WONDERFUL TAIWAN


ราคาเริ่มต้น 21,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-TPE14
สายการบิน สายการบินอีวีเอ แอร์
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ใต้หวัน ใต้หวัน 
ช่วงเวลา ตุลาคม - ธันวาคม 2560
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวยงามดั่งภาพวาด
  • ชมสีสันความงามหมู่บ้านสายรุ้ง สัมผัสความเป็นญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านปีศาจ
  • นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป
  • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
  • ตลาดปลาไทเป แดนสวรรค์ของคนชอบอาหารทะเล ลิ้มรสกันแบบสดๆ
  • ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
  • ตั้นสุ่ยเมืองท่าแห่งความโรแมนติก สะพานแห่งความรัก
  • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
  • พร้อมแช่น้ำแร่ 1 คืน (ภายในห้องพักส่วนตัว)
  • สุดคุ้ม บุฟเฟ่ต์ชาบู เสี่ยวหลงเป่า พระกระโดดกำแพง