GRACEFUL EAST AMERICA


ราคาเริ่มต้น 69,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-IAD01
สายการบิน สายการบินเอทิฮัด
ระยะเวลา 9 วัน 5 คืน
ประเทศ อเมริกา 
ช่วงเวลา กันยายน - ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ทำเนียบขาวประธานาธิบดี
 • อนุสาวรีย์วอชิงตัน
 • พิพิธภัณฑ์การบิน และอวกาศแห่งชาติ
 • โรงงานผลิตช็อคโกแลต เฮอร์ซีย์
 • โรงงานผลิตเครื่องแก้ว คอร์นนิ่ง
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า
 • อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
 • ตึกเอ็มไพร์สเตท 
 • ไทม์สแควร์

วันที่ 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบีเมือง อาบู ดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติวอชิงตัน ดัลเลส เมืองวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา - วอชิงตัน ดี ซี

วันที่ 3

เมืองวอชิงตัน ดี ซี - ทำเนียบขาว - อนุสรณ์สถานลินคอล์น - อนุสาวรีย์วอชิงตัน - อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน - สถาบันสมิธโซเนียน และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ – พิพิธภัณฑ์การบิน และอวกาศแห่งชาติ

วันที่ 4

เมืองวอชิงตัน ดี ซี - เมืองแฮริสเบิร์ก - โรงงานผลิตช็อกโกแลต เฮอร์ชี่ย์ - เมืองคอร์นนิ่ง -โรงงานผลิต เครื่องแก้ว คอร์นนิ่ง

วันที่ 5

เมืองคอร์นนิ่ง - เมืองบัฟฟาโล่ - แฟชั่นเอาท์เล็ท ไนแองการ่า – อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า - ล่องเรือเมด ออฟ เดอะมิส

วันที่ 6

เมืองบัฟฟาโล่ - วู๊ดเบอรี่ คอมมอน พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - เมืองนิวยอร์ก

วันที่ 7

เมืองนิวยอร์ก - ล่องเรือเฟอรี่สู่เกาะลิเบอร์ตี - อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ - สะพานบรูคลิน - กราวด์ซีโร่ - เซ็นทรัล ปาร์ค - เรดิโอ ซิตี มิวสิค ฮอล - ย่านบรอดเวย์- อาคารสหประชาชาติ - หอสมุดประชาชน - โบสถ์เซนต์แพททริค - ย่านไชน่า ทาวน์ - ย่านไทม์ สแควร์ - ขึ้นชมวิวบนตึกสูงระฟ้า เอ็มไพร์สเตท - ถนนสายที่ห้า - ท่าอากาศยานนานาชาติจอห์น เอฟ เคเนดี เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบีเมืองอาบู ดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่ 8

ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบีเมืองอาบู ดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่ 9

นิวยอร์ค-ไทเป

วันที่ 10

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
23 ก.ย. - 1 ต.ค. 61 69,888
10 - 18 ต.ค. 61 73,888
16 - 24 ต.ค. 61 72,888

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง