อเมริกาตะวันออก 10 วัน


ราคาเริ่มต้น 77,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-CT-JFK-CZ002
สายการบิน ไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์
ระยะเวลา 10 วัน 6 คืน
ประเทศ อเมริกา 
ช่วงเวลา มีนาคม-เมษายน 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ทำเนียบขาว อนุสาวรีย์วอชิงตัน 
 • อนุสรณ์สถานลินคอล์น อนุสรณ์สถานเจฟเฟอร์สัน
 • ชมสถาบันสมิธโซเนียน และพิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ
 • ชมอาณาจักรช็อคโกแลต Hershey's Chocolate World
 • เที่ยวเมืองบัฟฟาโร่ เมืองพรมแดนสหรัฐและแคนาดา ที่ตั้งจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ไนแอการ่า ชมน้ำตกไนแอการ่า
 • ลงเรือเฟอร์รี่ไปชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
 • ขึ้นตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตทชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ก
 • อิสระเดินเล่นย่านไทม์สแควร์ ถนนบรอดเวย์ Fifth Avenue
 • สัมผัสมหานครนิวยอร์กอย่างอิสระ 1 วันเต็ม
 • พักนิวยอร์ก 3 คืน
 • ช้อปปิ้งจุใจ Niagara Falls Fashion Outlet, Woodbury Common Premium Outlets และนิวยอร์ก

วันที่ 1

 กรุงเทพฯ – กวางเจา – นิวยอร์ก

วันที่ 2

 กวางเจา – นิวยอร์ก – ฟิลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดี.ซี.

วันที่ 3

 วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก

วันที่ 4

 แฮริสเบิร์ก – HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD – บัฟฟาโร่

วันที่ 5

 น้ำตกไนแอการ่า – OUTLET – บิงแฮมตัน

วันที่ 6

 บิงแฮมตัน – OUTLET – นิวยอร์ก

วันที่ 7

 อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท – ไทม์สแควร์

วันที่ 8

 อิสระเที่ยวนิวยอร์กเต็มวัน

วันที่ 9

 สนามบิน – กวางเจา

วันที่ 10

 กวางเจา – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป-กลับ บาท
22-31 มี.ค. 61 (10 วัน 6 คืน) 77,900
2-11 เม.ย. 61 (10 วัน 7 คืน) 79,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง