AMAZING TAIWAN


ราคาเริ่มต้น 21,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-TPE10
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน ใต้หวัน 
ช่วงเวลา กันยายน - ธันวาคม 2560
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
  • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวยงามดั่งภาพวาด
  • ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติ ณ อุทยานเย่หลิว
  • ชมตึกไทเป 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมมื้ออาหารกลางวัน
  • ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง Mitsui Outlet Park
  • พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน และ เมนูพระกระโดดกำแพง
  • สุดคุ้ม..ทานอาหารมื้อพิเศษบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
  • บินสายการบินระดับ 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %
  • พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว