โปรแกรมทัวร์

มาเลเซีย สบาย..สบาย

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

  • ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพูริมทะเลสาบปุตรา
  • ชมมัสยิดอาเหม็ด มัสยิดที่เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย
  • ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู
  • ชมตึกแฝดปิโตรนัส อาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก
  • นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง
  • ช้อปปิ้ง เฟิร์สเวิร์ลพลาซ่า และ Mitsui Outlet Park KLIA
ดูรายการทัวร์นี้