บาหลี สบาย..สบาย 4 วัน 3 คืน


ราคาเริ่มต้น 11,559  บาท
รหัสทัวร์ G29-GT-DPS01
สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ระยะเวลา 4 วัน 5 คืน
ประเทศ อินโดนีเซีย 
ช่วงเวลา กันยายน - ตุลาคม 2560
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต
  • ชมวัดอุลันดานู บราตัน วัดที่สวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขา และทะเลสาบ
  • เยือนหมู่บ้าน คินตามณี
  • จุดชมวิวภูเขาไฟ และทะเลสาบบาร์ตู วัดเตียร์ตาอัมปีล
  • ชมวัดอุลูวาตู วัดริมหน้าผาอันศักดิ์ของบาหลี
  • ชมการผลิตกาแฟขี้ชะมด
  • ศูนย์เครื่องเงิน ศูนย์ผ้าบาติก
  • ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน ย่านคูต้า ร้านกฤษณา