FRANCE BENELUX


ราคาเริ่มต้น 69,990  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZGCDG-2305SQ
สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ 
ช่วงเวลา ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ถนนช็องเอลิเซ่
 • พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
 • พระราชวังแวร์ซาย
 • มหาวิหารเมืองแร็งส์
 • ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • หอไอเฟล l ประตูชัยฝรั่งเศส
 • ล่องเรือบาโตมุชชมแม่น้ำแซน
 • ย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก
 • จัตุรัสกร็องปลาส
 • จัตุรัสดัมสแควร์
 • พระราชวังสันติภาพ
 • ล่องเรือหลังคากระจก
 • ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น
 • อาคารรัฐสภาเนเธอร์แลนด์
 • หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์