PARADISE IN BALI


ราคาเริ่มต้น 14,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-DPS01
สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 
ช่วงเวลา พฤศจิกายน 60 - มีนาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • ชมความงามชายหาดจิมบารัน สวนพระวิษณุ
  • เยือนหมู่บ้านคินตามณี
  • ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาตูร์
  • วัดเม็งวี วัดอูลันดานู
  • วิหารทานาล็อต วิหารอูลูวาตู วิหารเทมภัคศิริงค์
  • เทือกเขาเบดูกัล ทะเลสาบบราตัน
  • ชมการแสดงระบำ บารองแดนซ์ (Barong Dance )
  • ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน ช้อปปิ้งคูต้า เซ็นเตอร์
  • เต็มอิ่มกับ SEAFOOD ชมวิวริมหาด