ทัวร์เกาหลี


ราคาเริ่มต้น 13,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-IT-KXJ11
สายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลีใต้ 
ช่วงเวลา มีนาคม-เมษายน 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • เกาะนามิ ซูวอน ป้อมฮวาซอง
 • หมู่บ้าน English Village
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชม Tulip Festival
 • กิมจิแลนด์ + ใส่ชุดฮันบก 
 • โซลทาวเวอร์ Teddy Bear Museum 
 • พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังไม้ที่เก่าแก่ที่สุด
 • คลองชองเกซอน 
 • Seoullo 7017 แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของโซล
 • ปิ้งย่านเมียงดง ทงแดมุน ฮงอิก
 • พักซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน
 • เต็มอิ่มกับบุฟเฟต์บาบีคิวเกาหลี และอาหารพื้นเมืองมากมาย
 • ช้อปปิ้งเก๋ๆ ย่านเมียงดง, ฮงแด และทงแดมุน 

วันที่ 1

กรุงเทพ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

วันที่ 2

อินชอน เกาะนามิ ซูวอน ป้มฮวาซอง

วันที่ 3

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) กิมจิแลนด์ + ใส่ชุด“ฮันบก” COSMETIC SHOP SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) TEDDY BEAR MUSUEM ช้อปปิ้งทงแดมุน

วันที่ 4

ศูนย์โสมรัฐบาล RED PINE บลูเฮาส์ พระราชวังเคียงบ็อค พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง DUTY FREE ช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่ 5

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู AMETHYEST FACTORY ช้อปปิ้ง ย่านฮงอิค PAJU ENGLISH VILLAGE Paju Premium Outlet SUPER MARKET ท่าอากาศยานอินชอน

วันที่ 6

ท่าอากาศยานอินชอน ท่าอากาศยานดอนเมือง


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
21 - 26 Mar 2018 13,888
23 - 28 Mar 2018 14,888
28 Mar - 02 Apr 2018 15,888
04 - 09 Apr 2018 17,888
06 - 11 Apr 2018 16,888
11 - 16 Apr 2018 26,888
14 - 19 Apr 2018 16,888
18 - 23 Apr 2018 15,888
20 - 25 Apr 2018 15,888
25 - 30 Apr 2018 15,888
27 Apr - 02 May 2018 17,888

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง