โปรแกรมทัวร์

AMAZING TURKEY CHERRY

9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 37,500 บาท

 • สวนเชอร์รี่
 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • บ้านถ้ำเมืองอุซิซาร์
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • นครใต้ดิน คัปปาโดเกีย
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช่
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม
 • ม้าไม้จำลองแห่งกรุงทรอย
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • โบสถ์เซนต์โซเฟีย ชุมชนบาลัช
 • หมู่บ้านออตโตมันเมืองคูซาดาซี
 • หมู่บ้านกรีกโบราณเมืองเพอร์กามัม
 • บินภายใน 1 เที่ยว + พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน
ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING TURKEY RIVERA

10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท

 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • จุดชมวิวฝั่งเอเชีย
 • บ้านถ้ำเมืองอุซิซาร์
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • นครโบราณเฮียราโพลิส
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช่
 • อันทาเลีย ริเวียร่าแห่งตุรกี
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • สกีรีสอร์ทยอดเขา Erciyes
 • โบสถ์เซนต์โซเฟีย ชุมชนบาลัช
 • หมู่บ้านออตโตมันเมืองคูซาดาซี
 • จัตุรัส Republic ซุ้มประตูเฮเดรียน
 • น้ำตกลาร่าชื่อดังของเมืองอันทาเลีย
 • บินภายใน 2 เที่ยว + พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน
ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING TURKEY RIVERA

10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 46,500 บาท

 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • จุดชมวิวฝั่งเอเชีย
 • บ้านถ้ำเมืองอุซิซาร์
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • นครโบราณเฮียราโพลิส
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช่
 • อันทาเลีย ริเวียร่าแห่งตุรกี
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • โบสถ์เซนต์โซเฟีย ชุมชนบาลัช
 • หมู่บ้านออตโตมันเมืองคูซาดาซี
 • จัตุรัส Republic ซุ้มประตูเฮเดรียน
 • น้ำตกลาร่าชื่อดังของเมืองอันทาเลีย
 • บินภายใน 2 เที่ยว + พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน
ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING TURKEY WINTER

9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 38,850 บาท

 • คัปปาโดเกีย - พักโรงแรมถ้ำ 
 • นครใต้ดิน - หมู่บ้านอวานอส 
 • บ้านถ้ำเมืองอุซิซาร์ 
 • ปราสาทปุยฝ้าย 
 • เอฟฟิซุส มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย 
 • หมู่บ้านกรีกโบราณ -
 • ม้าไม้จำลองแห่งทรอย -
 • ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา 
 • สไปซ์มาร์เก็ต 
 • ชุมชนบาลัช 
 • สนามแข่งม้าโบราณ 
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน 
 • โบสถ์เซนต์โซเฟีย
ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING TURKEY CLASSIC

10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 46,500 บาท

 • คัปปาโดเกีย - พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน 
 • นครใต้ดิน - บ้านถ้ำเมืองอุซิซาร์ 
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูเขาเนมรุต - หุบเขาเทพเจ้า 
 • ปามุคคาเล่ - คูซาดาซี 
 • โบสถ์เซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม 
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน 
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
 • ชุมชนชาวยิว.. บาลัช 
 • เมืองโบราณอาร์เซเมีย - เอฟฟิซุส 
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช่
ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING TURKEY CLASSIC

10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 48,950 บาท

 • อิสตันบูล
 • คัปปาโดเจีย
 • ปามุคคาเล่
 • คูซาดาซี
 • อิสตันบูล
 • ชมโบราณสถานชมภูเขาเนมรุต ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 3,500ปี
 • พักโรงแรมถ้ำ 2 คืนที่คัปปาโดเจีย
 • บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายใน 2 ขา
ดูรายการทัวร์นี้

TURKEY SAVER

10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

 • อิสตันบูล
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • พระราชวังโดลมาบาเช่
 • อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
 • คัปปาโตเกีย 
 • นครใต้ดินไคมัคลี
 • เมืองโบราณเอฟิซูส
 • ปามุคคาเล่
 • ทรอย
 • พิเศษ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส & ระบำหน้าท้อง Belly Dance

 

ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING TURKEY RIVERA

10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 46,500 บาท

 • ท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณีแห่งโลก 2 ทวีป
 • อิสตันบูล
 • อิซเมียร์
 • คูซาดาซี
 • เอฟพีซุส
 • อันทาเลีย
 • ปามุคคาเล
 • คัปปาโดเจีย
 • พักโรงแรมถ้า 5 ดาวสุดคลาสิคที่คัปปาโดเจีย 2 คืน
 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาว อิสตันบูล 2 คืน
ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING TURKEY TULIP

9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 37,950 บาท

 • อิสตันบูล
 • บูซ่าร์
 • คานัคคาเล่
 • ทรอย
 • เพอร์กามัม
 • คูซาดาซี
 • ปามุคคาเล่
 • คัปปาโดเจีย
 • ท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณี 2 ทวีประหว่างเอเชียเเละยุโรป
 • พักโรงแรมถ้า 2 คืน ที่คัปปาโดเจีย
 • บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา
ดูรายการทัวร์นี้

BELLY DANCE & PISTACHIO

10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

 • ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และเอชีย
 • เที่ยวครบระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ชัดเจน และครบถ้วน
 • ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์ และออตโตมันในอดีต
 • พลาดไม่ได้กับการชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy)
 • (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)
 • เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
ดูรายการทัวร์นี้

BEYOND TURKEY

10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

 • เมืองคัปปาโดเจีย (Cappadocia)
 • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise)
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอราเม่(Open Air Museum of Goreme)
 • เมืองใต้ดิน (Underground City)
 • หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley)
 • พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum)
 • เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale)
 • ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castel)
 • เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis)
 • โรงงานผลิตเครื่องหนัง (Leather Factory)
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus)
 • นั่งกระเช้าขึ้นสู่เมืองโบราณเปอร์กามัม
 • ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
 • สุเหร่สีน้ำเงิน
 • วิหารเซนต์โซเฟีย
 • ตลาดสไปซ์ (Spice Bazaar)
ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING TURKEY NEW YEAR

9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

 • ทรอย
 • นครใต้ดิน
 • คัปปาโดเกีย
 • หุบเขาอุซิซาร์
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • ชมระบำหน้าท้อง
 • วิหารเซนต์โซเฟีย
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช่
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ตลาดผ้าไหม ตลาดเครื่องเทศ
ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING TURKEY WINTER

9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 36,999 บาท

 • ทรอย
 • นครใต้ดิน
 • คัปปาโดเกีย
 • หุบเขาอุซิซาร์
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • ชมระบำหน้าท้อง
 • วิหารเซนต์โซเฟีย
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช่
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ตลาดผ้าไหม ตลาดเครื่องเทศ
ดูรายการทัวร์นี้

HILIGHT TURKEY

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 35,888 บาท

 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • วิหารเซนต์โซเฟีย
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • มัสยิดหลวงแห่งเมืองเบอร์ซาร์
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
 • เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
 • ชมระบำหน้าท้อง
 • หุบเขาอุซิซาร์
 • คัปปาโดเกีย
 • นครใต้ดิน
ดูรายการทัวร์นี้

TURKEY WOW WOW

6 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท

 • นครใต้ดิน
 • หุบเขาอุซิซาร์
 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • กองคาราวานโบราณ
 • เมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า 
ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING TURKEY

9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 36,999 บาท

 • ขอนำท่านท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณี 2 ทวีประหว่างเอเชียเเละยุโรป
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ไม่เหมือนใคร โปรแกรมจัดอย่างลงตัวไม่เหนื่อย
 • นอนคัปปาโดเจีย 2 คืน
 • บินตรงสู่อิสตันบูลพร้อมบินภายในอีก1 ขา 
 • อิสตันบูล-บูซ่าร์-คานัคคาเล่
 • ทรอย-เพอร์กามัม-คูซาดาซี
 • ปามุคคาเล่-คัปปาโดเจีย

 

 

ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING TURKEY LAVENDER

9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 37,500 บาท

 • ท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณี2 ทวีประหว่างเอเชียเเละยุโรป
 • อิสตันบูล-บูซาร์-คานัคคาเล่
 • ทรอย-เพอร์กามัม-คูซาดาซี-ปามุคคาเล่-คัปปาโดเกีย
 • พิเศษ 1ปีมีครั้งเดียว ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์บานสะพรั่ง เฉพาะเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปีเท่านั้น
 • พักโรงแรมถ้้า 2 คืน ที่คัปปาโดเจีย
 • บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา
ดูรายการทัวร์นี้

AMAZING TURKEY CHERRY

9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 37,500 บาท

 • ท่องดินแดนมหัศจรรย์แห่งอัญมณี 2 ทวีประหว่างเอเชียเเละยุโรป
 • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ไม่เหมือนใคร โปรแกรมจัดอย่างลงตัวเที่ยวไม่เหนื่อย
 • อิสตันบูล-บูซาร์-คานัคคาเล่
 • ทรอย-เพอร์กามัม-คูซาดาซี-ปามุคคาเล่-คัปปาโดเกีย  
 • พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน ที่คัปปาโดเจีย  
 • บินตรงสู่อิสตันบูล พร้อมบินภายในอีก 1 ขา
   
ดูรายการทัวร์นี้

Best of Turkey

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

 • เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป 
 • เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) 
 • เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย 
 • ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปำมุคคาเล (Pamukkale) 
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกยุคโบราณ 
 • ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่ 
 • ชมต้นกำเนิดของดอกทิวลิป ในเทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2018 ในเดือนเมษายน (Option)
 • ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปำโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
ดูรายการทัวร์นี้

Spirit of Turkey Five Stars

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

 • เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป 
 • เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) 
 • เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย 
 • ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปำมุคคาเล (Pamukkale) 
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ของโลกยุคโบราณ 
 • ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่ 
 • ชมต้นกำเนิดของดอกทิวลิป ในเทศกาลดอกทิวลิป Tulip Festival 2018 ในเดือนเมษายน (Option)
 • ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปำโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ
ดูรายการทัวร์นี้

WONDERFUL TURKEY (Re-Route)

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท

 • อิสตันบูล-มัสยิดสีน้ำเงิน–วิหารเซนต์โซเฟีย
 • ฮิปโปโดม พระราชวังทอปกาปึ- สไปซ์ มาร์เก็ต
 • อิสตันบูล–พระราชวังโดลมาบาเช่
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส 
 • กรุงทรอย ชมม้าไม้จำลอง
 • เมืองโบราณเอเฟซุส โรงงานเครื่องหนัง
 • เมืองคูซาดาสี– ปามุคคาเล่–ปราสาทปุยฝ้าย
 • เมืองโบราณเฮียราโพลิส–ทุ่งดอกลาเวนเดอร์–เมืองคอนย่า
 • พิพิธภัณฑ์เมฟลานำ–แวะถ่ายรูป คาราวานสไลน์
 • นครใต้ดิน Underground City 
 • ชิมไวน์ตูร์ลาซาน โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance)
 • คัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
 • พิเศษ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 1 ปี มีครั้งเดียว
 • พักโรงแรม 5 ดาว และโรงแรมถ้ำ 1 คืน
 • บินตรง และ บินภายใน 1 ขา
ดูรายการทัวร์นี้

SWITCH POPULAR TURKEY

9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท

 • พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
 • เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-ทะเลสาบเกลือ-ระบำหน้าท้อง
 • เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
 • เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองปามุคคาเล่ 
 • ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
 • ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองเปอร์กามัม- วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
 • ม้าไม้จ้าลองเมืองทรอย เมืองชานัคคาเล่
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปี-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • Free WIFI On Bus ตลอดการเดินทาง
ดูรายการทัวร์นี้

SURPRISE TURKEY

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท

 • เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม
 • พระราชวังทอปกาปี- สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่
 • ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม
 • วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
 • ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
 • เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
 • นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง- หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต- แกรนด์บาซ่าร์
 • โรงแรมถ้ำ 1 คืน คัปปโดเกีย
 • พักโรงแรม 4-5 ดาว ตลอดการเดินทาง
 • Free WIFI On Bus ตลอดการเดินทาง

 

 

ดูรายการทัวร์นี้

SUPER SHOCK TURKEY

9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท

 • อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
 • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองชานัคคาเล่
 • ม้าไม้จ้าลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม
 • วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส
 • เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-ระบ้าหน้าท้อง
 • นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง- หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต- แกรนด์บาซ่าร์
 • กรุงอัสตาน่า(คาซัคสถาน)-หอคอยไบเทเร็ก-Khan Shatyr Entertainment Cente
 • สุดชิคพักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
 • แถมฟรี ทัวร์ประเทศคาซัคสถาน 1 วันเต็มๆ+โรงแรม+วีซ่า
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง
ดูรายการทัวร์นี้

POPULAR TURKEY

9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท

 • รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป
 • อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
 • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองไอยวาริค-ม้าไม้จ้าลองเมืองทรอย
 • โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • บ้านพระแม่มารี-วิหาร เทพีอาร์เทมิส
 • ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส
 • เมืองคอนย่า-สวนผีเสือ-ระบำหน้าท้อง
 • เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองอังการ่า ทะเลสาบเกลือ
 • สุสานอตาเติร์ก- ANKA SHOPPING MALL
 • หุบเขาอุซิซาร์-อังการ่า
 • ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์
 • พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
 • พักโรงแรม 4 ดาว ตลอดการเดินทาง 
 • Free WIFI On Bus ตลอดการเดินทาง
ดูรายการทัวร์นี้

PERFECT TURKEY

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 36,555 บาท

 • อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม
 • พระราชวังทอปกาปี-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน-ช้อปปิ้งแกรนด์บาซ่าร์
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลบาเช่
 • ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์มาร์เก็ต เมืองชานัคคาเล
 • ม้าไม้จ้าลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
 • ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซี
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
 • ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย- เมืองเฮียราโพลิส
 • เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-ระบำหน้าท้อง
 • นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 • หุบเขาอุซิซาร์ เมืองอังการ่า-กรุงอิสตันบูล
 • นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน คัปปาโดเกีย
 • บินภายใน 1 ครั้ง  
 • พักโรงแรม 4-5 ดาว ตลอดการเดินทาง 
 • Free Wifi On Bus ตลอดการเดินทาง
ดูรายการทัวร์นี้

HOT HOT TURKEY

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท

 • รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป
 • อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
 • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองไอยวาริค-ม้าไม้จ้าลองเมืองทรอย
 • โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • บ้านพระแม่มารี-วิหาร เทพีอาร์เทมิส-ปามุคคาเล่-ร้านขนม Turkish Delight
 • ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส
 • เมืองคอนย่า-สวนผีเสื้อ-ระบำหน้าท้อง
 • นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 • หุบเขาอุซิซาร์-อังการ่า
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์
 • พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย
ดูรายการทัวร์นี้

Ottoman Empire and Beautiful Riviera 2

10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 36,900 บาท

 • อิสตันบูล ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป
 • พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย
 • ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
 • เมืองโบราณเอฟเฟซุส
 • ปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย
 • ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองอันตาเลีย
 • คัปปาโดเกีย
 • ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ดูรายการทัวร์นี้

ไฮท์ไลท์ ตุรกี

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,998 บาท

 • อิสตันบูล เมืองสำคัญอันดับ 1 ของตุรกี
 • ชมฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • พระราชวังทอปกาปี พระราชวังโดลมาบาห์เช
 • ชมมัสยิด Grand Mosque ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย
 • เมืองคัปปาโดเกีย เกอเรเม คอนย่า อังการา
 • ล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส
 • ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 • บินตรงโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
ดูรายการทัวร์นี้

Unseen Turkey

9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 32,999 บาท

 • อิสตันบูล อังการ่า คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ ชานัคคาเล่ ทรอย คอนย่า คูซาดาซี
 • เยือนนครใต้ดิน
 • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช อุโมงเก็บน้ำเยเรบาทัน ปราสาทปุยฝ้าย วิหารอะโครโปลิส
 • ล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส
 • ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ดูรายการทัวร์นี้

Ottoman Empire and Beautiful Riviera

10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

 • เยือนจักรวรรดิออตโตมัน
 • เที่ยวอิสตันบูล ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป
 • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
 • ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังโดลมาบาเช
 • ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส
 • ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ ปามุคคาเล
 • ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอันสวยงาม ที่เมืองอันตาเลีย
 • ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย
 • ชมโชว์ระบำหน้าท้องที่น่าตื่นตาตื่นใจ
 • ช้อปปิ้งจุใจที่ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต และ ตลาดในร่มแกรนด์บาซาร์
ดูรายการทัวร์นี้

Hilight Turkey

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

 • สัมผัสดินแดนคาบเกี่ยวสองทวีป
 • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
 • ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ ปามุคคาเล
 • เยือนนครใต้ดินอันน่าทึ่ง
 • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 • ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย
 • ชมโชว์ระบำหน้าท้องที่น่าตื่นตาตื่นใจ
ดูรายการทัวร์นี้

Hilight Turkey

8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท

 • สัมผัสดินแดนคาบเกี่ยวสองทวีป
 • สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
 • ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ ปามุคคาเล
 • เยือนนครใต้ดินอันน่าทึ่ง
 • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
 • ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย
 • ชมโชว์ระบำหน้าท้องที่น่าตื่นตาตื่นใจ
ดูรายการทัวร์นี้