อเมริกาตะวันตก 10 วัน


ราคาเริ่มต้น 75,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-CT-BR003
สายการบิน สายการบินอีวีเอ แอร์
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ อเมริกา 
ช่วงเวลา มีนาคม-พฤษภาคม 61
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ซานฟรานซิสโก นครมหาเสน่ห์แห่งอเมริกาฝั่งตะวันตก
 • ยอดเขาทวินพีค ท่าเรือฟิชเชอร์แมนสวาร์ฟ PIER 39
 • ล่องเรือชมอ่าวซาน ฟรานซิสโก เกาะอัลคาทรัส
 • ชมและถ่ายรูปสะพานโกลเด้นเกท
 • สัมผัสลาสเวกัส ฉายา Sin City 
 • เดินชมวิวมุมสูงของแกรนด์แคนยอนบนสกายวอล์ก ทางเดินกระจกแก้วรูปตัวยู ยื่นออกมาจากหน้าผา
 • สนุกสนานเต็มวันที่ดิสนีย์แลนด์ปาร์ค
 • เดินเล่นที่ถนน Hollywood Boulevard และ The Hollywood Walk of Fame 
 • ชมด้านหน้าของโรงละครไชนีส เธียร์เตอร์ โรงละครที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด 
 • เข้าชมโรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล (Universal Studios)
 • พักซาน ฟรานซิสโก 2 คืน และ ลาสเวกัส 2 คืน
 • ช้อปปิ้งจุใจ Union Square, Tanger Barstow Factory Outlet

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ซานฟรานซิสโก – ยอดเขาทวินพีค

วันที่ 2

ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก – ถนนลอมบาร์ด – Painted Ladies – Union Square

วันที่ 3

สะพานโกลเด้นเกท – เฟรสโน

วันที่ 4

เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส

วันที่ 5

ชมแกรนด์แคนย่อน – เดินบน Skywalk (รวมค่าเข้าชม)

วันที่ 6

ลาสเวกัส – Ontario Mills – อนาแฮม

วันที่ 7

เที่ยวดิสนีย์แลนด์ปำร์ค (รวมค่าเข้าชม)

วันที่ 8

อนาแฮม – Hollywood Boulevard –โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล – สนามบิน

วันที่ 9

 ***เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล***

วันที่ 10

กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป-กลับ บาท
2-11 มี.ค. 61 79,900
23 มี.ค.-1 เม.ย. 61 79,900
06-15 เม.ย. 61 83,900
10-19 เม.ย. 61 83,900
27 เม.ย.- 6 พ.ค. 61 79,900
04-13 พ.ค. 61 75,900
18-27 พ.ค. 61 75,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง