บาหลี มรดกโลก บุโรพุทโธ


ราคาเริ่มต้น 34,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-GT-DPS02
สายการบิน สายการบินการูด้า
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ อินโดนีเซีย 
ช่วงเวลา ธันวาคม - มกราคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • ชมความงามของวัดพรามนันต์ เมืองมรดกโลก
  • ชมพระราชวังน้ำ "Tamansari Water Palace"
  • ชมพระราชวังสุลต่าน "Kraton Yogyakarta"
  • ชมมหาเจดีย์บุโรพุทโธศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • เยือนหมู่บ้านคินตามณี
  • ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ วัดเตียร์ตาอัมปีล ( วัดตัมปะซิริง )
  • วัดเม็งวี เบดูกัล ทะเลสาบบราตัน วัดอูลันดานู วิหารทานาห์ลล็อต
  • ชมการแสดงระบำ บารองแดนซ์ (Barong Dance )
  • ศูนย์เครื่องเงิน ศูนย์ผ้าบาติก
  • ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน ร้านกฤษณา