านสายรุ้ง สีสันสวยงามบนกำแพง
 • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 สูงติดอันดับ 5 ของโลก
 • ช้อปปิ้ง COSMETEC SHOP  MITSUI OUTLET PARK 
 • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/พระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัว
ดูรายการทัวร์นี้

Taiwan Best Vacation

6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

 • ล่องเรือชม ทะเลสาทสุริยัน จันทรา
 • ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน และอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
 • เยือนเมืองเกาสง ชมโดมแห่งแสง หรือ DOME OF LIGHT
 • สักการะพระใหญ่ วัดฝอกวงซาน วัดพระถังซัมจั๋ว วัดเหวินหวู่
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-พระราชวังกู้กง-เจดีย์มังกรเสือ
 • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก
 • ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติงและซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • ซีฟู้ดกุ้งมังกร/บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/อาหารฮากกา
ดูรายการทัวร์นี้

Wonderful Taiwan

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

 • ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
 • ชมธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ชมโขดหินงอก
 • ถ่ายรูปสุดชิค ที่หมู่บ้านสายรุ่ง Rainbow Village
 • หมู่บ้านสายรุ้ง สีสันสวยงาม ตามผนัง
 • ไหว้พระขอพร วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่
 • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 นั่งกระเช้าเหมาคง
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
 • ช้อปปิ้งถนนโบราณจิ่วเฟิ่น/ตลาดซีเหมินติง/ มิตซุย เอาท์เล็ต
 • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/พระกระโดดกำแพง/เสี่ยวหลงเปา/กุ้งมังกร
ดูรายการทัวร์นี้

The Best of Taiwan

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,777 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาปสุริยัน จันทรา กินไข่ต้มใบชา
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • สักการะ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่
 • พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
 • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 สูงติดอันดับ 5 ของโลก
 • ช้อปปิ้ง COSMETEC SHOP  ฟ่งเจี๋ย, ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
 • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/พระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัว
ดูรายการทัวร์นี้

ROMANCE IN TAIWAN

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 18,777 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
 • วัดพระถังซัมจั๋ง นั่งรถไฟโบราณอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
 • ฟาร์มแกะซิงจิ้ง ชมธรรมชาติทางเดินลอยฟ้าซิงจิ้ง ชมซากุระ
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101
 • ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
 • พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน
 • พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
ดูรายการทัวร์นี้

ROMANCE IN TAIWAN

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 18,777 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
 • วัดพระถังซัมจั๋ง นั่งรถไฟโบราณอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
 • ฟาร์มแกะซิงจิ้ง ชมธรรมชาติทางเดินลอยฟ้าซิงจิ้ง ชมซากุระ
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101
 • ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
 • พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน
 • พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
ดูรายการทัวร์นี้

TAIWAN FLOWER FESTIVAL

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,777 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
 • วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
 • ชมซากุระที่ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
 • นั่งรถไฟโบราณอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • ช้อปปิ้ง ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 • แช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน
 • พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
ดูรายการทัวร์นี้

Famous in Taiwan

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,777 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
 • อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ
 • ชมฟาร์มแกะชิงจิ้ง สมญานามว่า สวิตเซอร์แลนด์แดนไต้หวัน
 • ชมความงามของธรรมชาติและถ่ายรูปบน CINGJING SKYWALK
 • อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
 • เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ชมและถ่ายภาพกับตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park
 • พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
 • เมนูพิเศษ.. บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา และเมนูซีฟู้ด
 • อาหารกลางวันมื้อสุดพิเศษพร้อมชมวิวบนชั้น 86 ตึกไทเป 101 
 • บินดีพร้อมสะสมไมล์ 50% กับการบินไทย
ดูรายการทัวร์นี้

TAIWAN SONGKRAN FESTIVAL

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 31,777 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
 • วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ 
 • ชม 2 อุทยาน อาลีซาน เย่หลิว
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
 • ตึกไทเป 101 สะพานแห่งความรัก
 • ช้อปปิ้งจัดเต็ม ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง Mitsui Outlet Park
 • พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน
 • พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ด และกุ้งมังกร
ดูรายการทัวร์นี้

Miracle in Taiwan

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 20,777 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
 • อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
 • อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน
 • อุทยานแห่งชาติ หยางหมิงซาน
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ถนนคนเดิน
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
 • ชมและถ่ายภาพกับตึกไทเป 101 ที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก
 • พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
 • ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
ดูรายการทัวร์นี้

THE BEST OF TAIWAN

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา สมญานาม สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
 • อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
 • นั่งกระเช้าเหมาคง กอนโดล่าที่พาคุณโลดแล่นเหนือไทเป
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ้น ถนนคนเดิน
 • ตึกไทเป 101 สูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลก
 • ช้อปปิ้งซีเหมินติง มิตซุย เอาท์เล็ท
 • พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
ดูรายการทัวร์นี้

THE BEST OF TAIWAN

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา สมญานาม สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
 • อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
 • นั่งกระเช้าเหมาคง กอนโดล่าที่พาคุณโลดแล่นเหนือไทเป
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ้น ถนนคนเดิน
 • ตึกไทเป 101 สูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลก
 • ช้อปปิ้งซีเหมินติง มิตซุย เอาท์เล็ท
 • พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
ดูรายการทัวร์นี้

WONDERFUL TAIWAN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมสีสันความงามหมู่บ้านสายรุ้ง สัมผัสความเป็นญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านปีศาจ
 • นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • ตลาดปลาไทเป แดนสวรรค์ของคนชอบอาหารทะเล ลิ้มรสกันแบบสดๆ
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
 • ตั้นสุ่ยเมืองท่าแห่งความโรแมนติก สะพานแห่งความรัก
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • พร้อมแช่น้ำแร่ 1 คืน (ภายในห้องพักส่วนตัว)
 • สุดคุ้ม บุฟเฟ่ต์ชาบู เสี่ยวหลงเป่า พระกระโดดกำแพง
ดูรายการทัวร์นี้

WONDERFUL TAIWAN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมสีสันความงามหมู่บ้านสายรุ้ง สัมผัสความเป็นญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านปีศาจ
 • นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
 • ตลาดปลาไทเป แดนสวรรค์ของคนชอบอาหารทะเล ลิ้มรสกันแบบสดๆ
 • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
 • ตั้นสุ่ยเมืองท่าแห่งความโรแมนติก สะพานแห่งความรัก
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
 • พร้อมแช่น้ำแร่ 1 คืน (ภายในห้องพักส่วนตัว)
 • สุดคุ้ม บุฟเฟ่ต์ชาบู เสี่ยวหลงเป่า พระกระโดดกำแพง
ดูรายการทัวร์นี้

ไต้หวัน ไทเป 101 - อาลีซัน Peak Peak

6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,911 บาท

 • ล่องเรือทะเลทาบสุริยัน - จันทรา
 • ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี ในอุทยานอาลีซัน
 • รวมค่าขึ้นชมวิวชั้น 89 ตึกไทเป 101 สูงติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก
 • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต และซีเหมินติง
 • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ภายในห้องพัก เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
 • เมนูพิเศษ...ลิ้มรสสุกี้สไตล์ไต้หวัน เสี่ยวหลงเป่า
 • พระกระโดดกำแพง และอาหารทะเล
 • EVA AIR น้ำหนักกระเป๋า 30 Kg.
ดูรายการทัวร์นี้

TAIWAN SHOCK PRICE

5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,777 บาท

 • ล่องเรือชมทะเลสาป ชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก ณ ทะเลสาปแห่งนี้
 • นำท่านสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่
 • ขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
 • นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • เยือนถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
 • ตึกไทเป 101 ที่มีความสูงอันดับที่ 5 ของโลก
 • ช้อปปิ้ง ตลาดฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
 • ตลาดกลางคืนซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง
 • พิเศษสุด ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน - จันทรา
 • มื้อพิเศษสุด ชาบูไต้หวัน + เสี่ยวหลงเปา เสิร์ฟไม่อั้น
ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING TAIWAN

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

 • เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติ ณ อุทยานเย่หลิว
 • ชมตึกไทเป 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมมื้ออาหารกลางวัน
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง Mitsui Outlet Park
 • พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เมนูพระกระโดดกำแพง
 • สุดคุ้ม..ทานอาหารมื้อพิเศษบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
 • บินสายการบินระดับ 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %
 • พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
ดูรายการทัวร์นี้

FANTASTIC TAIWAN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,777 บาท

 • เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติ ณ อุทยานเย่หลิว
 • ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
 • ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมอาหารกลางวัน
 • ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง Mitsui Outlet Park
 • พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเมนูพระกระโดดกำแพง
 • สุดคุ้ม..ทานอาหารมื้อพิเศษบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
 • บินสายการบินระดับ 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %
 • พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
ดูรายการทัวร์นี้

FANTASTIC TAIWAN

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,777 บาท

 • เที่ยวอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติ ณ อุทยานเย่หลิว
 • ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
 • ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมอาหารกลางวัน
 • ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง Mitsui Outlet Park
 • พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และเมนูพระกระโดดกำแพง
 • สุดคุ้ม..ทานอาหารมื้อพิเศษบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
 • บินสายการบินระดับ 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %
 • พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING TAIWAN

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

 • เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติ ณ อุทยานเย่หลิว
 • ชมตึกไทเป 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมมื้ออาหารกลางวัน
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง Mitsui Outlet Park
 • พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เมนูพระกระโดดกำแพง
 • สุดคุ้ม..ทานอาหารมื้อพิเศษบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
 • บินสายการบินระดับ 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %
 • พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING TAIWAN

4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท

 • เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
 • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวยงามดั่งภาพวาด
 • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติ ณ อุทยานเย่หลิว
 • ชมตึกไทเป 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมมื้ออาหารกลางวัน
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง Mitsui Outlet Park
 • พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เมนูพระกระโดดกำแพง
 • สุดคุ้ม..ทานอาหารมื้อพิเศษบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
 • บินสายการบินระดับ 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %
 • พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว
ดูรายการทัวร์นี้