สเปน ฝรั่งเศสตอนใต้ อิตาลี


ราคาเริ่มต้น 64,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-WEK0810B
สายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน 
ช่วงเวลา มกราคม - มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • มหาวิหารแห่งมิลาน
 • ปราสาทสฟอร์เซสโก้
 • ช้อปปิ้งถนนลารัมบลา
 • มหาวิหารซากราด้า แฟมิเลีย
 • เมืองนีม กรุงโรมแห่งฝรั่งเศส
 • ช้อปปิ้ง เดินเล่นชมเมืองเก่านีซ
 • อาวีญง เมืองแห่งพระสันตะปาปา
 • วิหารโมนาโค ลานพระราชวังแห่งโมนาโค
 • มหาวิหารซานตามาเรีย เดอ มอนต์เซอร์รัต
 • ชมวิวเมืองบาร์เซโลนาจากยอดเขามองงต์จูอิค
 • แซงต์ปอล เดอ วองซ์ เมืองโบราณในโปรวองซ์
 • ตูลูซ ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการบินของโลก
 • หมู่บ้านแห่งดวงดาว หมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง