BALI - BRUNEI


ราคาเริ่มต้น 19,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-GT-DPS03
สายการบิน รอแยลบรูไนแอร์ไลน์
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ อินโดนีเซีย บรูไน 
ช่วงเวลา สิงหาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • เที่ยวสุดคุ้ม 2 ประเทศ บาหลี (อินโดนีเซีย) + บรูไน
 • วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขา และทะเลสาบบาหลี
 • ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต
 • วัดทามันอายุน เขาเบดูกัล ชมวิวนาขั้นบันได หาดจิมบารัน
 • เยือนหมู่บ้านคินตามณี
 • ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ และทะเลสาบบาตูร์
 • ระบำบารองแดนซ์ ศูนย์ผ้าบาติก ศูนย์เครื่องเงิน
 • ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
 • บรูไน-ชมมัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Bolkiah Mosque
 • บรูไน-ผ่านชม Istana Nurul Iman พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • บรูไน-ชม Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอายุนับพันปี
 • ช้อปปิ้งตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต