โปรแกรมทัวร์

DESTINATION BALI BRUNEI

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

 • ชายหาดจิมบารัน
 • เทือกเขาเบดูกัล
 • วัดอุลัน ดานู, วัดเม็งวี(ทามานอายุน)
 • ทะเลสาบบราตัน - หมู่บ้านคินตามานี
 • วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์) 
 • วิหารทานาล็อท วิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู
 • ระบำบารอง แดนซ์ - ตลาดปราบเซียน 
 • **บรูไน** มัสยิด สุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน - มัสยิดทองคำ-พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ตลาดกาดง
 • เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ
ดูรายการทัวร์นี้

Destination BALI - BRUNEI

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

 • เที่ยว 2 ประเทศ สุดคุ้ม
 • หมู่บ้านคินตามณี
 • ดินเนอร์ริมทะเลที่ชายหาดจิมบารัน
 • วิหารทานาล็อต
 • วัดอุลันดานูริมทะเลสาบบราตัน
 • ชมระบำบารองแดนซ์
 • ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
 • ชมมัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque
 • ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี
 • ล่องเรือชมลิงจมูกยาวพันธุ์ที่พบได้เฉพาะที่เกาะบอร์เนียวเท่านั้น
 • ช้อปปิ้งตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
 • บินรอยัลบรูไน พักดี 4 ดาว
ดูรายการทัวร์นี้

Destination BALI - BRUNEI

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

 • เที่ยว 2 ประเทศ สุดคุ้ม
 • หมู่บ้านคินตามณี
 • ดินเนอร์ริมทะเลที่ชายหาดจิมบารัน
 • วิหารทานาล็อต
 • วัดอุลันดานูริมทะเลสาบบราตัน
 • ชมระบำบารองแดนซ์
 • ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
 • ชมมัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque
 • ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี
 • ล่องเรือชมลิงจมูกยาวพันธุ์ที่พบได้เฉพาะที่เกาะบอร์เนียวเท่านั้น
 • ช้อปปิ้งตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
 • บินรอยัลบรูไน พักดี 4 ดาว
ดูรายการทัวร์นี้

Golden Route BRUNEI

3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท

 • ชมมัสยิดทองคำ พระราชวังอิสตานานูรัลอีมาน
 • ชมมัสยิดสุลต่านโอมาร์อาลีโชฟุตติน
 • หมู่บ้านกลางน้ำ อนุสรณ์คริสตัล 
 • พิพิธภัณฑ์ ISLAMIC GALLERY, ROYAL REGALIA, MALAY TECHNOLOGY
 • ล่องเรือชมลิงจมูกยาว พบได้บนเกาะบอร์เนียวเท่านั้น
 • ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง ตลาดกาดง ยาย่าซัน คอมเพล็กซ์
ดูรายการทัวร์นี้

BALI - BRUNEI 2ประเทศ

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

 • ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ บรูไน + อินโดนีเซีย
 • วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบบาหลี
 • เยือนหมู่บ้านคินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตูที่สวยที่สุด
 • ระบำบารองแดนซ์ ศูนย์ผ้าบาติก ศูนย์เครื่องเงิน
 • ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
 • ดินเนอร์ริมทะเลที่ชายหาดจิมบารัน
 • บรูไน-ชมมัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque
 • บรูไน-ผ่านชม Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • บรูไน-ชม Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี
 • ล่องเรือชมลิงจมูกยาวพันธุ์ที่พบได้เฉพาะที่เกาะบอร์เนียวเท่านั้น
 • ช้อปปิ้งตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
ดูรายการทัวร์นี้

BALI - BRUNEI

5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

 • เที่ยวสุดคุ้ม 2 ประเทศ บาหลี (อินโดนีเซีย) + บรูไน
 • วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขา และทะเลสาบบาหลี
 • ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต
 • วัดทามันอายุน เขาเบดูกัล ชมวิวนาขั้นบันได หาดจิมบารัน
 • เยือนหมู่บ้านคินตามณี
 • ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาตูร์
 • ระบำบารองแดนซ์ ศูนย์ผ้าบาติก ศูนย์เครื่องเงิน
 • ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
 • บรูไน-ชมมัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque
 • บรูไน-ผ่านชม Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • บรูไน-ชม Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี
 • ช้อปปิ้งตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
ดูรายการทัวร์นี้